WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Призначення та механізм формування статутного капіталу банку - Реферат

Призначення та механізм формування статутного капіталу банку - Реферат

банківський кредит. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит і під заставу. Однак у Законі України "Про банки і банківську діяльність" (ст. 32) зазначається, що статутний капітал банку не повинен формуватися з непідтверджених джерел; прописується й заборона використовувати для його формування бюджетні кошти, якщо такі кошти мають інше цільове призначення. Разом з тим, у Законі не визначено поняття "непідтверджені джерела". Така невизначеність може призвести до використання для формування статутного капіталу банку не призначених для цього коштів учасників.
Однією з найгостріших у розвитку банківської системи є проблема захисту власного та статутного капіталів від знецінення. З даних табл. 2.4 видно, що, незважаючи на номінальне зростання обсягів власного та статутного капіталу банків, спостерігається реальне їх зниження в окремих звітних періодах за рахунок девальвації гривні. Так, під час загострення фінансової кризи 1998 р. українські банки втратили майже третину власного капіталу. І хоча у другому півріччі 1999 р. удалося відновити тенденцію зростання реального власного капіталу банківської системи, його обсяг у доларовому еквіваленті в результаті девальвації гривні впродовж 1998-1999 рр. зменшився майже наполовину, а статутний капітал - більш як на 20 %. Вплив інфляції на статутний капітал банківської системи України характеризують дані, наведені у табл. 2.5. Як бачимо, фактично сплачений статутний капітал банків за аналізований період збільшився з 42 тис. грн. до 4576 млн грн. Однак у цінах 1992 р. зростання статутного капіталу становило 21,4 %.
Таблиця 2.4
ДИНАМІКА ОБСЯГІВ КАПІТАЛУ І СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ БАНКІВ УКРАЇНИ
Показник 1994 р. 1995 р. 1996 р. 1997 р. 1998 р. 1999 р. 2000 р. 2001 р.
Капітал, млн грн. 365 1580 3156 3971 4828 5878 6450 7854
Темп зростання, у % до попереднього року ? 4,3 р. 199,7 125,8 121,6 121,7 109,7 121,8
Капітал, млн дол. США 350 881 1671 2091 1409 1127 1187 1482
Темп зростання, у % до попереднього року ? 2,5 р. 189,6 125,1 67,4 80,0 105,3 124,9
Сплачений статутний капітал,
млн грн. 88 541 1098 1560 2107 2914 3666 4576
Темп зростання, у % до попереднього року ? 6,1 р. 2 р. 142,1 135,1 138,3 125,8 124,8
Сплачений статутний капітал,
млн дол. США 81 302 581 821 615 559 674 864
Темп зростання, у % до попереднього року ? 3,7 р. 192,4 141,3 74,9 90,9 120,6 128,2
Таблиця 2.5
ДИНАМІКА ОБСЯГІВ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ДІЮЧИХ БАНКІВ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ РІВНЯ ІНФЛЯЦІЇ
Період, рік Сплачений статутний капітал, млн грн. Індекс цін споживчого ринку, % Сплачений статутний капітал у цінах 1992 р., млн грн. Темп зростання, у % до попереднього року
1991 0,042 ? 0,042 ?
1992 0,5 2100 0,024 57,1
1993 15 10256 0,007 29,2
1994 88 501 0,008 114,3
1995 541 282 0,018 225,0
1996 1098 140 0,026 144,4
1997 1560 110 0,033 126,9
1998 2107 120 0,037 112,1
1999 2914 119 0,044 118,9
2000 3666 126,0 0,043 97,7
2001 4576 106,0 0,051 118,6
Знецінення власного і статутного капіталів вплинуло на те, що банки з метою їх захисту почали вкладати свої ресурси в активи, які зазнають найменшого інфляційного впливу. До таких активів належить, зокрема, вільно конвертована валюта і нерухомість. Оскільки зберігання банківського капіталу у ВКВ законодавством суттєво обмежено, то частина банків спрямовувала його з метою захисту від інфляції на придбання, будівництво або реконструкцію офісних приміщень. Йдеться фактично про намагання банків розмістити значну частку свого капіталу в активи у вигляді основних засобів, передусім будівель і приміщень. Дійшло до того, що банки розміщували у нерухомість не лише власні, а й залучені кошти. Реакцією НБУ на це стало врахування в алгоритмі розрахунку нормативного капіталу перевищення основних засобів над невідкоригованою на основні засоби сумою власного капіталу. Фактично це означає встановлення НБУ спеціального обмеження, спрямованого на підтримку необхідного розміру високоліквідних активів банку, а також формування ним основних засобів за рахунок відповідних джерел.
В економічній літературі дискутується питання доцільності формування статутного капіталу в негрошовій формі. До такої пропозиції одні науковці і практики ставляться позитивно, інші - негативно. Зауважимо, що в Україні до 1994 р. дозволялося формувати статутний капітал як у грошовій, так і у негрошовій формі. В Росії встановлено норматив, який обмежує максимальну частку негрошової форми статутного капіталу створюваної кредитної організації розміром 20 % статутного капіталу. Крім того, учасники (акціонери) кредитної організації можуть збільшувати статутний капітал як частково, так і повністю матеріальними активами у вигляді банківської будівлі (приміщення), в якому знаходиться (знаходитиметься) кредитна організація, за винятком незавершеного будівництва. За умови наявності дозволу Ради директорів Банку Росії учасники (акціонери) можуть формувати статутний капітал іншими належними їм активами, що не є грошовими коштами або банківськими будівлями (приміщеннями). Максимальний розмір і склад таких активів визначаються Радою директорів Банку Росії [117, с. 3].
Як показує російська практика, формування статутного капіталу у негрошовій формі створює низку проблем. Зокрема, це пов'язано з положенням про те, що частка статутного капіталу акціонерного банку, сформована шляхом капіталізації приросту вартості майна за переоцінки, не враховується у розрахунку основного капіталу. Слід враховувати також обґрунтованість процедури оцінювання майна, зокрема завищення (заниження) вартості майна, яке спрямовується на формування статутного капіталу.
Ці та інші зауваги, досвід українських банків дають змогу зробити висновок про недоцільність (на даному етапі розвитку банківської системи) формування статутного капіталу у негрошовій формі. Проте, на наш погляд, варто дозволити банкам формувати статутні капітали шляхом оплати акцій (паїв) дорогоцінними металами.
У банківській літературі для характеристики захищеності власного капіталу використовується коефіцієнт його захищеності, розраховуваний за формулою
де ОЗ - основні засоби;
ВК - власний капітал банку.
Однак таке однобічне використання капітальних ресурсів може призвести до погіршання ліквідності та платоспроможності банку. Приклади з банківської практики свідчать, що перед тими банками, які захоплювалися придбанням основних засобів, будівництвом власних офісів тощо, поставали серйозні проблеми. Власний капітал окремих банків дорівнює або значно менший від такого виду активів, як основні фонди (табл. 2.6).
Таблиця 2.6
СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ РОЗМІРОМ ОСНОВНИХ ФОНДІВ І СУМОЮ БАЛАНСОВОГО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
Показник 1.01.1999 1.01.2000 1.01.2001 1.01.2002
У цілому по банках 0,46 0,44 0,48 0,46
у тому числі:
найбільші банки

 
 

Цікаве

Загрузка...