WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Види банківського капіталу та їх характеристика - Реферат

Види банківського капіталу та їх характеристика - Реферат

статутного капіталу (табл. 1.5).
Як видно з наведених у таблиці даних, кількість діючих банків зменшилася за аналізований період на 23 одиниці, або на 13 %. Водночас розмір сплаченого статутного капіталу збільшився з 2107 млн грн. у 1998 р. до 3915 млн грн. у квітні 2001 р., тобто на 85,8 %. У розрахунку на один діючий банк обсяг сплаченого статутного капіталу збільшився до 25,3 млн грн., або більш як у 2 рази. Попри таке зростання розмір сплаченого статутного капіталу на один діючий банк негативно характеризує потужність вітчизняних банків, що пояснюється непорівнянністю за цим показником українських банків і банків економічно розвинутих країн. Групування банків за розміром сплаченого статутного капіталу також виявляє доволі нерівномірний їх розподіл. Кількість банків зі сплаченим статутним капіталом від 0 до 5 млн євро порівняно з 1998 р. зменшилася з 154 до 109, а з розміром понад 5 млн євро - збільшилася з 24 до 46. Незважаючи на позитивні тенденції останніх років, банківська система України характеризується низьким рівнем концентрації банківського капіталу.
Таблиця 1.5
ГРУПУВАННЯ БАНКІВ ЗА РОЗМІРОМ СПЛАЧЕНОГО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ
Показник 1998 р. 1999 р. 2000 р. Квітень 2001 р.
Усього діючих банків, одиниць 178 164 154 155
з них мають сплачений статутний капітал:
від 0 млн до 2 млн грн. 2 1 1 1
від 2 млн до 3 млн грн. 29 4 1 1
від 3 млн до 5 млн грн. 33 7 - -
від 5 млн до 10 млн грн. 64 61 25 23
від 10 млн до 50 млн грн. 43 81 113 114
понад 50 млн грн. 7 10 14 16
від 0 до 1 млн євро 49 16 2 2
від 1 млн до 3 млн євро 90 97 70 55
від 3 млн до 5 млн євро 15 29 44 52
від 5 млн до 10 млн євро 17 13 27 30
від 10 млн до 30 млн євро 6 8 10 15
понад 30 млн євро 1 1 1 1
Середній розмір сплаченого статутного капіталу на один діючий банк:
млн грн. 11,8 17,7 23,8 25,3
млн євро 2,9 3,4 4,7 5,2
Зростання рівня концентрації та централізації банківського капіталу - це, безперечно, позитивний процес, який супроводжується якісними змінами ролі банків. Вони повинні активніше сприяти розвиткові реальної економіки країни, відійшовши від спекулятивних операцій з іноземною валютою, державними цінними паперами тощо. Слід ураховувати, що багато банків були створені великими виробниками й досі тісно взаємозв'язані з ними. Це суттєво ускладнює конкуренцію між банками у залученні нових клієнтів, оскільки більшість з них мають свої банки. З іншого боку, такі банки вимушені кредитувати своїх засновників на вельми пільгових умовах і/або надавати на таких засадах банківські послуги. Це збільшує і банківські ризики. Відомо чимало прикладів, коли втрата засновниками (особливо великими) платоспроможності була основною причиною ліквідації банків.
У подальшому розвитку банківської системи основну роль відіграватиме зростаюча конкуренція у залученні клієнтів. Вона характеризуватиметься вдосконаленням діючих і впровадженням нових технологій обслуговування клієнтів, зростанням універсалізації банків, підвищенням рівня вимог клієнтів до якості обслуговування та іншими складовими розвинутої банківської структури, без якої неможливий розвиток ринкової економіки. Стратегічна орієнтація на великі банки має поєднуватися з розвитком середніх і малих банків. Масштаби вітчизняної економіки вимагають і вимагатимуть в майбутньому наявності як великих, так і середніх і малих банків, які мають свою нішу. Великі банки спроможні підтримувати великі виробничі структури, здійснювати кредитування