WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Залучення банками коштів шляхом емісії власних боргових зобов’язань - Реферат

Залучення банками коштів шляхом емісії власних боргових зобов’язань - Реферат

паперу. З одного боку, вони приносять вкладникові дохід, а з іншого - можуть використовуватися ним як платіжний засіб і обертатися на вторинному ринку цінних паперів. По-друге, завдяки обігу на вторинному ринку цінних паперів ощадні сертифікати у разі потреби можуть бути достроково продані власником іншій особі з одержанням деякого прибутку чи з можливістю уникнути втрат, яких неможливо уникнути за дострокового розірвання депозитного договору. По-третє, реалізація власниками ощадних (депозитних) сертифікатів на вторинному ринку цінних паперів не призводить до вилучення коштів, тобто втрати банком частини своїх ресурсів, тоді як дострокове розірвання депозитного договору означає для банку втрату частини його ресурсів. По-четверте, використання ощадних сертифікатів, особливо на пред'явника, значно полегшує одержання фізичними особами основної суми вкладу і процентів. По-п'яте, ощадні (депозитні) сертифікати можуть слугувати способом забезпечення виконання зобов'язань перед кредитором. Це є доцільним з огляду на простоту передавання сертифікатів (особливо сертифікатів на пред'явника) та оперативність одержання коштів.
Ощадні сертифікати класифікуються за різними ознаками (рис. 4.1).
Зважаючи на вид валюти залучених коштів, ощадні сертифікати поділяють на випущені у національній валюті та в іноземній (як правило, вільно конвертованій). Здійснюючи емісію ощадних сертифікатів в іноземній валюті, банки повинні враховувати чинне валютне законодавство, зокрема обмеження на обіг та використання іноземної валюти на території України. З метою захисту коштів вкладників від інфляції окремі банки випускали ощадні сертифікати з валютним застереженням. Суть таких ощадних сертифікатів полягає в прийнятті на себе банком валютних ризиків, для зниження яких банки повинні застосовувати різні методи хеджування ризиків.
Рис. 4.1. Класифікація видів ощадних сертифікатів
За характером розпорядження розрізняють ощадні сертифікати іменні та на пред'явника. Іменні ощадні сертифікати за українським законодавством в обіг не потрапляють і не продаються іншим особам (не підлягають відчуженню). Існування такого обмеження значно зменшує привабливість іменних ощадних (депозитних) сертифікатів.
Ощадні сертифікати на пред'явника емітуються без зазначення власника, а вимогу за ними уступають простим врученням сертифікату без пред'явлення будь-якого документа. Такі сертифікати - визнаний засіб конфіденційного зберігання значних коштів у національній та іноземній валютах. Однак ощадні сертифікати на пред'явника мають певні вади. По-перше, якщо власник загубить сертифікат, то втратить вкладену суму безповоротно (як гаманець з готівкою). По-друге, анонімність ощадних сертифікатів на пред'явника вплинула на те, що згідно з чинним законодавством України їх власники сплачують прибутковий податок з доходів, одержаних за такими ощадними сертифікатами.
За строками погашення ощадні сертифікати бувають строковими - випущеними на визначений строк та до запитання - ними передбачено повернення суми депонованих коштів і доходу на вимогу власників таких сертифікатів. Якщо власник хоче повернути депоновані за строковим ощадним сертифікатом кошти раніше обумовленого в ньому строку, йому виплачується нижчий процент, визначений на договірних умовах при видачі сертифіката.
За способом випуску вирізняють ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банками у разовому порядку та серіями (траншами).
Залежно від категорії власника грошових коштів ощадні сертифікати випускаються на користь фізичної або юридичної особи.
