WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Перспективи розвитку формування банківських ресурсів на позичковій основі - Реферат

Перспективи розвитку формування банківських ресурсів на позичковій основі - Реферат


Реферат на тему:
Перспективи розвитку формування банківських ресурсів на позичковій основі
?
Конкуренція між банками та небанківськими фінансовими установами, всередині самої банківської системи, а також законодавча неврегульованість і/або заборона чи обмеження на окремі фінансові інструменти сприяють удосконаленню існуючих і розробленню нових фінансових інструментів, що використовуються банками за здійснення ними своїх операцій і надання послуг. При цьому банки все частіше звертаються до фінансового інжинірингу.
В економічній літературі наводяться різні визначення поняття "фінансовий інжиніринг". Так, Ю. С. Масленченков під фінансовим інжинірингом розуміє "фінансове забезпечення клієнта з використанням різних банківських продуктів, у тому числі власних банківських фінансових технологій і фінансових інструментів ринку, яке відповідає потребам як клієнта, так і інтересам банку" [155, с. 214]. У книзі "Мировые финансы" фінансовий інжиніринг визначається як розвиток і творче застосування фінансових технологій для вирішення фінансових проблем і використання фінансових можливостей [150, с. 13]. Окремі економісти під фінансовим інжинірингом розуміють процес цілеспрямованого розроблення нових фінансових інструментів або нових схем здійснення фінансових операцій [77, с. 359]. Іноді під поняттям "фінансовий інжиніринг" розуміється розроблення спеціальних рішень комплексних проблем управління ризиком [134, с. 20].
Не аналізуючи наведені та інші погляди щодо змісту поняття "фінансовий інжиніринг", дамо таке визначення, котре, на наш погляд, найкраще відбиває його основні риси: "фінансовий інжиніринг - це цілеспрямоване розроблення та реалізація нових фінансових інструментів і/або нових фінансових технологій, а також творчий пошук нових підходів до вирішення фінансових проблем за допомогою вже відомих фінансових інструментів і технологій". Можна сказати, що фінансовий інжиніринг допомагає банкам та іншим фінансовим посередникам оперативніше та ефективніше реагувати на зміни, що відбуваються у світі, законодавстві та в економіці конкретної країни, всередині конкретного суб'єкта господарювання. Зауважимо, що фінансовий інжиніринг не слід ототожнювати з фінансовим аналізом, котрий є лише його першим суттєвим етапом. Фінансовий аналіз слугує розчленуванню чи розкладу цілого на складові з метою їх вивчення, з'ясування зв'язків між ними, виявлення наявності проблеми та її першопричин. Фінансовий інжиніринг, використовуючи результати фінансового аналізу, відповідний власний інструментарій та операційні схеми, а також власне розуміння проблеми, займається розробленням, конструюванням і реалізацією нових фінансових інструментів і/або технологій з метою розв'язання відповідних фінансових проблем.
В окремих випадках шляхи вирішення цих проблем мають одноразовий характер, вони не придатні для повторного використання. Водночас готове рішення фінансової проблеми може мати досить широке застосування, тобто використовуватися значною кількістю суб'єктів господарювання. Отже, кожний фінансовий інструмент чи схема має задовольняти конкретні потреби клієнта; здебільшого схеми фінансового інжинірингу не можуть бути універсальними та уніфікованими.
З погляду практики фінансовий інжиніринг охоплює різні сфери економіки та напрями діяльності. Зокрема, відчутну роль відіграє фінансовий інжиніринг у торгівлі цінними паперами та похідними цінними паперами, особливо за здійснення арбітражу у часі. Як правило, основою для існування похідних цінних паперів є невизначеність у майбутньому. Тому механізм випуску та обігу похідних цінних паперів пов'язаний з правом на придбання чи продаж протягом терміну, визначеного договором (контрактом), цінних паперів, інших фінансових і/або товарних ресурсів.
