WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Робота з програмою в режимі «Уведення проміжних даних» - Реферат

Робота з програмою в режимі «Уведення проміжних даних» - Реферат


Реферат на тему:
Робота з програмою в режимі "Уведення проміжних даних"
УВЕДЕННЯ ПРОМІЖНИХ ДАНИХ - у цьому режимі користувачі працюють з обмеженням допуску до даних.
Як видно з рис. 2.24, у даному режимі створені аналогічні підрежими, як у "Введенні початкових даних".
Первинною інформацією для введення проміжних даних є інформація про виконання конкретних операцій (етапів) міжнародного економічного контракту.
Довідник Уведення початкових даних Введення проміжних даних Уведення контроль-них даних База даних контр-агентів База даних запасів, ТМЦ, прав Опера-тивна звітність
Експорт
Імпорт
Бартер
Д.С.України
Д.С.Іноземна
Реекспорт
Реімпорт
Лізинг
Консигнація Рис. 2.24. Вигляд робочого екрана
в режимі "Уведення проміжних даних"
Інше
На цьому етапі роботи бухгалтерія, відділ збуту, відділ постачання, інші економічні підрозділи підприємства, що задіяні в роботі з виконання міжнародної економічної угоди, матимуть можливість вести бухгалтерський та оперативний облік лише за умови оперативного надходження первинних документів та оперативних повідомлень. Причому це можуть бути не оригінали документів, а факсокопії, усні повідомлення, телеграми, телефонограми тощо.
Тобто оператор, який працює над виконанням конкретного контракту, заносить інформацію в певні блоки та рядки регістраційної картки за фактом надходження оперативно-облікових даних. Зазначене ми конкретніше розглянемо в третьому розділі.
Також якщо відбуваються зміни або доповнення до діючого контракту, тоді оператор вносить цю інформацію в загальний блок регістраційної картки оперативного обліку та контролю.
Наведемо приклад тексту експортного контракту.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується поставити та передати у власність (повне господарське відання) ПОКУПЦЯ товар, а ПОКУПЕЦЬ зобов'язується прийняти товар та оплатити його на умовах даного Договору.
1.2. Найменування товару: цукор-пісок.
1.3. Виготовлювач товару: Таращанський цукровий завод.
1.4. Місцезнаходження товару: м. Тараща.
1.5. Документи на товар, які ПРОДАВЕЦЬ повинен передати ПОКУПЦЮ:
сертифікат якості товару,
сертифікат походження товару,
фітосанітарний сертифікат,
товаротранспортна накладна,
вантажна митна декларація.
2. Кількість товару
2.1. Одиниця виміру кількості товару: тонни.
2.2. Загальна кількість товару: 50 тис. т (п'ятдесят тисяч тонн).
3. Асортимент товару
3.1. Груповий асортимент товару, що постачається:
1. Цукор 1 ґатунку в кількості 20 тис. тонн.
2. Цукор 2 ґатунку в кількості 30 тис. тонн.
3.2. Розгорнутий асортимент товару, що постачається, визначається в Додатку № 1 до даного Договору.
4. Якість товару
4.1. Якість товару, що постачається ПРОДАВЦЕМ, повинна відповідати ГОСТу-56-4890-785 та ГОСТу-56-4890-539.
4.2. Підтвердженням якості з боку ПРОДАВЦЯ є:
сертифікат якості товару,
сертифікат походження товару,
фітосанітарний сертифікат.
4.3. Гарантійний термін експлуатації (придатності, зберігання): з моменту отримання товару покупцем - 1 рік.
4.4. Термін усунення недоліків або заміни товару в межах гарантійного терміну 3 місяці з моменту виявлення дефектів.
У блоки (що відповідають номерам розділів міжнародного економічного контракту) та рядки реєстраційної картки було внесено інформацію (рис. 2.25).
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА оперативного обліку та контролю
Реєстраційний № Е-03456451
Дата відкриття 21.06.2001
Дата внесення змін Рядок Підстава Попередні дані
№ рядка Показник Оперативно-облікові дані Оперативно-контрольні дані
01-01 Описання товару Цукор-пісок
01-02 Виготовлювач товару Таращанський цукровий завод
01-03 Місцезнаходження товару м. Тараща
01-04 Документи на товар, що передаються імпортеру сертифікат якості товару
сертифікат походження товару
фітосанітарний сертифікат
товаротранспортна накладна
вантажна митна декларація
02-01 Загальна кількість 50 тис. тонн
02-02 Одиниця виміру тонни
03-01 Асортимент товару 1. Цукор 1 ґатунку - 20 тис. тонн
2. Цукор 2 ґатунку - 30 тис. тонн
04-01 Якість товару ГОСТу-56-4890-785 ГОСТу-56-4890-539
04-02 Гарантійний термін придатності 1 рік
04-03 Термін заміни товару 3 місяці
Рис. 2.25. Схематичне зображення заповненої реєстраційної картки (витяг)
Далі, за домовленістю сторін, було внесено зміни до даного експортного контракту, які оформлені додатком № 2, що є його невід'ємною частиною.
Додаток № 2
ДОПОВНЕННЯ
до договору №0001, від 22 вересня 2002 р.
1. ПРОДАВЕЦЬ і ПОКУПЕЦЬ у зв'язку з відсутністю товарної продукції (цукор-пісок) у Таращанського цукрового заводу прийшли до згоди змінити і доповнити договір № 0001 від "21" червня 2002 р.
2. Змінити нижчевказані умови договору, виклавши їх у такій редакції:
2.1. п. 1.3. Виготовлювач товару: Біломонастирський цукровий завод.
2.2. п. 1.4. Місцезнаходження товару: м. Білий Монастир.
2.3. п. 3.1. Груповий асортимент, що постачається:
1. Цукор 1 ґатунку в кількості 15 тис. тонн.
2. Цукор 2 ґатунку в кількості 35 тис. тонн.
3. Доповнити договір пунктами, виклавши їх у такій редакції:
3.1. п. 3.3. Розгорнутий асортимент товару, що постачається, визначається в Додатку № 3 до даного Договору.
4. Пункт 3.2 з договору вилучити.
5. Інші умови вищевказаного договору лишаються незмінними, і сторони підтверджують щодо них свої зобов'язання.
Зобов'язання, змінені даним Доповненням, виконання яких сторонами вже почалося, мають бути виконані.
7. Дане Доповнення укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.
8. Дане Доповнення набирає чинності з моменту підписання його сторонами.
Юридичні адреси,
Банківські реквізити,
Підписи сторін.
Після того, як вищезазначене доповнення до контракту надійшло до оператора, що обслуговує зазначений контракт, він у відповідні блоки (що відповідають номерам розділів міжнародного економічного контракту) та рядки вносить необхідну інформацію.
Тоді реєстраційна картка оперативного обліку та контролю за міжнародними економічними операціями, у даному випадку експорт, матиме такий вигляд як на рис. 2.26.
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
оперативного обліку та контролю
Регістраційний № Е-03456451
Дата відкриття 21.06.2002
Дата
внесення змін Рядок Підстава Попередні дані
22.09.2002 01-02 Додаток № 2 Таращанський цукровий завод
22.09.2002 01-03 Додаток № 2 м. Тараща
22.09.2002 03-01 Додаток № 2 1. Цукор 1 ґатунку - 20 тис. тонн
2. Цукор 2 ґатунку - 30 тис. тонн

