WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Методологія оперативного обліку міжнародних економічних операцій - Реферат

Методологія оперативного обліку міжнародних економічних операцій - Реферат


Реферат на тему:
Методологія оперативного обліку міжнародних економічних операцій
Першим джерелом для організації та проведення оперативного обліку в галузі зовнішньоекономічної діяльності є погоджений і підписаний сторонами контракт на виконання певних видів робіт, послуг або поставки товарів.
У цьому розділі ми й розглянемо на конкретних прикладах яким чином здійснюється оперативний облік за міжнародними економічними операціями, але не за всіма видами, а за основними, оскільки їх кількість (за даними Державного митного комітету України) у міжнародній економічній діяльності українських суб'єктів господарювання значна.
З метою наочності застосування оперативного обліку за допомогою пропонованої автоматизованої системи "Оперативного обліку та контролю за міжнародними економічними операціями" ми будемо її розглядати на конкретних прикладах контрактів щодо здійснення певних видів економічних операцій, що найчастіше застосовуються в міжнародній економічній діяльності суб'єктами господарювання України.
Оперативно-облікова робота має здійснюватись у два етапи:
Заповнення картки оперативного обліку і контролю первинними даними обліку за інформацією з контракту.
Заповнення оперативно-обліковими даними, що надходитимуть у міру виконання конкретних етапів міжнародного економічного контракту.
Оперативний облік проводиться за методологією.
Методологія оперативного обліку охоплює певні методи, прийоми, способи, які повинні виходити із завдань.
Професори О. Ф. Мухін і Ю. А. Григор'єв писали: "… до основних завдань обліку в зовнішній торгівлі належать:
Контроль за виконанням зовнішньоторговельних планів і торговельних угод.
Повсякденне спостереження за точним виконанням зобов'язань за зовнішньоторговельними угодами.
Контроль за рухом і збереженням експортних та імпортних товарів.
Забезпечення своєчасності та правильності розрахунків за зовнішньоторговельними операціями.
Правильне визначення величини засобів об'єднання та їх джерел і раціональне пришвидшення кругообігу цих засобів.
Точне обчислення рівня рентабельності (ефективності) реалізації товарів.
Визначення результатів господарської діяльності об'єднання.
Своєчасне та правильне складання звітності за зовнішньоторговельними операціями" [235, с. 10-11].
Виходячи із завдань оперативного обліку, розглянемо його методи та їх застосування в міжнародній економічній діяльності.
Професор П. П. Німчинов зазначав: "Якогось єдиного, тільки йому властивого, методу оперативно-технічний облік не має. Він використовує в основному методи статистики, зокрема метод спостереження" [246, с. 19].
Але якщо лише спостерігати за якимось певним процесом або подією, то це буде лише спостереження. Оперативний облік передбачає фіксацію події (процесу) з метою подальшого управління подією (процесом). Професор Б. І. Валуєв зазначав: "Оперативне управління здійснюється не тільки об'єктами, що перебувають у сфері інтересів поточного управління, а й об'єктами локальної дії, що втрачають своє значення в момент завершення операції. В оперативному обліку ці об'єкти фіксуються, а в бухгалтерському - не відображаються взагалі [262, с. 69].
І. І. Каракоз писав: "Основними прийомами (способами), що застосовуються в оперативному обліку, є:
Документація, показники технічних засобів регістрації, спостереження в процесі виробництва, усна інформація, а також інвентаризація.
Оцінювання об'єктів оперативного обліку (в грошовому, натуральному і трудовому вимірниках) і калькуляція (при зміні умов заготівлі матеріальних ресурсів або виробництва продукції).
Система групування об'єктів обліку.
Внутрішньозаводська звітність.
Наведені прийоми методу оперативного обліку розглядаються не окремо, а всі разом" [132, с. 19].
Методом оперативного обліку є сукупність способів та прийомів, що забезпечуватимуть отримання та обробку економічної інформації з метою використання її в процесі оперативного управління в галузі міжнародної економічної діяльності.
З метою вирішення завдань оперативного обліку в міжнародній економічній діяльності на певних стадіях оперативно-облікового процесу, на нашу думку, слід застосовувати такі прийоми, способи: спостереження, виявлення, вимірювання, оцінювання, порівняння, групування, реєстрація, фіксація, документування, звітність.
Розглянемо конкретніше вищезазначені елементи методів оперативного обліку.
Спостереження (вивчення, нагляд) - отримання інформації про явища та процеси, які не охоплені бухгалтерським обліком та статистичною звітністю. Спостереження поділяється на вибіркове, суцільне, несуцільне, контрольне (здійснюється з метою перевірки, як правило вибіркової, вже проведеного дослідження), регістрове. Останнє найширше застосовується в оперативному обліку, оскільки ведеться не лише спостереження, а й фіксація конкретних явищ та процесів або певних відхилень (тобто дані заносяться в регістр).
Виявлення - визначення фактів відхилень або недоліків у процесах та явищах з подальшим відображенням у кількісному та вартісному виразі.
Вимірювання - спосіб визначення явищ, об'єктів у кількісному та/або якісному виразі. Залежно від показників, що характеризують явища та процеси застосовуються різноманітні вимірники: натуральні, трудові та грошові.
Оцінювання - спосіб грошового, натурального трудового вимірювання процесів та об'єктів.
Порівняння - спосіб якісної характеристики, за допомогою якого порівнюють розміри різних об'єктів або однакових величин у грошовому, натуральному, трудовому вимірі.
Групування - елемент обробки даних про об'єкти та явища. У такий спосіб збирається інформація про об'єкти обліку та явища за даними спостереження, вимірювання, оцінювання.
Фіксація - з'ясування факту здійснення або нездійснення явища, процесу або визначення наявності (відсутності) об'єкта обліку.
Реєстрація - запис у відповідний документ оперативного обліку (картка, книга тощо) про факт здійснення (нездійснення) якогось явища або про стан об'єкта обліку.
Документування - спосіб відображення фінансово-господарських операцій у регістрах первинного обліку та інших документах, які є підставою для здійснення бухгалтерських записів.
Звітність (оперативна) - звітний оперативний документ, у якому викладені дані про наявність та рух об'єктів обліку; узагальнена інформація про явища та процеси; факти фінансово-господарської діяльності.
Найширше в оперативному обліку міжнародної економічної діяльності застосовується такий елемент, як документація. Ми вже з'ясували, що в подальшому оперативні документи є підставою для здійснення бухгалтерських записів, тобто оформлюються дані первинної оперативної інформації в бухгалтерську. Тому варто документацію розглянути докладніше.
Різні автори по-своєму її поділяють та групують. Розглянемо деякі з варіантів.
"Технічна документація - технічні паспорти на машини та обладнання, формуляри й описи виробів,інструкції щодо встановлення, монтажу, налагодження, управління та ремонту;
товарно-супровідна документація - сертифікат про якість товару, відвантажувальна специфікація,

 
 

Цікаве

Загрузка...