WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Валютна політика як основа валютного регулювання і контролю - Реферат

Валютна політика як основа валютного регулювання і контролю - Реферат


Реферат на тему:
Валютна політика як основа валютного регулювання і контролю
Валютна політика кожної країни визначається політикою державного регулювання економіки загалом, ступенем втручання органів державної влади у валютно-кредитні та фінансові відносини. Валютна політика - це сукупність заходів, які здійснюються державою у сфері міжнародних валютних відносин відповідно до поточних (тактичних) та довгострокових (стратегічних) цілей країни. Уряд і Національний банк України здійснюють валютну політику відповідно до принципів загальної економічної політики України. Основною метою валютної політики Національного банку України як складової монетарної політики є стабілізація курсу національної грошової одиниці та збалансованість платіжного балансу країни.
Довгострокова валютна політика передбачає заходи, спрямовані на забезпечення макроекономічної стабільності та створення умов довіри внутрішньої економіки й іноземного бізнесу до національної валюти, стимулювання розвитку експорту, повернення в країну заробленої іноземної валюти тощо.
Завданням короткострокової валютної політики є забезпечення стабільного функціонування національної валютної системи, сприяння збалансованості платіжного балансу, гармонізації інтересів експортерів та імпортерів. Вона також передбачає:
поточне регулювання системи валютних обмежень та системи
економічних нормативів (зокрема, допуск нерезидентів на ринок
державних цінних паперів (ОВДП);
створення сприятливих умов для вкладів інвесторів (як національних, так і іноземних) у національну економіку;
оперативне регулювання валютно-ринкової кон'юнктури за
допомогою валютних інтервенцій для зменшення спекулятивного
тиску на валютний ринок;
удосконалення правової та організаційної структури валютного ринку;
здійснення жорсткого контролю за капітальними операціями
резидентів та нерезидентів на валютному ринку України;
удосконалення контролю за експортно-імпортними операція
ми через налагодження тіснішої взаємодії всіх органів валютного
контролю;
удосконалення міждержавних розрахунків та опрацювання
можливостей різноманітних форм інтеграції (зокрема створення
платіжних та валютних союзів);
проведення курсової політики, яка базується на цільових показниках грошово-кредитної сфери;
удосконалення механізму курсоутворення відповідно до структурних змін в економіці.
Складовими валютної політики в узагальненому вигляді є:
валютне регулювання;
валютний контроль;
міжнародне валютне співробітництво та участь у міжнародних валютно-фінансових організаціях.
Валютне регулювання - це регламентація державою міжнародних розрахунків і порядку проведення валютних операцій.
Валютне регулювання з боку держави є об'єктивною економічною необхідністю, яка зумовлена міжнародною економічною інтеграцією України до світового співтовариства та пов'язана з міжнародною кооперацією виробництва і розширенням міжнародної торгівлі, що спричинило вихід процесу концентрації і централізації капіталу за межі національних кордонів.
Згідно з чинним законодавством України (стаття 11 Декрету Кабінету Міністрів "Про систему валютного регулювання і валютного контролю") Національний банк та Кабінет Міністрів наділені певними повноваженнями у сфері валютного регулювання.
Національний банк України у сфері валютної політики та валютного регулювання має такі повноваження:
установлює правила проведення в Україні резидентами і не
резидентами валютних операцій;
визначає структуру валютного ринку України, а також порядок та умови торгівлі валютними цінностями на ньому;
установлює порядок переведення, ввезення, пересилання в
Україну та з неї валютних цінностей;
визначає порядок відкриття резидентами рахунків у банках за
межами України та нерезидентами рахунків в уповноважених банках України;
установлює загальні правила видачі резидентам та нерезидентам ліцензій та індивідуальних ліцензій на здійснення валютних
операцій, видає ці ліцензії і приймає рішення про їх скасування;
установлює єдиний порядок визначення і використання курсу
грошової одиниці України відносно іноземних валют та розрахункових (клірингових) одиниць;
установлює спільно з Кабінетом Міністрів України порядок
використання надходжень у міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях та неконвертованій валюті, які використовуються у
торговельному й неторговельному обороті з іноземними державами
на підставі положень міжнародних договорів України;
нагромаджує, зберігає і використовує золотовалютні резерви
з метою забезпечення стабільності грошової одиниці України;
складає за участю Кабінету Міністрів України платіжний баланс України;
бере участь у визначенні ліміту валового зовнішнього боргу
України та контролює дотримання цього ліміту після його затвердження Верховною Радою України тощо.
У сфері валютного регулювання Кабінет Міністрів України має такі повноваження:
визначає і подає на затвердження до Верховної Ради України
ліміт зовнішнього державного боргу України;
бере участь у складанні платіжного балансу України;
забезпечує виконання бюджетної та податкової політики в частині, що стосується руху валютних цінностей;
забезпечує формування і виступає розпорядником Державного валютного фонду України;
визначає порядок використання надходжень у міжнародних
розрахункових (клірингових) одиницях, які використовуються у
торговельному обороті з іноземними державами, а також у неконвертованих іноземних валютах, що використовуються у неторговельному обороті з іноземними державами на підставі положень міжнародних договорів України.
Важливою складовою валютної політики є також валютний контроль. Згідно з чинним законодавством України Національний банк є головним органом валютного контролю, який забезпечує виконання уповноваженими банками та уповноваженими фінансово-кредитними установами функцій щодо здійснення валютного контролю

 
 

Цікаве

Загрузка...