WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Технологія відображення облікової інформації в умовах застосування автоматизованої системи - Реферат

Технологія відображення облікової інформації в умовах застосування автоматизованої системи - Реферат

носії.
За формою видачі інформації матеріальні носії (відеограми, машинограми, аркуші паперу друкарські) можуть бути регламентовані (наприклад, звітні форми) та нерегламентовані.
За розміщенням матеріальні носії облікових регістрів на ЕОМ поділяють на централізовані (на універсальних ЕОМ), децентралізовані (на персональних ЕОМ) та комбіновані (на універсальних ЕОМ і керованих з персональних ЕОМ) форми.
Режим використанняматеріальних носіїв передбачає лише їх читання (сприйняття людиною) бухгалтером або оператором, а також читання та складання (доопрацювання).
Методика та техніка облікової реєстрації
Облікова реєстрація являє собою певні стадії облікового процесу, що передбачають первинний та поточний облік господарських операцій.
Облікова реєстрація містить такі стадії:
отримання (приймання) первинних документів;
групування документів за ознакою однорідності за умови великої їх кількості;
складання зведених документів;
фіксація занесення даних на документі;
відображення даних з документів в облікових регістрах (як правило накопичувального характеру);
групування та перегрупування даних документів з метою їх подальшого розподілу і відображення в групувальних та розподільчих регістрах;
арифметичні дії (підрахунок, розрахунок, підведення підсумків);
контроль за обліковою інформацією;
складання підсумкового облікового регістру (звітність);
порівняння даних з інших облікових регістрів;
видача інформації облікових регістрів для складання звітності, забезпечення потреб управління;
передача облікових регістрів на зберігання.
При складанні низки облікових регістрів використовуються не лише поточні облікові дані, а й інша нормативно-довідкова інформація (НДІ), яка являє собою нормативно-довідкову базу.
В умовах ручної обробки нормативно-довідкова інформація фіксується в документах та облікових регістрах одним і тим самим бухгалтером. При застосуванні ЕОМ цей вид інформації обособлюється, зберігається окремо і являє собою самостійні масиви пам'яті ЕОМ (база даних) та заноситься в документ (обліковий регістр) автоматично програмним шляхом.
Нормативно-довідкова інформація буває постійною та умовно-постійною.
До постійної НДІ належать такі довідкові дані, як назва підприємства, інших підрозділів тощо.
Інформація умовно-постійного характеру - це норми, нормативи, ліміти витрат матеріальних та трудових ресурсів, класифікатори матеріалів тощо.
НДІ утворюється на базі діючих на підприємстві норм витрат, нормативів, використовуваних довідників, класифікаторів та інших нормативно-довідкових документів.
Залежно від широти використання НДІ поділяється на індивідуальну та колективну.
До індивідуальної належить та нормативно-довідкова інформація, яка утворюється, ведеться на певному АРМ і лише на ньому використовується.
Колективна НДІ, як правило, формується на центральному сервері АРМів і використовується як центральним АРМ, так і локальними.
НДІ дає змогу забезпечувати найефективнішу організацію облікового процесу та його автоматизацію, а також умови для ефективнішого контролю облікової інформації, створювати інформаційну та технічну базу для інтеграції різних видів економічної інформації. Нарешті, це дасть можливість створити надійну основу для управління господарством (контролю, аудиту, аналізу господарської діяльності, прийняття управлінських рішень тощо).
В умовах використання ЕОМ, особливо мікроЕОМ, методика та техніка облікової реєстрації дещо відрізняється від вищевикладеної. Це пов'язано з тим, що весь обліковий процес (від машинної фіксації господарських операцій до видачі вихідної інформації та її зберігання) здійснюється в основному на ЕОМ. При цьому стадії облікової реєстрації в основному ті самі, але виконуються в іншій послідовності та, як правило, автоматично.
Як облікові виступають внутрімашинні (електронні) та позамашинні (звичайні паперові) регістри.
Основними з погляду мікрокомп'ютерної техніки облікового процесу є внутрімашинні облікові регістри, які являють собою хронологічні систематичні масиви (файли, бази) даних на машинних носіях. У цих масивах накопичуються, групуються за потрібними напрямами дані про господарські операції і формуються похідні показники.
Склад та зміст масивів - облікових регістрів, а також сформованих на основі позамашинних регістрів - машинограм узагальнюючого зведеного аналітичного та синтетичного обліку, що реалізують подвійне відображення на рахунках і балансове узагальнення поточної інформації, формування показників для звітності, контролю, внутрішнього аудиту та економічного аналізу регламентується.
Склад та зміст хронологічних масивів - облікових регістрів, призначених для обліку та контролю введених в обробку машинних записів, а також систематичних внутрімашинних масивів облікових регістрів натурально-вартісного первинного обліку, що залежать від особливостей об'єкта управління, не регламентується.
Позамашинні облікові регістри - машинограми, що формуються за цими масивами, регламентуються в частині їх складу та змісту, які мають відображати введену в обробку початкову інформацію (машинні записи). Ці регістри оформлюються відповідними підписами та підлягають архівному зберіганню.
З метою забезпечення юридичної сили облікових регістрів необхідно:
визначити регістри, які роздруковуються і видаються на екран монітора з підтвердженням їх укладачів, та осіб, що несуть відповідальність за перекручення даних на різних стадіях облікового процесу;
установити порядок доступу до інформації;
виключити можливість несанкціонованого доступу до облікової інформації;
увести обов'язковий контроль (протоколювання) за часом та характером виконуваних робіт на ЕОМ;
суворо регламентувати порядок виправлення помилок;
запровадити архівне зберігання початкових облікових даних.
Інформаційний взаємозв'язок між машинними регістрами реалізується прийнятим та застосовуваним програмним забезпеченням на основі розподіленої за АРМ бази облікових даних.
Загальносистемні бази облікових даних (інформаційні файли) створюються на центральному (керівному, управляючому) АРМ.
На інших функціональних АРМ, що керуються ведучою АРМ, формуються бази облікових даних відповідно до виконуваних робіт на даному АРМ.
Файли в розподіленій базі даних за своїми функціями є статичними, бо в них зафіксовані умовно-постійні і постійні дані: довідкові, нормативні, кошторисні тощо.
Використання нормативно-довідкової бази та задокументованих даних дає змогу створити ефективну систему облікової реєстрації, що, у свою чергу, сприяє вирішенню багатосторонніх завдань обліку та управління загалом.
В умовах автоматизації обліку виникає потреба

 
 

Цікаве

Загрузка...