WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Механізм формування власного капіталу банку та шляхи його вдосконалення - Реферат

Механізм формування власного капіталу банку та шляхи його вдосконалення - Реферат

власного капіталу фінансові результати діяльності банків. Від'ємний фінансовий результат або незначний прибуток свідчать не лише про неефективну діяльність банку, його сумнівні фінансову стійкість і конкурентоспроможність, а й про відсутність надійного фінансового підґрунтя для нормального функціонування та розвитку банку в довгостроковій перспективі.
Таблиця 2.3
СТРУКТУРА ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ У РОЗРІЗІ ЙОГО СКЛАДОВИХ І ГРУП БАНКІВ (%)
Група банків Складова власного капіталу 1.07.1999 1.01.2000 1.01.2001 1.01.2002
Найбільші банки Статутний капітал 30,3 32,0 36,1 40,0
Резервний капітал 6,3 6,1 5,9 8,7
Результат минулих років 41,4 38,1 38,3 33,9
Результат поточного року -2,9 0,4 0,9 5,9
Інший капітал 24,9 23,4 18,8 11,5
Усього 100 100 100 100
Великі банки Статутний капітал 49,2 52,3 69,9 46,0
Резервний капітал 5,5 4,2 7,4 4,5
Результат минулих років 26,1 18,0 21,8 22,2
Результат поточного року 10,1 19,0 -4,9 8,0
Інший капітал 9,1 6,5 5,8 19,3
Усього 100 100 100 100
Середні банки Статутний капітал 73,3 74,8 74,5 65,0
Резервний капітал 3,9 2,9 4,4 6,7
Результат минулих років 12,5 6,7 8,3 10,5
Результат поточного року 3,7 7,2 4,4 12,2
Інший капітал 6,6 8,4 8,4 5,6
Усього 100 100 100 100
Малі банки Статутний капітал 98,6 130,9 86,8 77,4
Резервний капітал 1,9 2,0 2,6 3,8
Результат минулих років -4,8 -22,5 3,8 8,6
Результат поточного року - -11,7 0,9 2,9
Інший капітал 4,3 1,3 5,9 7,3
Усього 100 100 100 100
У 1999 р. прибуток банків (після сплати податку) становив512,8 млн грн. проти 448,7 млн грн. на 1.01.1999 р., тобто на 14,3 % більше, ніж у 1998 р. З від'ємним фінансовим результатом закінчили 1999 р. 13 банків (6,4 % від їх загальної кількості). Загальна сума їх збитків становила 183,6 млн грн. Факторами, що негативно вплинули на фінансові результати, були: зменшення дохідності кредитного портфеля, зростання адміністративних витрат, збільшення витрат на відрахування у резерви та списання сумнівних активів. Зауважимо, що позитивний фінансовий результат банків у 1999 р. значною мірою залежав і від торговельних операцій з іноземною валютою та зростання її курсу.
За результатами 2000 р. збитки банківської системи становили 29,6 млн грн., тоді як прибутки, за підсумками 1999 р., - 512,8 млн грн. Збитковими виявилися 12 банків (загальна сума їх збитків - 508,1 млн грн., з них частка банку "Слов'янський" - 325,4 млн грн., банку "Україна" - 97,2 млн грн.). Інші 142 банки отримали прибутки, загальна сума яких за 2000 р. становила 478,5 млн грн. Погіршання (порівняно з 1999 р.) загального фінансового результату системи банків сталося через таке: сплачуючи проценти та комісійні, виконуючи вимоги НБУ щодо формування резервів під активні операції, банки не подбали про достатнє для цього нарощування доходів, окрім того, вони дозволили собі надмірний приріст адміністративних витрат; у доходах банків зменшилися надходження від торгівлі іноземною валютою. Сумарний прибуток банківської системи за 2001 р. становив 530,1 млн грн. Отримання прибутку зумовлено як поліпшенням фінансового стану окремих банків, зростанням обсягів активних операцій, зокрема кредитного портфеля, так і зменшенням (порівняно з минулим роком) суми відрахувань у резерви за активними операціями.
Підсумовуючи зазначимо, що формуванню банками власного капіталу притаманні як певні переваги, так і вади. Перевагами є:
відносна простота залучення коштів, оскільки прийняття власниками і менеджерами банку рішення про формування власного банківського капіталу (особливо за рахунок внутрішніх джерел) не потребує одержання згоди інших суб'єктів господарювання;
більш висока спроможність банків генерувати дохід від здійснення операцій або надання послуг, оскільки у разі його використання не потрібно сплачувати проценти;
можливість забезпечити фінансову основу подальшого розвитку, платоспроможність і фінансову стійкість банку на перспективу;
незалежність від кон'юнктури грошового ринку (за умови формування власного капіталу за рахунок внутрішніх джерел);
підвищення довіри вкладників, кредиторів і регулювальних органів;
відсутність загрози втрати контролю над банком з боку власників (особливо у разі формування власного капіталу за рахунок внутрішніх джерел).
До вад власного капіталу банку можна віднести, зокрема:
повне оподаткування, оскільки на формування власного капіталу спрямовується прибуток після оподаткування;
виникнення проблеми зменшення розміру дивідендів, отримуваних акціонерами та іншими власниками банку;
повільне нарощування банківського капіталу;
обмеженість обсягу залучення коштів, а отже, й можливостей суттєвого розвитку і розширення банківської діяльності, особливо у періоди сприятливої кон'юнктури розвитку економіки;
висока вартість (порівняно з альтернативними залученими і позиченими джерелами) формування банківського капіталу.
ЛІТЕРАТУРА
1. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 р. № 2121-ІІІ // Урядовий кур'єр. - 2001. - 17 січня. - С. 5-13.
2. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 30 червня 1999 р. № 784-ХІV // Там само. - 1999. - 15 вересня. - С. 5-12.
3. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд"" від 20 квітня 2000 р. № 1694-ІІІ // Там само. - 2000. - 18 травня. - С. 8.
4. Закон України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення банківського законодавства" від 4 жовтня 2001 р. № 2747-ІІІ // Там само. - 2001. - 31 жовтня. - С. 2.
5. Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХІІ // Галицькі контракти. - 1996. - № 42. - С. 40-50.
6. Закон України "Про державну таємницю" від 10 вересня 1999 р. № 1079-ХІV // Урядовий кур'єр. - 1999. - 24 листопада. - С. 1-11.
7. Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" від 15 березня 2001 р. № 2299-ІІІ // Там само. - 2001. - 25 квітня. - С. 1-13.
8. Закон України "Про лізинг" від 16 грудня 1997 р. № 723/97-ВР // Відомості Верховної Ради України (далі - ВВРУ). - 1998. - № 16. - Ст. 68.
9. Закон України "Про Національний банк України" від 20 травня 1999 р. № 679-ХІV // Урядовий кур'єр. - 1999. - 1 липня. - С. 1-9.

 
 

Цікаве

Загрузка...