WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Оперативний облік за операціями з експорту - Реферат

Оперативний облік за операціями з експорту - Реферат


Реферат на тему:
Оперативний облік за операціями з експорту
Наведемо умовний приклад договору купівлі-продажу (експорту) української продукції, за даними якого ми будемо працювати далі.
ДОГОВІР
купівлі - продажу №0022
м. Київ "12" липня 2000 р.
ПРОДАВЕЦЬ: мале підприємство "Орбіта", м. Київ, Україна, в особі генерального директора Івана Івановича Козловського, що діє на підставі статуту підприємства,з одного боку, і
ПОКУПЕЦЬ: Акціонерне товариство відкритого типу "Левуже", м. Марсель, Франція, в особі комерційного директора Джуан Р. Анджело, що діє на підставі статуту підприємства, з іншого боку, уклали даний Договір про таке:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується поставити та передати у власність (повне господарське відання) ПОКУПЦЯ товар, а ПОКУПЕЦЬ зобов'язується прийняти товар та оплатити його на умовах даного Договору.
1.2. Найменування товару: масло вершкове.
1.3. Виготовлювач товару: Дрогобицький маслозавод, Україна.
1.4. Місцезнаходження товару: м. Львів, Україна.
1.5. Документи на товар, які ПРОДАВЕЦЬ повинен передати ПОКУПЦЮ:
сертифікат якості товару,
сертифікат кількості товару,
фітосанітарний сертифікат,
свідоцтво про походження товару.
2. КІЛЬКІСТЬ
2.1. Одиниця виміру кількості товару: тонни.
2.2. Загальна кількість товару: 27 (двадцять сім) тонн.
3. АСОРТИМЕНТ
3.1. Груповий асортимент товару, що постачається:
3.1.1. Масло вершкове першого ґатунку в кількості 22 (двадцять дві) тонни.
1.1.2. Масло вершкове другого ґатунку в кількості 5 (п'ять) тонн.
4. ЯКІСТЬ
4.1. Якість товару, що постачається ПРОДАВЦЕМ, має відповідати
ДОСТу-538-34857;
сертифікату виготовлювача;
безкоштовному зразку товарної продукції, що надавався покупцю в кількості 20 (двадцять) кг 10 червня 2000 р.
4.2. Підтвердженням якості з боку ПРОДАВЦЯ є сертифікат якості товару.
4.3. Гарантійний термін придатності, (зберігання): з моменту фактич-ного приймання товару - 6 (шість) місяців.
4.4. Термін усунення недоліків або заміни товару в межах гарантійного строку 1 (один) місяць з моменту виявлення дефектів.
5. КОМПЛЕКТНІСТЬ
5.1. Комплектність товару, що постачається ПРОДАВЦЕМ, визначається за ДОСТом-45734890-578489/34578.
6. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ПОСТАЧАННЯ
6.1. Товар має бути повністю поставлений ПОКУПЦЮ протягом 30 (тридцяти) днів з моменту оплати товару.
6.2. ПРОДАВЕЦЬ має право на дострокову поставку товару з обов'язковим повідомленням ПОКУПЦЯ про це в термін 10 (десять) днів з моменту відвантаження товару (може бути передбачена інша підстава).
7. ЦІНА
7.1. Ціна за одиницю товару:
1200$US (одна тисяча двісті доларів США) за одну тонну вершкового масла першого гатунку,
1100$US (одна тисяча сто доларів США) за одну тонну вершкового масла другого ґатунку.
7.2. За скорочення строків поставки більш як на 14 (чотирнадцять) днів ПОКУПЕЦЬ здійснює ПРОДАВЦЮ доплату в розмірі 1% (один відсоток) від суми достроково поставленої кількості товару.
7.3. Ціни за даним Договором зазначені без урахування податку на додану вартість.
8. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
8.1. Попередня оплата в розмірі 50% (п'ятдесят відсотків) від загальної вартості договору має бути перерахована ПРОДАВЦЮ протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту отримання повідомлення про готовність товару до відвантаження.
8.2. Остаточний термін оплати товару становить 40 (сорок) календар-них днів з моменту митного оформлення товару на території України.
