WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Технологія відображення облікової інформації в умовах застосування автоматизованої системи - Реферат

Технологія відображення облікової інформації в умовах застосування автоматизованої системи - Реферат

обробки облікової інформації (використання первинних даних, узагальнення їх і використання в управлінні) та юридична сила даного поточного документа. Крім того, це передбачає облікову реєстрацію не лише змінноїінформації, а й постійної, а також використання нормативно-довідкової інформації (в умовах використання ЕОМ - бази даних).
Класифікація облікових регістрів
Залежно від облікової інформації всі облікові регістри класифікуються за змістом, за характером записів, за видами вимірників, за формою побудови, за цільовим напрямом тощо.
За змістом облікові регістри поділяються на регістри синтетичного та аналітичного обліку, а також комбіновані.
У регістрах синтетичного обліку ведеться облік в узагальненому вигляді за синтетичними рахунками, аналітичного - за аналітичними. Регістром синтетичного обліку є Головна книга, до регістрів аналітичного обліку належать картки, книги тощо.
У комбінованих регістрах синтетичний та аналітичний облік поєднуються.
За характером записів розрізняють хронологічні, систематичні та комбіновані регістри.
У хронологічних регістрах записи здійснюються в хронологічній послідовності.
У систематичних регістрах відображаються однорідні за економічним змістом господарські операції.
У комбінованих регістрах одночасно ведуться систематичні та хронологічні записи.
За видами використовуваних вимірників розрізняють облікові регістри контокорентні, кількісно-сумарного та кількісного обліку.
Контокорентні регістри призначені для обліку господарських операцій у грошовому виразі. До них належать облікові регістри, на яких ведеться аналітичний облік операцій за грошовими, розрахунковими та іншими рахунками.
У регістрах кількісно-сумарного обліку наявність та рух господарських засобів показується і в кількісному, і в грошовому виразі.
В облікових регістрах кількісного обліку господарські операції відображаються лише у кількісних вимірниках.
Форма побудови облікових регістрів залежить від розміщення в них записів та характеру цих записів - однією загальною сумою або розгорнуто (деталізовано). У зв'язку з цим розрізняють односторонні, двосторонні, багатографні та шахову форми облікових регістрів.
В односторонніх регістрах графи для записів розміщені з одного боку (як правило праворуч).
Двосторонні регістри складаються з двох однакових частин для записів.
У багатографних регістрах за допомогою деякої кількості граф здійснюється деталізація записів.
Облікові регістри шахової форми побудовані у вигляді шахової дошки (звідси і назва).
За цільовим напрямом облікові регістри бувають моноцільові (одноцільові), що використовуються з метою вирішення конкретного облікового завдання і багатоцільові, призначені для вирішення низки облікових завдань та використовуються в інших підрозділах апарату управління для контролю і аналізу.
За видом подання облікова інформація може бути цифровою, текстовою, табличною, голосовою і комбінованою.
Залежно від організації видачі облікової інформації її поділяють на регламентовану та нерегламентовану.
Поточна облікова інформація (тобто інформація облікових регістрів) відображається та опрацьовується (матеріалізується) на матеріальних її носіях.
Матеріальні носії облікової інформації
Використання сучасної обчислювальної техніки сприяло появі нових видів матеріальних носіїв облікових регістрів багатоцільового призначення, таких як перфокарти, перфострічки, дискети, оптичні та лазерні диски тощо. Одночасно розширився характер їх застосування.
У зв'язку з цим для створення інформаційної моделі обліку, формування та використання облікових регістрів матеріальні носії класифікують за різними ознаками - зовнішнім виглядом, сприйняттям, характером використання в системі управління, за методами обміну інформацією, формою видачі.
За зовнішнім виглядом матеріальні носії облікових регістрів бувають друкарські, тобто зроблені друкарським способом, надруковані на папері, і електронні, що застосовуються та формуються за допомогою електронної техніки.
Друкарські облікові регістри використовуються не лише в умовах ручної обробки інформації, а й частково при застосуванні обчислювальної техніки.
До друкарських регістрів належать книги, картки та листки довільного графлення.
Книги (бухгалтерські, бухгалтерського обліку, оперативного обліку) являють собою зброшуровані віддруковані листки облікової реєстрації. На обкладинці бухгалтерської книги вказується її назва; найменування підприємства, де вона ведеться; рік, у якому вона заведена (розпочаті записи). Усі сторінки книги нумеруються, а деякі прошнуровуються шпагатом і скріплюються сургучною (або іншою) печаткою.
Книга порівняно з картками та листками забезпечує краще збереження облікових регістрів, але незручна в процесі розподілу облікової роботи та застосування обчислювальної техніки.
Картки являють собою виготовлені з цупкого паперу або картону бланки облікової реєстрації суворо певного розміру (формату), що зберігаються в картотеці. Щоб забезпечити надійне збереження карток, на початок року здійснюється їх реєстрація у спеціальному регістрі. Найчастіше картки використовуються для аналітичного обліку (наприклад, картка складського обліку матеріалів).
Довільні листки - це один з видів карток. Вони друкуються на тонкому папері, мають великий формат та зберігаються як правило, у файлах (папках).
В умовах використання обчислювальної техніки застосовуються електронні носії облікової інформації: перфокарти, перфострічки, магнітні диски, машинограми тощо.
Одні з них належать лише до машинних, оскільки вони є складовою частиною ЕОМ - магнітні та оптичні диски, відеограми, периферійні пристрої. Інші видаються машиною (роздруковуються) і тому називаються позамашинні (табуляграми, машинограми). Перфокарти, перфострічки, магнітні стрічки використовуються дедалі менше. На сьогодні найбільш розвинутими і перспективними матеріальними носіями облікових регістрів є дискети, оптичні та лазерні диски, відеограми та пристрої.
За сприйняттям матеріальних носіїв (у розумінні облікових даних) їх поділяють на такі, що зчитуються людиною (машинограми), машиною (диски, дискети тощо) і на комбіновані (відеограми).
До комбінованих належать ті матеріальні носії, що є в машині і дані з яких можуть бути виведені, наприклад, на екран монітора.
За характером використання матеріальні носії поділяють на загальносистемні, призначені для виконання різних функцій управління; підсистемні - циркулюючі в підсистемі обліку; внутрішньосистемні - за розділами обліку.
Залежно від методів обміну інформацією розрізняють безмашинні (в основному в умовах ручної обробки інформації), міжмашинні, міжпроцесорні, голосові матеріальні

 
 

Цікаве

Загрузка...