У галузі корпоративних фінансів часто виникає потреба у фінансовому інжинірингу для створення нових інструментів або технологій захисту капіталів за здійснення значних за обсягом комерційних операцій.
Значну роль відіграє фінансовий інжиніринг в управлінні короткостроковими та довгостроковими інвестиціями. Зокрема були розроблені та впроваджені в практику такі інструменти, як взаємні фонди грошового ринку, взаємні фонди та ринок REPO. Взаємні фонди грошового ринку продають свої паї дрібним інвесторам, а потім об'єднують кошти для наступного інвестування - так само, як і традиційні взаємні фонди. Різниця полягає в тому, що взаємні фонди грошового ринку інвестують кошти виключно в низькоризикові короткострокові інструменти грошового ринку. Дохід від цих інструментів потім розподіляється між пайовиками з відрахуванням невеликих комісійних. У більшості випадків вартість паю була постійною, дивіденди сплачувалися часто, як правило, щоденно і переглядалися щомісяця. Потім взаємні фонди грошового ринку набули можливість виписувати чеки, що ще більше підвищило їх привабливість.
REPO - це операції з продажу та купівлі цінних паперів з різними датами розрахунку. Зворотне REPO, або угода про купівлю цінних паперів із зворотним продажем, - це дзеркальне відбиття REPO. Тобто REPO та зворотне REPO - це, фактично, короткострокові кредити, забезпечені базисними цінними паперами (наприклад, державними цінними паперами). Вони використовуються для одержання короткострокового фінансування, інвестування короткострокових залишків готівки або одержання цінних паперів для використання у разі "короткого" продажу.
Значною мірою фінансовий інжиніринг пов'язаний з обслуговуванням населення, залученням від нього заощаджень. Тут можна назвати, зокрема, "нау"-рахунки, супер "нау"-рахунки, індивідуальні пенсійні рахунки, депозитні рахунки грошового ринку. Останні приносять вкладникам процент, який не є фіксованим, а регулюється ринковим механізмом. Кошти на таких рахунках не дають права їх власникам користуватися чеками.
Помітну роль відіграє фінансовий інжиніринг у: фінансуванні зовнішньої торгівлі, залученні грошових ресурсів для інвестицій, покритті бюджетного дефіцита, зниженні бази оподаткування у клієнта, включаючи самі банки, сек'юритизації активів, управлінні ризиками, запозиченні банківського капіталу тощо.
До інструментів фінансового інжинірингу можна віднести, зокрема, субординований борг і гібридні (борг/капітал) капітальні інструменти, які використовуються у банківській практиці для запозичення грошових коштів з метою формування регулятивного капіталу.
Для запозичення коштів на довгостроковій основі банки вдаються до емісії довгострокових цінних паперів або боргових зобов'язань. Відповідно до Базельської угоди про міжнародні стандарти капіталу випуск таких паперів і зобов'язань банки можуть використовувати для збільшення сукупного капіталу, оскільки зазначені зобов'язання мають характер або субординованих (тобто підпорядкованих), або зобов'язань другої черги. Це означає, що в разі ліквідації банку сукупні зобов'язання мають погашатися після розрахунків із вкладниками та кредиторами, але перед розрахунками з акціонерами. В контексті фінансового облікусубординовий капітал є зобов'язаннями банку, однак йому притаманні й ознаки власного капіталу. Зокрема, в разі погіршання фінансового стану банку-боржника виплата процентів інвесторам може (якщо це передбачено угодою) призупинятися; у разі ліквідації банку власники субординованого капіталу отримують свої кошти лише після погашення претензій вкладників і кредиторів, але перед розрахунками з акціонерами; можливе й переведення (конвертування) субординованого капіталу до категорії статутного (в установленому чинним законодавством порядку).
Залучення коштів на умовах субординованого боргу для банків вигідніше (порівняно з іншими методами збільшення капіталу) з кількох причин.

 
 

Цікаве

Загрузка...