WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Методологія оперативного обліку міжнародних економічних операцій - Реферат

Методологія оперативного обліку міжнародних економічних операцій - Реферат

транспортуванням товару відповідно до умов контракту
Транспортування товару залізницею до порту Одеса Виявлення Виявлення невідповідності товару до умов контракту при його транспортуванні та перевантаженні
Перевантаження в порту Одеса Оцінювання Визначення сум витрат на транспортні та каботажні ро-боти
Групування Групування витрат, що відображаються в первинних документах
Фіксація З'ясування місцезнаходження товару за відповідними документами
Документування Збирання та передача первинних документів до бухгалтерії свого підприємства
Далі товар підпадає під дію митного контролю і ведення оперативного обліку ускладнюється тим, що лише певні уповноважені особи (наприклад, митний брокер) мають можливість вести спостереження за товаром та документально оформлювати його рух.
На підставі переданих документів, що містять оперативну інформацію від уповноважених осіб, бухгалтерія веде облік руху товару та сплачує відповідні суми платежів.
Наступний етап, коли товар перебуває під митним контролем на території України (табл. 3.4).
Таблиця 3.4
Сутність методів оперативного обліку при виконанні угоди, де об'єктом обліку є товар, що ПЕРЕБУВАЄ під митним контролем на території України
Стадії Назва методу Сутність методу
Зберігання в порту Одеса Виявлення При необхідності виявлення фактів розкрадання, псування товару тощо
Оцінювання Визначення суми збитків
Документування Складання акта та повідомлення керівництва підприємства про виявлені факти
Митне оформлення товару Документування Оформлення вантажної митної декларації на експорт товару та передача її до підприємства
Сплата всіх передбачених платежів при експорті товару Документування Підготовка первинних документів щодо нарахованих сум платежів та передача їх до бухгалтерії
Фрахт судна Документування Підготовка документів щодо оформлення фрахту судна, суми платежу та передача їх до бухгалтерії
Страхування товару Документування Підготовка документів про страхування товару, суми платежу та передача їх до бухгалтерії
Навантаження товару на борт судна Спостереження Нагляд за перевантаженням товару відповідно до умов контракту та правил навантаження
Звітність Передача керівництву підприємства інформації про виконання (невиконання) усіх умов щодо руху товару та його оформлення у звітних документах
Якщо товар не супроводжується представником українського підприємства, то оперативний облік ведеться за даними, які передають представники імпортера, застосовуючи такі методи (див. табл. 3.5).
Таблиця 3.5
Сутність методів оперативного обліку при виконанні угоди, де об'єктом обліку є товар, що транспортується за межами України
Стадії Назва методу Сутність методу
Перевезення товару морем Спостереження Нагляд за транспортуванням товару відповідно до умов контракту
Виявлення Виявлення невідповідності при тран-спортуванні
Прибуття в порт Констанца Оцінювання Визначення сум витрат на транспортні роботи
Групування Групування витрат, що відобра-жаються у первинних документах
Фіксація З'ясування місцезнаходження товару за відповідними документами
Документування Збирання та передача первинних документів до бухгалтерії свого підприємства про прибуття товару
Оформлення митних документів Документування Оформлення вантажної митної декларації на імпорт товару та передача її підприємству
Звітність Передача інформації керівництву українського підприємства щодо виконання (невиконання) усіх умов про рух товару в країні імпортера та його митне оформлення
Як правило, товар супроводжується представником експортера - експедитором. Йому також може бути доручено право підписання акта приймання-передавання товару. При цьому будуть застосовуватись такі методи оперативного обліку (див. табл. 3.6):
Таблиця 3.6
Сутність методів оперативного обліку при виконанні угоди, де об'єктом обліку є товар, що транспортується по країні імпортера (Румунія)
Стадії Назва методу Сутність методу
Перевантаження товару в порту Конс-
танца на залізницю Спостереження Нагляд за перевантаженням товару відповідно до умов контракту та правил навантаження
Перевантаження товару в порту Конс-
танца на залізницю Звітність Передача інформації керівництву підприємства щодо виконання (невиконання) усіх умов про рух товару та його оформлення
Транспортування товару залізницею до м. Бухарест Виявлення Виявлення невідповідності товару до умов контракту при його транспортуванні та перевантаженні
Розвантаження товару в м. Бухарест Спостереження Нагляд за перевантаженням товару відповідно до умов контракту та правил розвантаження
Звітність Передача інформації керівництву підприємства щодо виконання (невиконання) усіх умов про рух товару та його оформлення у звітних формах
Здача товару імпортеру Виявлення Виявлення пошкодження товару (при необхідності) під час перевезення та перевантаження
Оцінювання Оцінка пошкоджень у вартісному та натуральному виразі
Реєстрація Реєстрація фактів стосовно невідповідності умов контракту в певних документах
Документування Підготовка первинних документів та акта приймання-передавання товару, їх погодження та підписання
Звітність Повідомлення керівництва свого підприємства про факт виконання (невиконання) контракту в повному обсязі та передача акта приймання-передавання товару
Розглядаючи (на прикладі) сутність запропонованих методів оперативного обліку на конкретних стадіях виконання експортного контракту контрагента України, можна дійти висновку, що вони мають свою специфіку в галузі міжнародної економічної діяльності і мають розглядатись не в цілому або разом з застосуванням методів бухгалтерського обліку, а як окрема перша частина господарського обліку, тобто лише оперативного обліку, враховуючи конкретні умови виконання угод.
Взагалі, елементи методу оперативного обліку пропонуємо згрупувати в такі сукупності:
1. Спостереження (ідентифікація):
нагляд,
фіксація,
інвентаризація,
реєстрація,
виявлення.
2. Вимірювання (квантифікація):
оцінювання,
порівняння.
3. Узагальнення (документація):
звітність,
групування,
документування.
Література
1. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України // Все про бухгалтерський облік - 1999. -№ 24.
2. Абалкин Л. И. Конечные народнохозяйственные результаты (сущность, показатели, пути повышения). - М.: Экономика, 1982. - 183 с.
3. Абрамова Г. П. Маркетинг: вопросы и ответы. - М.: Агропромиздат, 1991. - 159 с.
4. Авдокушин Е. Ф.Международные экономические отношения: Учебник. - М.: Юристъ, 1999. - 368 с.
5. Автоматизированные системы обработки экономической информации / Под ред. В. С. Рожнова. - М.: Финансы и статистика, 1986. - 272 с.
6. Автоматизированные системы обработки экономической информации / Под ред. В. С. Рожнова. - М.: Финансы и статистика, 1986. - 272 с.
7. Айламазян А. К. Информация и информационные системы. - М.: Радио и связь, 1982. - 160 с.
8. Аксененко А. Ф. Информационное обеспечение экономического анализа. - М.: Финансы, 1978. - 80 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...