WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Роль резервного капіталу, спеціальних фондів і резервів у формуванні власного капіталу банку - Реферат

Роль резервного капіталу, спеціальних фондів і резервів у формуванні власного капіталу банку - Реферат

ібанківську діяльність". Ним передбачено заборону банкам виплачувати дивіденди чи розподіляти капітал у будь-якій формі, якщо така виплата чи розподіл призведе до порушення нормативу адекватності капіталу. У разі, якщо за попередній рік діяльність банку була неприбутковою, йому дозволяється виплачувати дивіденди чи розподіляти капітал у будь-якій формі у сумі, що не перевищує 50 % від різниці між капіталом банку і рівнем регулятивного капіталу.
Інструкцією "Про порядок регулювання діяльності банків в Україні", затвердженою постановою правління НБУ № 368 від 28.08.2001 р. відповідно до змін чинного законодавства, було розширено перелік класифікаційних ознак групування банків за рівнем достатності капіталу та збільшено розміри їх нормативних значень. Це має впливати на розмір коштів, спрямовуваних банками на виплату дивідендів, а також на здійснення дивідендних виплат фінансово стійкими банками (табл. 2.11).
Порядок нарахування та сплати дивідендів емітентом корпоративних прав на користь їх власників також суттєво впливає на розмір і структуру власного капіталу банку. Платник податку, який виплачує дивіденди своїм акціонерам (власникам), нараховує та утримує податок на дивіденди в розмірі 30 % від нарахованої суми виплат за рахунок таких виплат незалежно від того, чи є емітент платником податку на прибуток. Зазначений податок вноситься до бюджету до/або одночасно із виплатою дивідендів. При цьому платник податку - емітент корпоративних прав зменшує суму нарахованого податку на прибуток на суму внесеного до бюджету податку на дивіденди. У разі, коли сума сплаченого податку на дивіденди перевищує суму податкових зобов'язань банку-емітента за податком на прибуток звітного періоду, різниця переноситься на зменшення зобов'язань за податком на прибуток такого банку у майбутніх податкових періодах у порядку, передбаченому чинним законодавством. Юридичні особи, що отримують дивіденди, з яких утримано податок, не включають такі дивіденди до складу валового доходу (рис. 2.8).
Як видно з рис. 2.8, з нарахованих дивідендів власникам корпоративних прав, емітенту корпоративних прав компенсується відповідна частка податку на прибуток. Залік податкових зобов'язань практично
Таблиця 2.11
ГРУПИ БАНКІВ ЗА РІВНЕМ ДОСТАТНОСТІ КАПІТАЛУ
Група банків Класифікаційна ознака
Розмір регулятивного капіталу Норматив адекватності регулятивного капіталу Н2 Норматив адекватності основного капіталу Н3 Обсяг активів з негативною класифікацією
Добре капіталізовані Відповідає мінімальним вимогам Більше нормативного значення, але не менше 17 % Більше нормативного значення і становить 8 % і більше -
Достатньо
капіталізовані Відповідає мінімальним вимогам Відповідає нормативному значенню і становить від 8 % до 17 % Від 4 % до 8 % -
Недокапіталізовані Відповідає мінімальним вимогам Менше нормативного значення, але не менше 6 % Менше нормативного значення і становить від 3 % до 4 % -
Значно
недокапіталізовані Менше встановленого мінімуму на суму, що становить не більше 20 % установленого мінімального розмі-
ру регулятивного капі-
талу Менше нормативного значення і становить від 6 % до 2 % Менше нормативного значення і становить від 3 % до 1,3 % Від 45 % до 60 % регулятивного капіталу
Критично недокапіталізовані Менше встановленого мінімуму на суму, що становить понад 20 % установленого мінімального розміру регулятивного капіталу Менше 2 % Менше 1,3 % Більше 60 % регулятивного капіталу
не впливає на обсяг податкових зобов'язань саме власника корпоративних прав: унаслідок його проведення податкові платежі лише перекладаються з емітента корпоративних прав на їх власника. Фактично за рахунок доходів власників корпоративних прав сплачується частка податку на прибуток емітентів цих прав. Після цього зазначена "податкова економія" емітента вже не розподіляється між власниками корпоративних прав, а залишається у розпорядженні емітента.
Рис. 2.8. Податкові аспекти стягнення податку на дивіденди
Податок на дивіденди не застосовується у разі виплати дивідендів у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих підприємством, яке нараховує дивіденди, за умови, що така виплата ніяким чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному капіталі підприємства-емітента. У цьому разі сума податку на прибуток не зменшується на суму дивідендів, що спрямовується до статутного капіталу, і підлягає оподаткуванню на загальних умовах.
Що стосується періодичності виплати дивідендів, то її обмежено лише для акціонерних товариств - один раз на рік за підсумками календарного року. Це питання регулюється ст. 37 Закону України "Про господарські товариства" та ст. 9 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу". Для інших видів господарських товариств законодавчі обмеження на періодичність виплати дивідендів не встановлено.
Підсумовуючи, наголосимо на доцільності стимулювання збільшення власного капіталу банку за рахунок надання таких податкових пільг:
звільнення від оподаткування податком на прибуток підприємств прибутку, який спрямовується на збільшення статутного капіталу банку шляхом його реінвестування;
звільнення від оподаткування податком на прибуток дивідендів, сплачених (нарахованих) юридичним і фізичним особам у формі акцій (паїв, часток), емітованих банком, який нараховує дивіденди.
ЛІТЕРАТУРА
1. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 р. № 2121-ІІІ // Урядовий кур'єр. - 2001. - 17 січня. - С. 5-13.
2. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 30 червня 1999 р. № 784-ХІV // Там само. - 1999. - 15 вересня. - С. 5-12.
3. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд"" від 20 квітня 2000 р. № 1694-ІІІ // Там само. - 2000. - 18 травня. - С. 8.
4. Закон України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення банківського законодавства" від 4 жовтня 2001 р. № 2747-ІІІ // Там само. - 2001. - 31 жовтня. - С. 2.
5. Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХІІ // Галицькі контракти. - 1996. - № 42. - С. 40-50.
6. Закон України "Про державну таємницю" від 10 вересня 1999 р. № 1079-ХІV // Урядовий кур'єр. - 1999. - 24 листопада. - С. 1-11.
7. Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" від 15 березня 2001 р. № 2299-ІІІ // Там само. - 2001. - 25 квітня. - С. 1-13.
8. Закон України "Про лізинг" від 16 грудня 1997 р. № 723/97-ВР // Відомості Верховної Ради України (далі - ВВРУ). - 1998. - № 16. - Ст. 68.
9. Закон України "Про Національний банк України" від 20 травня 1999 р. № 679-ХІV // Урядовий кур'єр. - 1999. - 1 липня. - С. 1-9.

 
 

Цікаве

Загрузка...