важливих програм, виконувати функції розрахункових центрів для клієнтів за рахунок розвиненої мережі філій, упроваджувати в регіони новітні банківські продукти та технології, тобто стати справжнім фінансовим супермаркетом для своїх клієнтів. Водночас наявність середніх і малих банків має свої переваги: більшу гнучкість, керованість, ширші можливості щодо індивідуального підходу до потреб клієнта. Головне, що потрібно враховувати, - це прибуткова діяльність середніх і малих банків, якої вони повинні беззаперечно дотримуватися. Зауважимо, в подальшому критерії розміру вітчизняного банку поступово почнуть відповідати міжнародним стандартам.
Важливим показником, який характеризує банківський капітал, є співвідношення власного банківського капіталу та зобов'язань банків. Структурні зрушення в пасивах і зобов'язаннях у різних групах банків суттєво різняться (табл. 1.6).
Таблиця 1.6
ПИТОМА ВАГА ВЛАСНОГО БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА СУМАРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ГРУП БАНКІВ У ЇХ ПАСИВАХ (%)
Показник 1.01.1999 1.01.2000 1.01.2001 1.01.2002
Банківська система
Власний банківський капітал 22,6 22,6 17,4 16,8
Сумарні зобов'язання 77,4 77,4 82,6 83,2
Усього пасивів 100 100 100 100
У тому числі:
Найбільші банки
Власний банківський капітал 19,3 16,6 12,8 11,0
Сумарні зобов'язання 80,7 83,4 87,2 89,0
Усього пасивів 100 100 100 100
Великі банки
Власний банківський капітал 18,7 22,4 16,1 13,8
Сумарні зобов'язання 81,3 77,6 83,9 86,2
Усього пасивів 100 100 100 100
Середні банки
Власний банківський капітал 35,9 41,4 33,8 20,3
Сумарні зобов'язання 64,1 58,6 66,2 79,7
Усього пасивів 100 100 100 100
Малі банки
Власний банківський капітал 62,6 59,5 51,5 35,7
Сумарні зобов'язання 37,4 40,5 48,5 64,3
Усього пасивів 100 100 100 100
Згідно з наведеними у таблиці даними в межах аналізованого періоду спостерігається загальне, систематичне і послідовне зростання частки зобов'язань у пасивах українських банків з відповідним зниженням частки власного банківського капіталу.
Це притаманно всій банківській системі, а також усім групам банків. Слід мати на увазі, що зростання питомої ваги сумарних зобов'язань за групами банків суттєво різниться. Однією з причин є зміна розміру активів, за яким класифікуються банки. Так, розмір активів для малих банків у 2000 р. становив менше 50 млн грн., у 1999 р. - менше 10 млн грн., а для середніх банків у 2000 р. - понад 50 млн грн., у 1999 р. - понад 10 млн грн. У 2001 р. розмір активів було знову підвищено з 50 млн грн. до 70 млн грн. Зазначимо, що обсяг коштів, які може залучити банк, залежить від величини його власного капіталу. І банк у пошуках "свого" клієнта, і клієнт у пошуках "свого" банку прагнуть до відповідності можливостей першого обґрунтованим вимогам другого щодо банківських продуктів. Клієнт, визначаючи міру ризику для вирішення питання щодо розміщення грошових коштів на депозитних рахунках у цьому банку, переважно орієнтується на розмір йоговласного капіталу. Крім того, така тенденція є результатом укрупнення банків, що пов'язано з об'єктивними факторами та регулятивними вимогами Національного банку України. Закономірність щодо зменшення частки власного капіталу у сукупному капіталі пов'язана з призначенням банків, їх роллю у фінансовому посередництві.
Зобов'язання системи комерційних банків за своїм економічним змістом неоднорідні. Це суттєво впливає на функціонування банківського капіталу, змушує банки здійснювати аналіз зобов'язань щодо раціональності їх структури та забезпечення стабільності джерел запозичення коштів для банку.
З наведених у табл.

 
 

Цікаве

Загрузка...