WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Роль резервного капіталу, спеціальних фондів і резервів у формуванні власного капіталу банку - Реферат

Роль резервного капіталу, спеціальних фондів і резервів у формуванні власного капіталу банку - Реферат


Реферат на тему:
Роль резервного капіталу, спеціальних фондів і резервів у формуванні власного капіталу банку
До складу власного капіталу банку входять резервний капітал та інші спеціальні фонди і резерви. Чинним законодавством України регулюється порядок створення та використання лише статутного і резервного капіталу банку. Банки також зобов'язані формувати інші фонди та резерви на покриття збитків від активів відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України. Фонди, призначені для розширення матеріально-технічного забезпечення діяльності банку, вирішення соціальних питань і матеріального стимулювання його працівників, банки мають право створювати самостійно з урахуванням вимог чинного законодавства (якщо такі існують).
Хоча складові власного капіталу суттєво різняться за економічною сутністю, порядком формування та використання, спільним для них є використання такого найважливішого (для окремих складових - єдиного) джерела формування, як прибуток після оподаткування.
Резервний капітал формується в процесі подальшої (після створення) діяльності банку. Він призначений для покриття можливих збитків по операціях і послугах, які надає чи виконує банк. Наявність резервного капіталу забезпечує фінансову стійкість банку, що, в свою чергу, позитивно впливає на підвищення його платоспроможності і зменшує вірогідність банкрутства.
Характеризуючи резервний капітал, слід ураховувати особливості його формування і використання, які виникли із набранням чинності (у січні 2001 р.) Законом України "Про банки і банківську діяльність".
З даних табл. 2.7 видно, що після прийняття цього Закону призначення резервного капіталу пов'язується передусім з покриттям непередбачених збитків по всіх статтях активів і позабалансових зобов'язань. Разом з тим Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" передбачає, що у разі прийняття рішення щодо виплати дивідендів емітент корпоративних прав проводить зазначені виплати власнику таких прав незалежно від того, чи була діяльність підприємства-емітента прибутковою протягом звітного періоду за наявності інших власних джерел для виплати дивідендів. Виходить, що дивіденди можуть бути нараховані за рахунок, наприклад, резервного капіталу. Однак у будь-якому разі власні джерела мають формуватися за рахунок чистого прибутку.
Таблиця 2.7
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕЗЕРВНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ
До набрання чинності Законом України "Про банки і банківську діяльність" Після набрання чинності (17.01.2001) Законом України "Про банки і банківську діяльність"
1. Призначення резервного капіталу
Для покриття можливих втрат по банківських операціях, а також виплати дивідендів по привілейованих акціях у разі браку прибутку відповідного року Для покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів і позабалансових зобов'язаннях
2. Джерело формування
Чистий прибуток банку
3. Розмір резервного капіталу та розмір відрахування до нього
Установлювався загальними зборами акціонерів (учасників), однак мінімальний розмір резервного капіталу не міг бути меншим 25 % статутного капіталу, а розмір відрахувань - меншим 5 % чистого прибутку Установлюються загальними зборами учасників, однак розмір відрахувань до резервного капіталу має бути не меншим 5 % від прибутку банку до досягнення ними 25 % розміру регулятивного капіталу банку
4. Строк формування
Не визначений
5. Засоби впливу, застосовувані за порушення порядку формування і використання резервного капіталу
Не визначені
Потребує уточнення можливість використання банком резервного капіталу для покриття "виявлених" збитків, коли для них бракує коштів спеціально створених для цього резервів. Із норми Закону України "Про банки і банківську діяльність" це чітко не випливає, оскільки в ньому відсутнє визначення поняття "непередбачені збитки".
Важливо оцінити обґрунтованість установлення мінімального розміру резервного капіталу. Раніше здійснювана прив'язка його розміру до статутного капіталу була некоректною, оскільки не узгоджувалася з фактичними втратами від банківських операцій і послуг. Банк міг мати значний розмір статутного капіталу і здійснювати виважену діяльність, його резервний капітал повинен був бути більшим, ніж у банку, що мав незначний розмір статутного капіталу і здійснював ризикову діяльність. Більше того, за такого підходу не враховувалося функціональне призначення статутного капіталу, зокрема його захисна функція. Тому логічнішим видається узгодження розміру резервного капіталу з величиною регулятивного капіталу. Однак регулятивний капітал є розрахунковою величиною, пов'язаною зі зміною ризиковості банківської діяльності, іншими факторами. Стаття 36 Закону України "Про банки і банківську діяльність" визначає, що розмір відрахувань до резервного капіталу має бути не менше 5 % від прибутку банку до досягнення ними 25 % розміру його регулятивного капіталу. Фактично це означає, що розмір резервного капіталу повинен бути не більше 25 %. Може скластися ситуація, коли у банку зменшиться розмір регулятивного капіталу і сума фактично сформованого резервного капіталу стане більшою за його розрахункову (нормативну) величину. Отже, банк може мати резервний капітал будь-якого розміру, зокрема й більше 25 % регулятивного капіталу. Інше питання, що в такому разі банки припиняють відрахування до резервного капіталу, коли він досягає встановленого розміру. Тому, на нашу думку, до закону слід внести відповідні редакційні зміни.
Обсяги, а також співвідношення між резервним капіталом і регулятивним капіталом, резервним капіталом і статутним капіталом наведено у табл. 2.8.
Таблиця 2.8
РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Показник 1.07.1999 1.01.2000 1.01.2001 1.01.2002
Резервний капітал, млн грн. 259,4 260,9 370,7 488,8
Статутний капітал, млн грн. 2379,6 2913,8 3666,0 4632,5
Регулятивний капітал, млн грн. 4344,8 4307,5 4943,3 8018,5
Співвідношення між резервним капіталом і:
регулятивним капіталом, % 6,0 6,1 7,5 6,1
статутним капіталом, % 10,9 9,0 10,1 10,6
З даних таблиці видно, що обсяг резервного капіталу постійно зростає. За аналізований період резервний капітал збільшився на 229,4 млн. грн., або на 88,4 %. Водночас зростання статутного капіталу та регулятивного капіталу становило відповідно 94,7 % та 84,6 %. Співвідношення між резервним капіталом і статутним капіталом суттєво не змінилося.
Банки повинні виважено підходити до питання формування резервного капіталу, враховуючи при цьому здійснювану ними стратегію і тактику банківської діяльності. Порівнюючи фактичний розмір резервного капіталу з розрахунковим, доцільно оцінити причини, що вплинули як на перевищення, так і на недоформування резервного капіталу. В останньому випадку причини можуть бути різні, зокрема:
банк був створений недавно й не встиг одержати прибуток, який дозволив би сформувати встановлений резервний капітал;
банк

 
 

Цікаве

Загрузка...