8.3. Порядок оплати: через банківську систему SWIFT.
8.4. Вид розрахунків: безготівковий у доларах США.
8.5. Форма розрахунків: на решту 50% (п'ятдесят відсотків) документарний акредитив.
8.6. ПОКУПЕЦЬ повинен повідомити ПРОДАВЦЯ про здійснення платежу в термін 3 (три) календарні дні з моменту перерахування валютних коштів шляхом висилання факсимільним повідомленням копії виписки банку про перерахування коштів.
8.7. Доплата за п. 7.2 даного Договору виплачується в порядку банківського переказу як додаткове перерахування коштів.
9. УМОВИ ПОСТАВКИ
9.1. Поставка здійснюється на умовах: DAF (поставлено до кордону м. Чоп, Україна).
9.2. Перехід права власності на товар відбувається в момент: DAF м. Чоп, Україна.
9.3. Перехід ризиків на товар відбувається в момент: DAF м. Чоп, Україна.
10. ПУНКТ ДОСТАВКИ
10.1. Пунктом доставки товару за даним Договором є: м. Чоп, Україна.
11. ТАРА ТА ПАКУВАННЯ
11.1. Товар має бути затарений і упакований ПРОДАВЦЕМ таким чином, щоб виключити псування та/або знищення його на період поставки до прийняття товару ПОКУПЦЕМ.
11.2. Товар має бути затарений таким чином: картонні ящики вагою по 20 (двадцять) кг.
11.3. Товар має бути спакований таким чином: європалети, вагою до 1200 (одна тисяча двісті) кг.
11.4. Вартість тари та пакування входить до ціни товару.
12. МАРКУВАННЯ
12.1. Товар має бути промаркований у такий спосіб: "ВЕРХ", "Температурний режим зберігання та перевезення - 20 градусів за Цельсієм", "Вологість - 45%".
13. ВІДВАНТАЖЕННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ
13.1. Пункт відвантаження: м. Львів, Україна.
13.2. Терміни відвантаження: протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання попередньої оплати в розмірі 50% (п'ятдесят відсотків).
13.3. Вид транспорту: спеціалізовані холодильні залізничні вагони.
13.4. Мінімальною нормою відвантаження залізничним транспортом є вагон.
13.5. Особливості відвантаження: у момент відправлення вагона температура в ньому має бути - 15 градусів за Цельсієм.
13.6. ПРОДАВЕЦЬ повинен повідомити ПОКУПЦЯ про відвантаження в термін 2 (два) календарні дні з моменту оформлення залізничної накладної шляхом факсимільного повідомлення.
У повідомленні зазначаються: дата відвантаження, номер накладної, номер вагона, номер рейса, номер і дата договору, найменування та кількість товару.
14. ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ
14.1. Передача (приймання-здавання) товару здійснюється в пункті доставки.
14.2. Приймання товару за кількістю та якістю здійснюється Сторонами в порядку, що визначається чинним законодавством.
14.3. Отримавши товар, ПОКУПЕЦЬ повинен факсимільним повідомленням підтвердити отримання товару протягом 3 (трьох) ка-лендарних днів з моменту митного оформлення вантажу в м. Чоп, Україна.
15. ТЕРМІН ДІЇ ДАНОГО ДОГОВОРУ
15.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до моменту його остаточного виконання, але в будь-якому випадку до "31" грудня 2000 р.
16. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
16.1. За порушення умов даного Договору винна Сторона відшкодовує спричинені цим збитки, у тому числі неотриманий прибуток у порядку, передбаченому чинним законодавством.
16.2. ПОКУПЕЦЬ за даним Договором несе таку відповідальність:
за несвоєчасне перерахування коштів - штрафна недотримка в розмірі 1% (один відсоток) від суми боргу.
16.3. ПРОДАВЕЦЬ за даним Договором несе таку відповідальність:
за несвоєчасну поставку товару - штрафна недотримка в розмірі 1% (один відсоток) від суми

 
 

Цікаве

Загрузка...