WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Реєстрація і ліцензування комерційних банків - Реферат

Реєстрація і ліцензування комерційних банків - Реферат

активних, пасивних, операцій з валютними цінностями та інших.
Закон повинен забороняти здійснення банківських операцій тими економічними суб'єктами, які не мають банківської ліцензії, а також передбачати повноваження органів нагляду щодо проведення розслідування стосовно суб'єктів, які підозрюються в тому, що вони здійснюють банківські операції, не маючи на це права.
Політика ліцензування, що має бути сформульована в законодавчих або нормативних актах, мусить передусім дати відповіді на такі питання:
- Яка кількість банків необхідна, якими мають бути темпи зростання банківської системи при ліцензуванні нових банків?
- Яким має бути розмір статутного капіталу, необхідний для за
хисту вкладників нового банку?
- Хто може бути власником нового банку і чи повинні бути обмеження щодо власності?
- Який тип власності є кращим для нового банку з погляду за-безпечення його фінансової стабільності?
- Хто керуватиме новим банком?
- У який спосіб новий банк задовольнятиме потреби населення,
які нові послуги він може запропонувати?
Політика ліцензування повинна передбачати низку критеріїв, які застосовуються під час розгляду заявок на видачу банківської ліцензії. Основні критерії такі:
- мінімальний розмір статутного капіталу. Цей критерій має
найбільше значення під час розгляду заявок на видачу ліцензій;
- фінансовий стан засновників банку та їхня репутація;
- перспективи діяльності нового банку, що визначаються на
підставі висновків незалежного аудиту;
-- професійна придатність керівництва тощо.
У разі змін обсягу капіталу банку, його фінансового стану та інших умов Національний банк України може переглянути перелік пунктів ліцензії на здійснення банківських операцій за встановленою процедурою.
Чим конкретнішими будуть критерії ліцензування, тим легше буде органам нагляду визначити, можлива чи ні видача ліцензії.
НБУ видає новоствореним банкам ліцензії на здійснення банківських операцій за умови, що вони мають:
- професійно придатних перших керівних осіб банку (голову
правління та головного бухгалтера), кандидатури яких погоджені з
Національним банком України;
- підрозділ, який виконуватиме відповідні банківські операції,
підрозділ внутрішнього аудиту, вкомплектовані професійно придатними, кваліфікованими кадрами;
- відповідні внутрішні документи банку, що регламентують
здійснення банком діяльності, яка ліцензується Національним банком України;
- необхідне банківське обладнання, комп'ютерну техніку, програмні продукти та засоби зв'язку, що відповідають вимогам Національного банку України;
- приміщення банку, що відповідає вимогам, установленим На-ціональним банком України, або укладену угоду на оренду приміщення на строк не менше 5-ти років, чи свідоцтво на право власності на приміщення.
Національний банк України видає ліцензію функціонуючим банкам, на розширення їхньої діяльності, якщо ними дотримуються такі обов'язкові умови:
- статутний капітал банку зареєстрований і фактично сплачений
у розмірі, не меншому від установленого Національним банком
України;
- формування резервного фонду банку відповідає вимогам чинного законодавства та нормативних актів Національного банку України, статуту банку;
- формування резерву на покриття можливих витрат за кредитами відповідає вимогам чинного законодавства, нормативних актів
Національного банку України. Внутрішні документи банку про по
рядок формування таких резервів не повинні суперечити вимогам
Національного банку України;
- банком дотримуються економічні нормативи, які встановлені
Національним банком України протягом півріччя, що передує його
зверненню до Національного банку України;
- забезпечується стабільна беззбиткова діяльність банку протягом півріччя, що передує його зверненню до Національного банку
України щодо надання ліцензії;
- стан кредитного портфеля банку не загрожує інтересам його
кредиторів та вкладників (сума безнадійних до повернення кредитів
не перевищує розмірів фактично сформованих резервного та страхового фондів банку);
- формування фонду гарантування вкладів фізичних осіб відповідає чинному законодавству України та нормативним актам НБУ;
- позитивним є висновок зовнішнього аудитора про діяльність
банку за звітний рік, що передує зверненню банку до НБУ;
- банківські операції, які ліцензуються НБУ, не можуть негативно вплинути на діяльність банку;
- відсутні порушення банком вимог чинного законодавства,
нормативних актів НБУ і внутрішніх документів банку.
Для отримання ліцензії новоствореними банками подаються такі документи до НБУ:
- клопотання банку про надання ліцензії на здійснення банківських операцій;
- бізнес-план банку на перші три роки його діяльності;
- професійна придатність керівників відповідних підрозділів;
- висновок регіонального управління НБУ щодо технічної готовності та забезпеченості кваліфікованими кадрами.
Рішення про надання ліцензії ухвалює Комісія з питань нагляду і регулювання діяльності банків.
Відкликання ліцензії на здійснення банківських операцій є крайнім заходом Національного банку України. До його застосування НБУ використовує інші заходи застережливого характеру відповідно до чинного законодавства та нормативних актів Національного банку України.
Ліцензія на здійснення банківських операцій (окремих чи всіх) може бути відкликана за поданням регіонального управління Національного банку України у разі:
- виявлення недостовірних даних, на підставі яких була надана
ліцензія;
- затриманняпочатку здійснення діяльності, на яку видана ліцензія, більше як на один рік з моменту видання ліцензії;
- виникнення загрози інтересам кредиторів та вкладників банку;
- виявлення порушень банком вимог банківського і антимонопольного законодавства та нормативних актів НБУ;
- збиткової діяльності банку протягом 3-х місяців;
- систематичного порушення економічних нормативів, які встановлені Національним банком України, протягом 3-х місяців підряд
або 6-ти місяців протягом року;
- здійснення операцій, на які не було видано ліцензії;
- недостовірних інформації та звітності або несвоєчасного їх
подання;
- невиконання в установлений термін вимог НБУ щодо діяльності банку та умов, на підставі яких була видана ліцензія.
У разі прийняття Комісією рішення про відкликання ліцензії на здійснення однієї або кількох банківських операцій комерційний банк повинен у день отримання зазначеного рішення припинити здійснення нових операцій та забезпечити виконання зобов'язань банку за банківськими операціями, за якими відкликано ліцензію, перед кредиторами і вкладниками згідно з укладеними договорами. Банк зобов'язаний у триденний термін повернути Національному банку України раніше отриману ліцензію для заміни переліку дозволених операцій.
Підрозділи банківського нагляду Національного банку України та його регіональних управлінь здійснюють постійний контроль за дотриманням банком вимог НБУ щодо припинення операцій, за якими відкликано ліцензію. Якщо банк не припинив виконання банківських операцій, на які ліцензія була відкликана, Правління Національного банку України може ухвалити рішення про відкликання ліцензій на всі види банківських операцій.
Рішення про відкликання ліцензії на всі банківські операції прий-мається Правлінням Національного банку України на підставі пропозиції Комісії з питань нагляду і регулювання діяльності банків.
У разі прийняття рішення про відкликання ліцензії на всі види ба-нківських операцій Правління Національного банку України зобов'язує засновників, акціонерів (учасників) банку вирішити в двотижневий термін питання щодо форм подальшого функціонування банку або припинення його діяльності через реорганізацію чи ліквідацію.
Якщо зазначені вимоги не виконані, Правління Національного банку України на підставі пропозицій Комісії з питань нагляду і регулювання діяльності банків приймає рішення про ліквідацію банку.
Рішення Правління Національного банку України про відкликання ліцензії на здійснення всіх банківських операцій повідомляється всім банкам України, а також оповіщається у центральній пресі.

 
 

Цікаве

Загрузка...