WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Перспективи розвитку депозитного формування банківських ресурсів - Реферат

Перспективи розвитку депозитного формування банківських ресурсів - Реферат

економіці. Це дає їм змогу надавати інформаційні послуги, тобто займатися діяльністю, пов'язаною з доведенням інформаційної продукції до споживачів з метою задоволення їх інформаційних потреб.
Надаючи інформаційні послуги, банки повинні враховувати, що за режимом доступу інформація поділяється на:
- відкриту інформацію, доступ до якої забезпечується через публікації в офіційних друкованих виданнях, поширення засобами масової комунікації, безпосереднє надання заінтересованим клієнтам;
- інформацію з обмеженим доступом, яка за своїм правовим режимом поділяється на конфіденційну і таємну. Конфіденційна інформація - це відомості, які перебувають у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних або юридичних осіб і поширюється за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов. Володіння інформацією ділового, комерційного, банківського та іншого характеру, одержаною на власні кошти юридичної або фізичної особи, або такою, яка є предметом їх банківського, комерційного, ділового та іншого інтересу і не порушує передбаченої законом таємниці, дає змогу юридичній або фізичній особі самостійно визначати режим доступу до інформації, включаючи належність її до категорії конфіденційної. Виняток становить інформація комерційного та банківського характеру, правовий режим якої встановлено чинним законодавством, зокрема Законом України "Про банки і банківську діяльність".
До таємноїналежить інформація, що містить відомості, які становлять державну та іншу, передбачену законом, таємницю.
До найпоширеніших видів інформаційних послуг, надаваних банками, можна віднести:
- інформування про чинне законодавство зарубіжних країн у галузі банківської справи, фінансів, валютного регулювання, оподаткування тощо;
- надання копій грошово-розрахункових документів;
- допомогу в розшуку перерахованих сум;
- надання інформації про прийняття Національним банком України та іншими органами рішень, які впливають на господарську діяльність клієнта;
- доведення інформації про курси іноземних валют, котирування цінних паперів та їх дохідність тощо;
- сприяння в доборі партнерів (покупців або постачальників), засновників, учасників обмінних операцій тощо.
Залученню до банківської системи грошових коштів сприяють також операції банків з дорогоцінними металами. Ці операції впливають на грошовий оборот. Так, збільшення приватної тезаврації банківських металів унаслідок продажу їх інвесторам з державних запасів адекватно зменшує нагромадження їх в неповноцінних грошах, тобто скорочуються резерви надходження останніх в активний оборот. І навпаки, зниження приватної тезаврації банківських металів унаслідок скуповування їх призводить до нагромаджування неповноцінних грошей у суб'єктів ринку і прискореного насичення ними каналів обороту. Зауважимо, що нагромаджування вартості у формі банківських металів (за умови стабільності цін на них тощо) дає змогу суб'єктам ринку захистити свої заощадження від інфляційного знецінення.
Практика показує, що операції банків з дорогоцінними металами в Україні не набули відповідного розвитку. Однією з причин цього є відсутність у країні структурованого, чітко організованого ринку дорогоцінних металів. Операції банків з клієнтами здійснюються без виходу на міжбанківський ринок. Біржові торги, здійснювані на біржовому секторі ринку дорогоцінних металів, проводяться з метою встановлення ціни банківського металу на внутрішньому ринку, яка враховується, зокрема, у фінансовому обліку. Торги відбуваються один раз на тиждень, обсяги торгів не розголошуються, однак торгуються (за експертними оцінками) мінімум 30-50 кг золота. Мінімальний лот на УМВБ становить 1 кг, тоді як стандартний лот на Лондонській біржі металів - 155 кг у зливках по 12,5 кг. Зафіксовані на біржових торгах ціни на банківські метали не завжди реальні. Може мати місце ситуація, коли у торгах на відповідну дату брали участь лише декілька банків, що дає змогу встановити потрібну, наприклад занижену, ціну. Коливання ціни може бути пов'язане з тим, які зливки (за вагою) продавалися, оскільки собівартість мірних зливків різна. Виготовлення зливка в 1 кг коштує близько 50 дол. США, а тисячі однограмових зливків - 3 тис. -5 тис. дол. США.
Іншою причиною є те, що для здійснення операцій з банківськими металами потрібно мати дозвіл, умови для отримання якого досить жорсткі. Наведемо спеціальні (особливі) вимоги (додержання яких дозволяло чи дозволяє банкам здійснювати операції з банківськими металами), передбачені у двох положеннях НБУ - Положенні про порядок видачі банкам ліцензії на здійснення банківських операцій, затвердженому постановою Правління НБУ від 6.05.1998 р. № 181 і чинному до 1.01.2002 р., і Положенні про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затвердженому постановою Правління НБУ від 17.07.2001 р. № 275 (табл. 3.6).
Таблиця 3.6
СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З БАНКІВСЬКИМИ МЕТАЛАМИ
Показник Згідно з положенням, затвердженим
постановою Правління НБУ
№ 181 від 6.05.1998 № 275 від 17.07.2001
На валютному ринку України Наявність капіталу банку в сумі, еквівалентній 5 млн євро. Рівень регулятивного капіталу відповідає вимогам НБУ та становить не менше як еквівалент 5 млн євро.
Строк роботи банку не менше 3 років. Строк роботи банку не менше 2 років
Наявність експерта.
Наявність дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями в частині відкриття коррахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.
На міжнародних ринках Наявність капіталу банку в сумі, еквівалентній 10 млн євро. Рівень регулятивного капіталу відповідає вимогам НБУ та становить не менше як еквівалент 10 млн євро.
Строк роботи банку з банківськими металами на внутрішньому ринку України не менше трьох років. Строк роботи банку з банківськими металами на валютному ринку України не менше одного року.
Наявність експерта.
Наявність дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями в частині здійснення інших операцій з валютними цінностями на міжнародних ринках.
З наведених даних видно, що рівень спеціальних вимог щодо здійснення банками операцій з банківськими металами підвищився. Тому ліцензію (письмовий дозвіл) на виконання таких операцій має незначна кількість банків. Станом на 1.09.2001 р. ліцензію на операції з банківськими металами на валютному ринку України мало 17 банків, а на міжнародних ринках - 4 банки, в одного банку цю операцію було зупинено.
Обмежена кількість банків, які можуть здійснювати операції з банківськими металами, а також низька ліквідність дорогоцінних металів як активів не сприяють розвитку організації торгівлі такими металами. Вважається, що ліквідність будь-якого активу безпосередньо пов'язана з витратами його

 
 

Цікаве

Загрузка...