рядка Показник Оперативно-облікові дані Оперативно-контрольні дані
01-01 Описання товару Цукор-пісок
01-02 Виготовлювач товару Біломонастирський цукровий завод
01-03 Місцезнаходження товару м. Білий Монастир
01-04 Документи на товар, що передаються імпортеру сертифікат якості товару
сертифікат походження товару
фітосанітарний сертифікат
товаротранспортна накладна
вантажна митна декларація
02-01 Загальна кількість 50 тис. тонн
02-02 Одиниця виміру тонни
03-01 Асортимент товару 1. Цукор 1 ґатунку - 15 тис. тонн
2. Цукор 2 ґатунку - 35 тис. тонн
04-01 Якість товару ГОСТу-56-4890-785
ГОСТу-56-4890-539
04-02 Гарантійний термін придатності
1 рік
04-03 Термін заміни товару 3 місяці
Рис. 2.26. Схематичне зображення заповненої Реєстраційної картки після внесення змін (витяг)
У подальшому, автоматично, при роботі з цією карткою, система сповіщає оператора (користувача) про те, що були внесені:
відповідні зміни до певних блоків та рядків регістраційної картки;
дата внесення змін;
стара редакція тексту;
код оператора, що вніс зміни;
документ, на підставі якого були внесені зміни.
Крім того, іншим кольором відображається та інформація в рядках, яка зазнала змін.
Література
1. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України // Все про бухгалтерський облік - 1999. -№ 24.
2. Абалкин Л. И. Конечные народнохозяйственные результаты (сущность, показатели, пути повышения). - М.: Экономика, 1982. - 183 с.
3. Абрамова Г. П. Маркетинг: вопросы и ответы. - М.: Агропромиздат, 1991. - 159 с.
4. Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения: Учебник. - М.: Юристъ, 1999. - 368 с.
5. Автоматизированные системы обработки экономической информации / Под ред. В. С. Рожнова. - М.: Финансы и статистика, 1986. - 272 с.
6. Автоматизированные системы обработки экономической информации / Под ред. В. С. Рожнова. - М.: Финансы и статистика, 1986. - 272 с.
7. Айламазян А. К. Информация и информационные системы. - М.: Радио и связь, 1982. - 160 с.
8. Аксененко А. Ф. Информационное обеспечение экономического анализа. - М.: Финансы, 1978. - 80 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...