WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Страхування вкладів фізичних осіб: практика та шляхи її вдосконалення - Реферат

Страхування вкладів фізичних осіб: практика та шляхи її вдосконалення - Реферат

управляються відповідними галузевими союзами. Приватна система страхування вкладів, за умови її належного фінансування, може бути ефективнішою. Однак за відсутності достатнього фінансування такій системі страхування необхідне втручання держави. Більше того, приватна система страхування потребує жорстокого регулювання та нагляду, що суттєво знижує її ефективність;
3) змішана. Практикою доведено, що без участі держави ніяка система страхування депозитів, як правило, не спроможна покрити втрати, пов'язані з банківською кризою. Держава повинна приймати на себе окреслені зобов'язання зі страхування депозитів, однак однозначно визначити їх розмір і форми дуже складно.
Таблиця 5.6
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ СТРАХУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Указ Президента України "Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб - вкладників комерційних банків України" Закон України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб"
1. Правовий статус Фонду
Державна, економічно самостійна, спеціалізована організація, яка не має на меті отримання прибутку Державна спеціалізована установа, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб. Економічно самостійна установа, яка не має на меті одержання прибутку
2. Учасники Фонду
Комерційні банки-юридичні особи, зареєстровані в Республіканській книзі реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ, що мають ліцензію на здійснення операцій з залучення вкладів фізичних осіб.
Не поширюється на банки, які на день набуття чинності Указом перебували у стадії фінансового оздоровлення, та Державний спеціалізований комерційний Ощадний банк України Банки-юридичні особи, які зареєстровані в Державному реєстрі банків і мають банківську ліцензію.
Учасником є банк, який виконує встановлені НБУ економічні нормативи щодо достатності капіталу і платоспроможності та може виконувати свої зобов'язання перед вкладниками. Банки, які не виконують зазначені нормативи та/або яким зупинено дію банківської ліцензії, переводяться до категорії тимчасових учасників.
Не поширюється дія Закону на ВАТ "Державний Ощадний банк України"
3. Максимальний розмір гарантії за вкладом
Не більше 500 грн. Міг бути збільшений адміністративною радою за попереднім погодженням з НБУ та Кабінетом Міністрів України Не більше 1200 грн. Може бути збільшений за рішенням адміністративної ради Фонду
4. Види та розмір вкладів, що відшкодовуються Фондом
Вклади в національній та іноземній валюті, включаючи проценти, в розмірі вкладів на день настання недоступності вкладів, але не більше максимального розміру гарантії за вкладом
5. Недоступність вкладів
Ситуація, за якої комерційний банк, що сплачує збори до Фонду, не може виконати вимог вкладників щодо повернення коштів та за рішенням арбітражного суду або НБУ призначено ліквідатора такого банку Неможливість одержання вкладу вкладником відповідно до умов договору, яка настає з дня призначення ліквідатора банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду
6. Розмір початкових зборів з банків
1 % зареєстрованого статутного капіталу банку
7. Розмір регулярного збору до Фонду
Нарахування раз на рік у розмірі 0,5 % загальної суми вкладів, включаючи проценти за вкладами, за станом на 31 грудня року, що передує звітному Нарахування двічі на рік по 0,25 % загальної суми вкладів, включаючи нараховані за вкладами проценти, за станом на 31 грудня року, що передує поточному, та 30 червня поточного року
8. Можливість залучення кредитів від Кабінету Міністрів України та НБУ
Не передбачена Кредит Кабінет Міністрів України надає у грошовій формі або у вигляді державних цінних паперів. Ліміт кредитування на наступний рік визначається щорічно як десятикратний розмір надходжень від банків-учасників (тимчасових учасників) за перше півріччя поточного року.
НБУ має право надавати кредит під заставу цінних паперів за ціною не нижче індексу інфляції строком на 5 років
9. Розмір пені за несвоєчасне або неповне перерахування початкового, регулярного або спеціального зборів
0,5 % суми несвоєчасного або неповного перерахування зборів за кожний день прострочення У розмірі подвійної облікової ставки НБУ від розміру неперерахованої суми за кожний день прострочення
10. Розміщення коштів Фонду
У державні цінні папери У державні цінні папери України або вкладання на депозитні рахунки НБУ
11. Строк виплати Фондом гарантованої суми відшкодування через банки-агенти
Протягом трьох місяців з дня настання недоступності вкладів Протягом трьох місяців з дня настання недоступності вкладів. У разі ліквідації системоутворюючого банку цей строк може бути продовжено до шести місяців
Важливим моментом є визначення місця державної системи страхування: як повинна вона функціонувати - самостійно чи у складі діючих наглядових або регулювальних органів? Перевага останнього варіанта полягає у тому, що він дає змогу уникнути дублювання функцій, спростити контроль за банками та зменшити витрати, пов'язані зі здійсненням страхування вкладів. Однак завдання наглядових чи регулювальних органів нерідко суперечать цілям, які стоять перед системою страхування вкладів. Потрібно враховувати можливості країни, її традиції тощо. У більшості країн органи нагляду чи регулювання банків не здійснюють страхування вкладів. Слід зважати й на стан правового забезпечення діяльності судової системи та органів банківського нагляду, здатність їх протидіяти некоректній поведінці окремих банків і/або зацікавлених осіб. Не рідкою є ситуація, коли у проблемних банків протягом тривалого строку не відкликають ліцензію і вони продовжують залучати кошти під підвищені проценти.
В умовах сучасної України страхування вкладів фізичних осіб без участі держави проблематично. Тому Фонд гарантування вкладів фізичних осіб має статус юридичної особи, створений і функціонує як державна, економічно самостійна, спеціалізована організація, яка не має на меті отримання прибутку.
Слід визначитися й з колом кредитних установ, охоплюваних системою страхування вкладів. В більшості країн страхування вкладів поширюється на депозити в усіх фінансових установах, однак в деяких країнах - лише в банківських установах або навіть в окремих видах банків. На наш погляд, система страхування вкладів має охоплювати всі фінансово-кредитні установи, які мають ліцензію на здійснення операцій із залучення коштів фізичних осіб, оскільки:
це випливає зі світового досвіду, зокрема Директиви про гарантування депозитів Європейського Союзу від 30 травня 1994 р.;
відбувається зближення за характером діяльності банків та окремих небанківських фінансових установ;
створюються загальні умови конкуренції для різних складових фінансової системи, що позитивно впливатиме на ефективність залучення коштів населення різними фінансовими посередниками;
системою страхування вкладів охоплюється все ширше колодрібних вкладників.
Зауважимо, що чинним законодавством України не повністю

 
 

Цікаве

Загрузка...