WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Види банківського капіталу та їх характеристика - Реферат

Види банківського капіталу та їх характеристика - Реферат

1.7 даних, які характеризують структуру зобов'язань банківської системи України, видно, що залучений та позичений банківський капітал є найважливішим джерелом формування банківського капіталу. Найбільшу питому вагу в структурі зобов'язань має заборгованість перед клієнтами. Така ситуація є характерною як для банківської системи в цілому, так і для окремих груп банків. Зазначимо, що частка коштів клієнтів у найбільших, великих і середніх банків є дещо більшою, ніж у групи малих банків. Це може пояснюватися тими об'єктивними труднощами, з якими стикаються невеликі банки за формування своєї клієнтської бази. Зауважимо, що у сумарних зобов'язаннях у цілому по банківській системі заборгованість перед юридичними особами має найбільшу питому вагу, перед фізичними особами вона значно менша. Однак у розрізі груп банків співвідношення між коштами юридичних і фізичних осіб суттєво різняться. Так, станом на 1.01.2001 р. у найбільших банків таке співвідношення становило майже 1,6, у великих і середніх - відповідно 2,2 та 2,1, тоді як у малих - 2. На 1.01.2002 р. ситуація дещо змінилася: співвідношення між коштами юридичних і фізичних осіб у найбільших і великих банків становило майже 1,1, у малих - 1,6, тоді як у середніх - 2,5. Окремі банки недостатньо активно працюють з населенням. Проте саму орієнтацію банків на роботу з фізичними особами слід оцінити позитивно. Це пов'язано з тим, що значна частина грошових заощаджень населення знаходиться поза банківською системою. Залучення їх в активний обіг сприятиме розвитку ресурсної бази банківської системи, а також економіки країни в цілому.
Таблиця 1.7
СТРУКТУРА ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У РОЗРІЗІ ОСНОВНИХ ВИДІВ ТА ГРУП БАНКІВ
Група банків Вид зобов'язання 1.01.2000 1.01.2001 1.02.2002
млн грн. % млн грн. % млн грн. %
Усі банки Сумарні зобов'язання 19 924,8 100 30 529,8 100 39 294,8 100
Заборгованість перед:
бюджетними установами 487,6 2,4 1 358,8 4,5 1 533,8 3,9
НБУ 1 569,5 7,9 1 604,9 5,3 1 114,7 2,8
банками 3 103,3 15,6 4 479,9 14,7 4307,0 11,0
юридичними особами 8 109,0 40,7 12 255,4 40,1 14 803,3 37,7
фізичними особами 4 458,7 22,4 6845,0 22,4 11 161,1 28,4
Цінні папери власного боргу 306,0 1,5 641,3 2,1 468,2 1,2
Інші зобов'язання 1 890,7 9,5 3 344,5 10,9 5 906,7 15,0
Найбільші банки Сумарні зобов'язання 10 469,7 100 16 631,9 100 20 862,0 100
Заборгованість перед:
бюджетними установами 395,2 3,8 1 138,4 6,8 1 325,3 6,3
НБУ 1 322,4 12,6 1 378,7 8,3 748,1 3,6
банками 680,2 6,5 1 139,2 6,8 1 108,2 5,3
юридичними особами 4 135,3 39,5 6 826,2 41,0 7 814,6 37,5
фізичними особами 3 032,5 29,0 4 348,1 26,2 6 997,7 33,5
Цінні папери власного боргу 159,5 1,5 308,3 1,9 221,0 1,1
Інші зобов'язання 744,6 7,1 1 493,0 9,0 2 647,1 12,7
Великі банки Сумарні зобов'язання 7 073,2 100 11 004,7 100 7 099,6 100
Заборгованість перед:
бюджетними установами 59,2 0,9 140,2 1,3 21,8 0,3
НБУ 221,1 3,1 194,1 1,8 254,5 3,6
банками 1 956,8 27,7 2 666,5 24,2 1 076,3 15,2
юридичними особами 2 958,7 41,8 4 306,0 39,1 2 264,6 31,9
фізичними особами 958,1 13,5 1 958,3 17,8 1 974,1 27,8
Цінні папери власного боргу 111,6 1,6 261,5 2,4 113,9 1,6
Інші зобов'язання 807,7 11,4 1 478,1 13,4 1 394,4 19,6
Середні банки Сумарні зобов'язання 2 354,9 100 2 156,1 100 7 014,9 100
Заборгованість перед:
бюджетними установами 31,8 1,4 57,3 2,7 137,7 2,0
НБУ 26,0 1,1 0 0 31,4 0,4
банками 456,3 19,4 510,2 23,7 1 277,8 18,2
