WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Основи захисту прав та інтересів учасників і кредиторів банку - Реферат

Основи захисту прав та інтересів учасників і кредиторів банку - Реферат

Тобто резерви фактично не покривають втрати, оскільки це і є втратами, які авансом відображені у бухгалтерському обліку у фінансовому результаті діяльності банку. Водночас створення резервів уможливлює роззосередження впливу втрат на фінансовий результат у часі, що дає змогу банку краще здійснити потрібну реструктуризацію активів і/або розробити і вжити заходів, які спрямовані на збільшення доходів, що у результаті вплине на зростання власного капіталу. Однак у будь-якому разі можна говорити про амортизаційний ефект, властивий резервам. Якщо резерви враховуються в розрахунку податкової бази, то цей ефект має і матеріальний бік,оскільки створення резервів призводить до зменшення капіталу лише у визначеній частці, а в іншій частці - до зменшення податку на прибуток (за умови наявності прибутку та обов'язковості сплати податку з нього).
Створення банками резервів під кредитні ризики було запроваджено постановою Правління Національного банку України № 167 від 30 червня 1995 р. "Про порядок формування і розміри страхового фонду комерційних банків". У подальшому Національний банк України постійно вдосконалював механізм формування і використання такого резерву, вносячи зміни щодо складу кредитних операцій, джерел фінансування, методики класифікації кредитів, оцінки кредитного ризику, застави, обліку створених резервів, механізму списання безнадійної заборгованості тощо. Це обумовлювалося різними факторами, зокрема, вдосконаленням чинного законодавства, станом економіки країни та банківської системи, вимогами міжнародних фінансових організацій, переходом банківської системи на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та звітності. Чинне нині Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків затверджено постановою Правління Національного банку України № 279 від 6 липня 2000 р. У ньому передбачені нововведення, які жорсткіше впливають на кредитну діяльність банків. Зауважимо, що кожна нова редакція положення про створення резервів під кредитні ризики була спрямована не на просту зміну розмірів резерву (збільшити його чи зменшити), а на посилення вимог, на створення таких умов, за яких кредитна діяльність банків була б обґрунтованішою, адекватною ситуації, яка складалася в економіці та банківській системі в той чи інший проміжок часу, сприяла захисту інтересів вкладників і кредиторів банків, підвищувала фінансову стійкість кожного з них окремо та банківської системи у цілому. Найсуттєвіші вимоги стосуються, зокрема: переходу від формування резервів протягом кварталу, наступного за звітним, до щомісячного формування; вартості забезпечення, що береться до розрахунку резерву; видів кредитних операцій.
Покриття втрат за кредитними операціями банків може здійснюватися за рахунок:
загального резерву, джерелом формування якого є чистий прибуток банку. Цей резерв використовується на покриття втрат не тільки за кредитними ризиками, а й інших видів непередбачених ризиків у банківській діяльності;
резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями, який є одним зі спеціальних резервів, створюваних банками для відшкодування можливих збитків за різними видами активів. Нині банки формують резерв на покриття стандартної заборгованості за кредитами і резерв на покриття нестандартної заборгованості.
Формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків України характеризують дані табл. 5.4.
Дані табл. 5.4 говорять про зростання як розрахункового, так і фактично сформованого резервів під кредитні ризики. Водночас відбулося збільшення питомої ваги сформованого резерву під кредитні ризики в розрахунковому. Збільшилося й списання за рахунок резервів безнадійних кредитів. Зазначені тенденції пов'язані з низкою факторів, зокрема зростанням обсягу кредитного портфеля, певним поліпшенням якості кредитного портфеля, посиленням вимогливості банків за вирішення питання надання кредитів, моніторингу кредитних ризиків тощо.
Таблиця 5.4
ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗЕРВІВ ПІД КРЕДИТНІ РИЗИКИ
ПО БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ*
Дата Розмір резервів під кредитні ризики, млн грн. Питома вага сформованого резерву в розрахунковому, % Списано безнадійних кредитів за рахунок резервів за відповідний рік, млн грн.
Розрахунковий резерв Фактично
сформований
резерв
1.01.1998 526,0 219,5 41,7 49,8
1.01.1999 1047,5 725,4 69,2 118,2
1.01.2000 2736,9 1722,2 62,9 128,4
1.01.2001 3459,3 2331,6 67,4 387,6
На зростання розрахункової суми резерву під кредитні ризики суттєво вплинули зміни, які постійно вносилися НБУ. Так, значне зростання розрахункової суми резерву під кредитні ризики станом на 1.01.2000 р. порівняно з 1.01.1999 р. відбулося в основному в результаті змін, згідно з якими при визначенні розрахункового обсягу резерву під безнадійні кредити банки стали не враховувати вартість застави. Під інші нестандартні кредити враховувалося (починаючи з 1.01.1999 р.) лише 20 % вартості застави (з 1.07.1999 р. - 40 %).
Рівень формування банками резервів за активними операціями впродовж 2001 р. підвищився. На 1.01.2002 р. сума сформованого резерву становила 84,2 % від розрахункової (у 2000 р. цей показник дорівнював 61,5 %). Загальна сума резервів за активними операціями збільшилася на 455,4 млн грн., або на 16,7 % (за 2000 р. - на 1091,5 млн грн., або на 66,5 %), і на 1.01.2002 р. становила 3188,6 млн грн., у тому числі резерв на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями - 2958,0 млн грн. Протягом 2001 р. поліпшилась якість кредитного портфеля банків, про що свідчить зменшення (з 11,4 % до 5,8 %) частки проблемних кредитів. Вона за рік скоротилася на 816,9 млн грн., або на 30,5 %. Цьому сприяли: зваженіша кредитна політика банків; підвищення вимогливості до потенційних позичальників; посилення контролю НБУ за банками, а також ліквідація АК АПБ "Україна", який мав значний обсяг проблемних кредитів.
Окремі положення чинного порядку формування та використання спеціального резерву для покриття кредитного ризику викликають зауваження, потребують доопрацювання та вдосконалення.
Актуальним залишається питання щодо складу видів кредитних операцій, на які нараховуються резерви. Вони постійно розширювалися і відтепер до них належать й операції з векселями, з наданими поручительствами (гарантіями) та авалями, факторинг, фінансовий лізинг, зобов'язання з кредитування, міжбанківські депозити. Зокрема, викликає зауваження порядок резервування коштів на кореспондентських рахунках, які відкриті в інших банках. Резервування за ностро-рахунками здійснюється з урахуванням ризику країни, причому за коштами, розміщеними в банках (резидентах і нерезидентах), які визнані банкрутами або ліквідуються, або які зареєстровані в офшорних зонах, резервування здійснюється на всю суму

 
 

Цікаве

Загрузка...