WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Робота з програмою в режимі «Уведення початкових даних» - Реферат

Робота з програмою в режимі «Уведення початкових даних» - Реферат

здійснюється з часу укладання міжнародних економічних контрактів купівлі-продажу і до моменту їх фактичного виконання, та залежно від того, ким є український контрагент і від усіх інших умов контракту, до основних завдань оперативного обліку, на нашу думку, мають належати:
Попередній розрахунок вартості передекспортної підготовки товару та пакування.
Попередній розрахунок вартості навантаження товару на транспортний засіб (неосновний).
Попередній розрахунок вартості доставки товару до основного перевізника.
Попередній розрахунок вартості перевантаження товару на транспортний засіб основного перевізника.
Попередній розрахунок вартості перевантаження товару на транспортний засіб з транспорту основного перевізника.
Попередній розрахунок суми митного збору за митне оформлення вантажу при ввезенні/вивезенні товарів.
Попередній розрахунок суми мита за митне оформлення вантажу при ввезенні/вивезенні товарів.
Попередній розрахунок суми акцизного збору при вивезенні/ввезенні товарів.
Попередній розрахунок суми податку на додану вартість при вивезенні/ввезенні товарів.
Попередній розрахунок суми страхування вантажу при перевезенні.
Попередній розрахунок сум за перевезення.
Попередній розрахунок сум за навантаження, перевантаження, розвантаження.
Попереднє визначення можливої курсової різниці від операційної діяльності.
Попереднє визначення доходу відреалізації міжнародної економічної операції тощо.
6. Ціна та загальна вартість договору. У цьому розділі визначаються ціна одиниці виміру товару та загальна вартість товарів або вартість виконаних робіт (наданих послуг), що поставляються (здійснюються) згідно з договором, а також валюта платежів.
Якщо згідно з договором (крім випадків, коли ціна товару розраховується за певною формулою) поставляються товари різної якості та асортименту, ціна встановлюється окремо за одиницю товару кожного сорту, марки, а окремим пунктом договору вказується його загальна вартість. У цьому випадку цінові показники можуть бути вказані в додатках (специфікаціях), на які посилаються в тексті контракту.
У договорі на переробку давальницької сировини зазначається ще її заставна вартість.
У бартерному (товарообмінному) договорі загальна вартість товарів, що експортуються та імпортуються відповідно до цих угод, указується в іноземній валюті, але обов'язково і в доларах США.
За цими даними визначається й обліковується вартість товару, витрати на перевезення, вантажні роботи, митне оформлення товару тощо. Визначають також суму, яку необхідно сплатити за товар або роботи, послуги.
7. Умови платежів. Цей розділ визначає спосіб, порядок та строки фінансових розрахунків та гарантії виконання сторонами взаємних платіжних зобов'язань. Залежно від обраних сторонами умов платежу в тексті договору вказуються:
умови банківського переказу до авансового платежу та/або після відвантаження товару, або умови документарного акредитиву чи інкасо (з гарантією), визначені згідно зі спільною Постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 21 червня 1995 р. № 444 (444-95-п) "Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних догово-
рів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті";
умови за гарантією, якщо вона є або необхідна (вид гарантії - на вимогу, умовна), умови та термін дії гарантії, можливість зміни умов договору без зміни гарантій.
Основними формами міжнародних розрахунків у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності є:
банківський переказ;
документарне інкасо;
документарний акредитив;
розрахунки по відкритому рахунку;
розрахунки з використанням чеків, векселів.
На вибір тієї чи іншої форми розрахунку впливають такі специфічні чинники:
вид товару (наприклад, форми відрізняються залежно від поставок технічного обладнання, продовольчої групи товарів або медикаментів);
термін поставки;
наявність кредитної угоди;
платоспроможність і ділова репутація контрагента;
характер компромісу між контрагентами;
можливості банків тощо.
Урахувавши специфічність конкретної операції та можливості обраного банку щодо технічної сторони проведення розрахунку можна обрати його найсприятливішу форму. Слід також ураховувати чинне національне законодавство, що регламентує форми і терміни проведення міжнародних розрахунків. Зокрема, в Україні це Закон "Про банки і банківську діяльність", Закон "Про зовнішньоекономічну діяльність", законодавчі акти та нормативні документи Кабінету Міністрів України і Національного банку України щодо проведення міжнародних розрахунків.
Найбільш поширеними сьогодні в Україні є такі види розрахунків: банківський переказ, документарне інкасо, документарний акредитив.
Розглянемо докладніше форми розрахунків, які найчастіше застосовуються під час здійснення зовнішньоекономічних операцій, механізм їх проведення, недоліки та переваги для експортерів і імпортерів.
Банківський переказ - це розрахункова операція, яка здійснюється між банками на підставі вказівок підприємства, що переказує кошти, шляхом передавання одним банком іншому наказу про сплату (зарахування на рахунок) зазначеної кількості грошових коштів бенефіціару за умови пред'явлення ним відповідних документів. Переказувач коштів дає інструкції своєму банку про умови сплати переказу. У банківській практиці такий наказ називається платіжним дорученням.
Література
1. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України // Все про бухгалтерський облік - 1999. -№ 24.
2. Абалкин Л. И. Конечные народнохозяйственные результаты (сущность, показатели, пути повышения). - М.: Экономика, 1982. - 183 с.
3. Абрамова Г. П. Маркетинг: вопросы и ответы. - М.: Агропромиздат, 1991. - 159 с.
4. Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения: Учебник. - М.: Юристъ, 1999. - 368 с.
5. Автоматизированные системы обработки экономической информации / Под ред. В. С. Рожнова. - М.: Финансы и статистика, 1986. - 272 с.
6. Автоматизированные системы обработки экономической информации / Под ред. В. С. Рожнова. - М.: Финансы и статистика, 1986. - 272 с.
7. Айламазян А. К. Информация и информационные системы. - М.: Радио и связь, 1982. - 160 с.
8. Аксененко А. Ф. Информационное обеспечение экономического анализа. - М.: Финансы, 1978. - 80 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...