юридичними особами 1 005,5 42,7 897,3 41,6 3 205,7 45,7
фізичними особами 467,5 19,8 425,2 19,7 1261,3 18,0
Цінні папери власного боргу 34,9 1,5 59,1 2,7 89,2 1,3
Інші зобов'язання 332,6 14,1 207,0 9,6 1 011,8 14,4
Малі банки Сумарні зобов'язання 27,0 100 737,1 100 4 318,3 100
Заборгованість перед:
бюджетними установами 1,4 5,2 22,9 3,1 49,0 1,1
НБУ 0 0 32,1 4,4 80,7 1,9
банками 10,0 37,0 164,0 22,2 844,7 19,6
юридичними особами 9,2 34,1 225,9 30,6 1 518,4 35,2
фізичними особами 0,6 2,2 113,5 15,4 928,0 21,5
Цінні папери власного боргу 0 0 12,4 1,7 44,1 1,0
Інші зобов'язання 5,8 21,5 166,3 22,6 853,4 19,7
Наявність заборгованості перед банками-кредиторами, як правило, свідчить про довіру до банку з їх боку. Це джерело банки переважно використовують для підтримки своєї платоспроможності. Однак значна питома вага цього джерела, а особливо міжбанківських кредитів, може пояснюватися надмірною залежністю від ринку міжбанківських кредитів. Міжбанківські кредити - здебільшого дорогі ресурси, наявність їх (за сталої тенденції до їх збільшення) говорить про потенційні негаразди в банку. Станом на 1.01.2000 р. найбільшу питому вагу цього джерела мали групи малих (37 %) і великих (27,7 %) банків. На 1.01.2001 р. ситуація дещо змінилася і питома вага міжбанківських кредитів у цих групах зменшилася (відповідно 22,2 і 24,2 %). Станом на 1.01.2002 р. питома вага міжбанківських кредитів і депозитів порівняно з попередньою датою скоротилася по всіх групах банків, особливо у великих і середніх банків.
Зменшення за аналізований період заборгованості перед НБУ пов'язане з тим, що до ресурсів НБУ мають доступ лише найбільші та великі банки. В них питома вага цього джерела на 1.01.2002 р. становила 3,6 %, а у середніх та малих банків - відповідно 0,4 % та 1,9 % від суми сумарних зобов'язань.
Щодо таких складових, як заборгованість перед бюджетними установами та цінними паперами власного боргу, то їх питома вага в структурі зобов'язань незначна. Це пояснюється, зокрема, тим, що банкам необхідно мати право на здійснення касового обслуговування державного бюджету, а також непривабливістю для банків існуючих умов, які регулюють емісію та обіг цінних паперів власного боргу.
Характеризуючи капітал українських банків, слід звернути увагу на організаційно-правові форми банку, які суттєво впливають на можливості конкретного банку здійснювати формування своєї ресурсної бази. Як показують наведені у табл. 1.8 дані, в Україні простежується тенденція поступового зменшення загальної кількості зареєстрованих і (особливо) діючих банків. Зміни в організаційно-правовій формі банків відбивають поступову трансформацію банків із товариств з обмеженою відповідальністю в акціонернітовариства, причому простежується тенденція збільшення відкритих і зменшення закритих акціонерних товариств. Збільшується як абсолютна кількість, так і питома вага банків з участю іноземного капіталу, у тому числі зі 100 %-м іноземним капіталом. Скасування НБУ у 1998 р. обмежень щодо участі іноземного капіталу в банківській системі України створило базу для інтенсифікації його припливу до неї, посилило конкуренцію на банківському ринку операцій і послуг. Однак діяльність іноземних банків поки що не дуже позначається на загальній ситуації в банківській системі на підвищенні надійності та стабільності її розвитку. Станом на 1.04.2001 р. процент участі іноземного капіталу в зареєстрованому статутному капіталі українських банків становив 15,2 %. На цю звітну дату п'ять банків за участю іноземного капіталу знаходилися в стадії ліквідації, а ще п'ять закінчили І квартал 2001

 
 

Цікаве

Загрузка...