WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Технологія відображення облікової інформації в умовах застосування автоматизованої системи - Реферат

Технологія відображення облікової інформації в умовах застосування автоматизованої системи - Реферат

"облікова технологія", "технологія облікового процесу", "технологічний процес обліку", "технологія обробки облікової інформації" тощо) цілком підходить до обліку, оскільки його механізація, автоматизація, комп'ютеризація зумовлені технізацією, індустріалізацією облікового процесу.
Формування інформації, у тому числі й облікової, на базі ЕОМ - це теж технологічний процес, як і створення будь-якої продукції. У даному випадку таким продуктом є інформація.
Але це не означає, що до механізації та автоматизації обліку не було технології формування облікової інформації. В умовах ручної обробки інформації вона зводилась до складання окремих відомостей, тобто до технології обліку, яка за суттю задавалась самими формами відомостей, журналів і інших регістрів, де реєструвались господарські операції за даними документів, так званих облікових регістрів. І тому звичайно ця технологія обліковогопроцесу називалась технікою обліку, або обліковою реєстрацією.
В умовах використання ЕОМ облікова реєстрація зберігається, але у зв'язку з реєстрацією господарських операцій безпосередньо на ЕОМ, створенням та використанням баз даних, діалогового режиму роботи тощо, тобто, по суті, з проведенням облікових робіт на обчислювальній техніці, технологія обліку виходить за рамки облікової реєстрації, охоплює весь обліковий процес, включаючи документацію, використання баз даних, аж до видачі вихідної облікової інформації та її зберігання.
Технологію облікового процесу можливо і необхідно розглядати як загальну, адже здійснюється облік господарської діяльності в цілому, і як окрему - технологію вирішення окремих облікових завдань. Взаємопов'язане розуміння та розгляд загальної і окремої технологій облікового процесу дає змогу найраціональніше сконструювати форму обліку стосовно особливостей організації технології обліку і застосування обчислювальної техніки.
Загальна технологія обліку - це порядок фіксування господарських операцій, їх облікова реєстрація, узагальнення та складання звітності.
Технологія обліку залежить від способів опрацювання документів та облікової інформації:
вручну,
з використанням універсальних ЕОМ,
з використанням мікроЕОМ.
У першому варіанті всі документи складаються вручну.
У другому варіанті - з використанням універсальних ЕОМ (облікова реєстрація та звітність здійснюються на ЕОМ та в ОЦ).
Третій варіант передбачає майже повну відмову від ручної обробки документів, складання їх на персональних ЕОМ. При цьому весь обліковий процес (облікова реєстрація, складання звітності) здійснюється на персональних ЕОМ.
Загальна технологія обліку за суттю являє собою відбиток усього облікового процесу. Він дуже складний, оскільки за його допомогою відображаються різноманітні господарські засоби, джерела їх утворення та господарські процеси. Останні різноманітні за обсягом та кількістю господарських операцій, способами розрахунків. У зв'язку з цим весь облік з точки зору технології поділяється на комплекс взаємопов'язаних облікових задач.
Для вирішення будь-якого облікового завдання, визначення облікових показників насамперед використовується нормативно-довідкова інформація. Завдання робітників полягає в тому, щоб визначити склад цієї нормативно-довідкової інформації, порядок її формування, використання, зберігання, поновлення.
У вирішенні облікового завдання велике значення має вхідна облікова інформація, отримана з первинних документів. Це найбільш громіздкий та трудомісткий етап технології розв'язання облікової задачі, що містить у собі такі стадії:
визначення складу даних (первинні фактичні облікові дані про господарські операції, засоби, джерела);
місце їх виникнення;
періодичність та терміни подання;
спосіб формування даних;
матеріальні носії;
використовувані засоби передачі даних;
режим обробки даних;
контроль за формуванням та переробкою даних.
Шляхом обробки вхідної та нормативно-довідкової інформації і використання спеціальних розрахунків отримують вихідну інформацію. Центральним питанням цієї стадії технології вирішення облікової задачі є методика та техніка розрахунку вихідних показників.
І, нарешті, як і на попередній стадії технології розв'язання облікової задачі (формування вихідної інформації), встановлюється форма, терміни та періодичність подання вихідної інформації.
Наступною важливою заключною стадією технології рішення облікової задачі є логічний контроль її вирішення, зберігання вихідної інформації та використання результатів розв'язання задачі в управлінні.
Передусім в умовах застосування ЕОМ облік стає більш управлінським. При цьому метою його є не лише отримання облікової інформації, а й значною мірою розроблення управлінських рішень та їх проектів.
Крім того, розширюється коло користувачів в умовах роботи з базами даних. Наявність баз даних впливає на технологію документації, облікову реєстрацію, зберігання інформації. За наявності нормативно-довідкової інформації в окремій базі даних відпадає необхідність наводити її в первинних даних про здійснення господарської діяльності (в документах); змінюється структура облікових регістрів - як машинних, так і тих, що видаються за допомогою друкарських пристроїв.
В умовах використання обчислювальної техніки змінюється і техніка зберігання вихідної облікової інформації.
Широке застосування технічних носіїв первинних даних машинних облікових регістрів дало змогу значно скоротити період облікового процесу. Більш того, при використанні ЕОМ первинний облік даних, отриманих з периферійної техніки, та їх облікова реєстрація неначе технологічно поєднуються.
Таким чином, система обробки інформації визначає вид матеріальних носіїв, технологію, техніку та режим видачі вихідної облікової інформації.
Література
1. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України // Все про бухгалтерський облік - 1999. -№ 24.
2. Абалкин Л. И. Конечные народнохозяйственные результаты (сущность, показатели, пути повышения). - М.: Экономика, 1982. - 183 с.
3. Абрамова Г. П. Маркетинг: вопросы и ответы. - М.: Агропромиздат, 1991. - 159 с.
4. Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения: Учебник. - М.: Юристъ, 1999. - 368 с.
5. Автоматизированные системы обработки экономической информации / Под ред. В. С. Рожнова. - М.: Финансы и статистика, 1986. - 272 с.
6. Автоматизированные системы обработки экономической информации / Под ред. В. С. Рожнова. - М.: Финансы и статистика, 1986. - 272 с.
7. Айламазян А. К. Информация и информационные системы. - М.: Радио и связь, 1982. - 160 с.
8. Аксененко А. Ф. Информационное обеспечение экономического анализа. - М.: Финансы, 1978. - 80 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...