WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Перспективи розвитку депозитного формування банківських ресурсів - Реферат

Перспективи розвитку депозитного формування банківських ресурсів - Реферат

кошти, що надходять на житловий ощадний рахунок у гривнях, перераховуються в одін за курсом банку на день отримання коштів. Проценти на вклад (10 % річних) нараховуються щомісячно в одін і приєднуються до вкладу, тобто нараховуються складні проценти. Термін, протягом якого можуть здійснюватися виплати, обумовлюється у договорі з банком (мінімальний строк - 5 років), а суми виплат залежать від розміру накопиченого вкладу на час досягнення вкладником пенсійного віку. Щомісячні виплати будуть більшими, якщо договір укладено на певний строк.
Закони України "Про проведення експерименту в житловому бу-дівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" і "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд", прийняті Верховною Радою України від 20 квітня 2000 р., містять більшу частину положень Указу Президента України, закладених в основу проведенняексперименту. Проте їх новими положеннями вносяться певні зміни та уточнення. Відповідно до цих законодавчих актів:
1. Попередню назву вкладів - "житлові ощадні вклади" замінено на "пенсійні вклади".
2. Облік залучених коштів, наданих кредитів, нарахованих процентів, розрахунків процентів за вкладами відтепер мають здійснюватися, поряд з національною валютою, не в "еквівалентних розрахункових одиницях умовної площі житла з урахуванням його середньої ринкової вартості", а в "індексуючих умовних грошових одиницях (одін), що визначається уповноваженими банками з урахуванням індексу інфляції".
3. Залучені на пенсійні вклади кошти спрямовуються тепер не тільки "виключно на довгострокове кредитування будівництва житла для населення, а й на пенсійні виплати".
4. Фізичні особи можуть вносити кошти не лише на власні пенсійні рахунки, а й на пенсійні рахунки інших осіб. Юридичні особи можуть вносити кошти на пенсійні рахунки фізичних осіб не тільки тих, що перебувають з ними у трудових відносинах.
5. Відмінено обмеження (600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян) на суму коштів, які не включаються до сукупного оподатковуваного доходу осіб, що внесли ці кошти, та на чию користь здійснено такі внески.
6. Конкретизовано пенсійний вік вкладників, з якого вони починають одержувати передбачені договором пенсійних вкладів пенсійні виплати, - 60 років для чоловіків і 55 років для жінок.
Законом України від 7 лютого 2001 р. "Про внесення змін до Закону України" "Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" було внесено зміни до порядку стимулювання житлового будівництва. Відповідно до Закону:
Уповноважені банки можуть залучити кошти у довірче управління як на створення можливостей пенсійного забезпечення та розвитку житлового будівництва, так і запровадження інших програм соціального забезпечення населення.
Залучення коштів у довірче управління, їх цільове використання, облік і звітність за цільовими програмами визначаються положенням, яке затверджується уповноваженим банком.
Уведено поняття "довірче управління коштами" та "фонд банківського управління (ФБУ)". ФБУ не є юридичною особою. Вони бувають дитячі або пенсійні (з фіксованою винагородою та пайового типу).
Кошти ФБУ обліковуються банком окремо від результатів його господарської діяльності, спрямовуються банком виключно на придбання іпотечних сертифікатів і формування оперативного резерву.
Учасники дитячого ФБУ мають право на цільові виплати (одноразові або періодичні) за досягнення: 14 років - на оплату навчання; 18 років - на придбання, інвестування будівництва та оренду житла.
Внески, спрямовані банками до додаткового спеціального резерву страхування коштів пенсійного ФБУ, включаються до складу валових витрат банків. Винагорода банку за управління ФБУ не оподатковується податком на додану вартість.
Сьогодні складно однозначно оцінити, наскільки ефективна та безпечна для громадян схема стимулювання житлового будівництва і соціального забезпечення, передбачена умовами експерименту: він триватиме до 1 січня 2006 р. Вже з'явилися і прихильники, і критики [102; 119; 240]. Як зазначають деякі банківські працівники, вкладання коштів у будівництво - дуже ризикова справа. Схема фінансування будівництва, застосовувана, зокрема, банком "Аркада", функціонує завдяки тому, що банк повністю контролює грошові потоки своїх партнерів - будівельних організацій [168, с. 34]. Разом з тим практично ніхто не виступає проти залучення грошових коштів населення для вирішення житлової проблеми. Починати з чогось треба, і тут важливим є не лише зарубіжний досвід, а й власний, причому як позитивний, так і негативний. Останнього, на жаль, у нас забагато: і "мильні" недержавні пенсійні фонди та трастові компанії, і приватні фірми з фінансування будівництва житла... Дехто ще пам'ятає муніципальні облігації, емітовані в ряді регіонів для будівництва житла.
З огляду на зазначене наголосимо, що використання різних схем фінансування придбання або будівництва житла, адаптованих до реалій України та окремих її регіонів, дасть змогу узагальнити діючу практику, створити законодавчу базу, яка регулюватиме та стимулюватиме вирішення житлової проблеми. Від цього виграють не тільки окремі громадяни або їх групи, а й населення та економіка України загалом.
Розширенню ресурсної бази банків сприятиме розвиток факторингових операцій.
В економічній літературі немає єдиної думки щодо визначення суті поняття "факторинг". Здебільшого зазначається: "Факторинг - це операція, яка поєднує у собі низку посередницько-комісійних послуг з кредитуванням оборотного капіталу суб'єкта господарювання". Основою факторингу є перевідступлення першим кредитором прав вимоги боргу третьої особи другому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу першому кредитору. Такий підхід до суті факторингу визначений Законом України "Про податок на додану вартість". Фактично за факторингу банк (факторингова компанія) купує рахунки-фактури постачальника за відвантажену продукцію, виконані роботи чи надані послуги.
Чинне цивільне законодавство, зокрема гл. 17 Цивільного кодексу України, передбачає право на заміну осіб у зобов'язаннях у вигляді поступки вимоги та переведення боргу.
Поступка вимоги - це перевідступлення кредитором іншій особі права вимоги від боржника здійснення визначених зобов'язань. Власне, відбувається заміна активної сторони зобов'язання (кредитора). Відповідно до ст. 197 Цивільного кодексу України поступка правом вимоги кредитором іншій особі допускається, якщо це не суперечить закону чи договору або коли вимога не пов'язана з особою кредитора. Тобто в цій нормі дається вичерпний перелік для визнання угоди про поступку вимоги незаконною. Кредитор, який поступився вимогою іншій особі,

 
 

Цікаве

Загрузка...