WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Методологія оперативного обліку міжнародних економічних операцій - Реферат

Методологія оперативного обліку міжнародних економічних операцій - Реферат

пакувальний листок, комплектувальна відомість;
транспортна, експедиторська, страхова документація - залізнична накладна та її копії, дублікат залізничної накладної міжнародного вантажного сполучення, квитанція залізничної накладної внутрішнього вантажного сполучення, багажна квитанція, коносамент, накладні автотранспортного, річкового і повітряного сполучення тощо, страховий поліс або сертифікат;
складська документація - приймальний акт порту України на експортний товар, генеральний акт розвантаження судна з імпортним вантажем у порту прибуття України, докова розписка про прийняття вантажу на зберігання іноземного порту, варант;
розрахункова документація - рахунок-фактура, розрахункова специфікація, переказний вексель (трата);
банківська документація - заявка на переказ валюти; інкасове доручення; доручення на відкриття акредитива; чек, доручення на розподіл експортної виручки; виписки операцій за розрахунковим і валютним рахунками;
митна документація - вантажна митна декларація, сертифікат про походження товару; довідки про сплату мита, акцизів, зборів, податку на додану вартість;
претензійно-арбітражна документація - претензійний лист, позовна заява в суд (або арбітраж), постанова суду (або арбітражу) про задоволення або відхилення позову;
документи на нестачу і псування товару - комерційний акт на нестачу, аварійний сертифікат" [63, с. 268-269].
Відносно розрахункових операцій у галузі міжнародної економічної діяльності запропоновано такий варіант групування:
"Міжнародні розрахунки мають, як правило, "документарний характер", тобто здійснюються на основі отримання "фінансових та комерційних документів".
До фінансових документів належать:
вексель;
чек;
платіжні розписки тощо.
До комерційних документів належать:
рахунки-фактури;
документи, що підтверджують відвантаження або відправку товарів (коносамент, авіанакладні, транспортні накладні, автодорожні накладні, специфікації, комбіновані транспортні документи);
документи страхових компаній або їх агентів (вантажі, як правило, страхуються);
документи, що свідчать про походження товарів, вагу, якість;
`документи, що свідчать про перетин товаром митного кордону - митні або консульські рахунки, вантажна митна декларація" [257, с. 143].
Поряд з групуванням документації за вищенаведеними класифікаціями розглянемо класифікацію бухгалтерських документів (див. рис. 3.1.).
Виходячи з вищенаведеного та класифікації за ознакою об'єктів міжнародної економічної діяльності, які переміщуються через митний кордон України або надаються, передаються від або до іноземних контрагентів на оплатній основі, можна запропонувати такі методи (прийоми) оперативного обліку щодо його об'єктів у міжнародній економічній діяльності, з урахуванням економічної сутності та специфіки операції за окремими її стадіями.
Наприклад, розглянемо експорт товару (автомобілі) з України (м. Київ) через порт Одеса до Румунії (м. Бухарест) через порт Констанца з попередньою оплатою товару в іноземній валюті за умови повної відповідальності експортера за товар до місця призначення (внутрішні перевезення здійснюватимуться залізничним транспортом).
Класифікацію бухгалтерських документів можна відобразити в такий спосіб:
Рис. 3.1. Класифікація бухгалтерських документів [164, с. 123]
Як бачимо, відразу визначаються два об'єкти оперативного обліку: іноземна валюта і товар. Відповідно буде два окремих процеси оперативного обліку і, відповідно, конкретні його стадії.
На нашу думку, логічно буде розподіляти не лише процеси (етапи) на конкретні стадії, а й окремі процеси за місцем знаходження об'єктів оперативного обліку:
на підприємстві;
у дорозі на території України;
у пункті перевантаження;
на митниці (під митним контролем);
у дорозі за кордоном тощо.
Розглянемо сутність пропонованих методів оперативного обліку на конкретних стадіях виконання контрактів за допомогою таблиць.
Першою див. табл. 3.1, де об'єктом оперативного обліку є іноземна валюта.
На цьому етапі необхідно за допомогою певних методів оперативно обліковувати та контролювати надходження валютних коштів за експортну продукцію.
Таблиця 3.1
Сутність методів оперативного обліку при виконанні угоди, де об'єктом обліку є іноземна валюта (попередня оплата)
Стадії Назва методу Сутність методу
Виконання міжнародної економічної угоди щодо її розрахункової частини Спостереження Нагляд за виконанням контрагентом розрахункової частини угоди
Надходження валютних коштів від контрагента Фіксація З'ясування факту надходження валютних коштів
Оцінювання Визначення величини (суми та відповідної валюти) коштів, що надійшли, та своєчасності їх надходження
Порівняння Підтвердження відповідності суми, що надійшла, до умов контракту
Реєстрація Фіксування факту надходження валютних коштів у відповідних документах
Ненадходження валютних коштів від контрагента Фіксація З'ясування факту ненадходження валютних коштів у встановлений контрактом період
Документування Документальне оформлення та повідомлення керівництва про факт ненадходження валютних коштів для оформлення запиту (претензії)
На наступному етапі (див. табл. 3.2) буде вестись оперативний облік підготовки експортного товару до відвантаження та факту самого відвантаження, тобто облік на території підприємства.
Таблиця 3.2
Сутність методів оперативного обліку при виконанні угоди, де об'єктом обліку є експортний товар, що відвантажується
Стадії Назва методу Сутність методу
Передекспортна підготовка товару Спостереження Нагляд за виконанням певних видів робіт
Порівняння З'ясування точності виконуваних робіт відповідно до умов контракту
Виявлення Визначення недоліків фактично виконаних робіт
Оцінювання Визначення величини (суми) виконаних робіт
Документування Документальне оформлення та повідомлення про фактично проведені роботи та їх відповідність до умов контракту
Відвантаження товару з підприємства Спостереження Нагляд за правильністю завантаження товару
Документування Заповнення відвантажувальних документів для їх передачі до бухгалтерії, експедитора та імпортера
Далі підвищується роль оперативного обліку у зв'язку з тим, що товар знаходиться за межами підприємства, але бухгалтерія повинна вести його облік, оскільки за умовами контракту експортер несе повну відповідальність за товар до моменту його здачі імпортеру в країні призначення. На наступних стадіях бухгалтерія та відділ збуту матимуть можливість вести бухгалтерський та оперативний облік лише за умови оперативного надходження первинних документів та оперативних повідомлень. Причому це можуть бути не оригінали документів, а факсокопії, усні повідомлення,телеграми, телефонограми тощо.
Розглянемо етап, коли товар транспортується територією України (див. табл. 3.3).
Таблиця 3.3
Сутність методів оперативного обліку при виконанні угоди, де об'єктом обліку є товар, що транспортується територією України
Стадії Назва методу Сутність методу
Транспортування товару до залізниці Спостереження Нагляд за

 
 

Цікаве

Загрузка...