Зважаючи на форму випуску, ощадні сертифікати поділяють на емітовані в паперовій (документарній) та в безпаперовій (бездокументарній) формі. Зауважимо, що емісія ощадних сертифікатів у безпаперовій формі потребує відповідної матеріальної бази та розвинутої інфраструктури ринку цінних паперів.
З огляду на особливості випуску та способи сплати доходів розрізняють процентні та дисконтні ощадні сертифікати. За першими дохід обчислюється процентами, нарахованими на номінал. У свою чергу, такі ощадні сертифікати залежно від умов сплати процентів поділяються на сертифікати зі сплатою процентів у день їх погашення та з регулярною виплатою процентів після закінчення розрахункового періоду, обумовленого умовами випуску. Дисконтні ощадні сертифікати розміщуються зі знижкою (тобто вони оцінені нижче їх номінальної вартості), однак погашаються за номінальними цінами. Власники дисконтних сертифікатів одержують процентний дохід у вигляді знижки (дисконту).
У структурі пасивів і зобов'язань банків цінні папери власного боргу мають незначну питому вагу.
Таблиця 4.7
ЦІННІ ПАПЕРИ ВЛАСНОГО БОРГУ БАНКІВ УКРАЇНИ
Показник 1.01.1999 1.01.2000 1.01.2001 1.01.2002
Сумарні пасиви, млн грн. 21 428,9 25 806,2 36 979,5 47 203,8
Сумарні зобов'язання, млн грн. 16 586,3 19 928,6 30 529,9 39 294,9
Цінні папери власного боргу, млн грн. 220,5 306,1 641,3 468,3
Питома вага цінних паперів власного боргу в сумарних:
пасивах, % 1,0 1,2 1,7 1,0
зобов'язаннях, % 1,3 1,5 2,1 1,2
Як видно з даних табл. 4.7, цінні папери власного боргу мають незначну питому вагу як в сумарних пасивах, так і в сумарних зобов'язаннях. Разом з тим, темпи зростання сумарних пасивів і сумарних зобов'язань за період, що аналізується, становили відповідно 2,2 і 2,4 раза. Водночас заборгованість за цінними паперами власного боргу збільшилася в 2,1 раза. Загальна сума цінних паперів власного боргу на 1.01.2001 р. становила 641,3 млн грн. (2,1 % від усіх зобов'язань), що на 335,2 млн грн. (або в 2,1 раза) більше, ніж на 1.01.2000 р. Протягом 2000 р. обсяг цінних паперів власного боргу певною мірою коливався (від 306,1 млн грн. на 1.01.2000 р. до 859,4 млн грн. на 1.04.2000 р.). Протягом 2001 р. відбулося зменшення обсягу цінних паперів власного боргу на 173 млн грн., або на 27 %. Відповідно зменшилася питома вага цінних паперів власного боргу в сумарних пасивах і зобов'язаннях.
Зазначимо, що у структурі цінних паперів власного боргу банків частка цих цінних паперів у національній валюті зменшилася з 63,9 % (станом на 1.01.1999 р.) до 60,7 % (станом на 1.01.2001 р.), а в іноземній валюті відповідно зросла з 36,1 % до 39,3 %.
Серед основних причин, які позитивно чи негативно вплинули на розвиток операцій банків з цінними паперами власного боргу, слід відзначити високий ризик втратити вкладені кошти, відсутність ефективної системи захисту прав та інтересів інвесторів, непослідовністьі суперечливість у здійсненні економічної політики та у банківській діяльності, вади існуючої податкової системи, нерозвиненість ринку цінних паперів тощо. Так, заборона у 1998 р. функціонування анонімних валютних рахунків вплинула на розвиток операцій банків із депозитними сертифікатами, особливо зі сертифікатами на пред'явника. У той же час у 1999 р. були внесені зміни до порядку оподаткування доходів громадян, одержуваних від розміщення коштів у депозитні сертифікати на пред'явника. Доходи фізичних осіб від операцій з такими сертифікатами стали об'єктом оподаткування. Зазначимо, що у Законі України "Про банки і банківську діяльність" визначення терміна "вклад (депозит)" містить положення про розміщення грошових коштів клієнтами у

 
 

Цікаве

Загрузка...