WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Обслуговування внутрішнього державного боргу - Реферат

Обслуговування внутрішнього державного боргу - Реферат

цінові умови придбання державних боргових зобов'язань. Зауважимо, що механізм торгів будується тільки на договірних засадах, що забезпечує добровільністьпридбання облігацій та рівність доступу на ринок його учасників.
Для обслуговування обігу облігацій необхідна відповідна інф-раструктура - депозитарна мережа, яка забезпечує облік та пере-реєстрацію прав власності за цінними паперами. Зважаючи на це, Національний банк України створив спеціалізований електронний
депозитарій, що є центральною ланкою дворівневої системи обліку державних боргових зобов'язань та здійснення розрахунків за ними. Депозитарії комерційних банків у цій системі посідають нижчий рівень і реалізують функції зберігання облігацій.
Облік прав власності за облігаціями у депозитарії Національного банку України здійснюється на спеціальних рахунках депозитарного обліку (далі - рахунки "депо") окремо за кожним учасником у розрізі державних боргових зобов'язань, що перебувають у його власності, та загалом у власності клієнтів. При цьому їхні права власності засвідчуються виписками з рахунків "депо" депозитарію.
Депонентами депозитарію Національного банку України на підставі депозитарних угод виступають установи банківської системи. Філії комерційних банків можуть бути депонентами депозитарію відповідно до угоди, яка укладається між головною конторою комерційного банку та Національним банком України. Небанківські фінансові установи набувають статусу депонента депозитарію державних цінних паперів на підставі дозволу уповноваженого органу державної виконавчої влади та договору з Національним банком України.
Депозитарій Національного банку України обслуговує розміщення, укладання угод купівлі-продажу на вторинному ринку, виплату відсотків та погашення облігацій у системі електронного обігу цінних паперів. Функціонування депозитарію за результатами проведення аукціонних торгів здійснюється у такому порядку.
На підставі даних про розподіл облігацій між учасниками аукці-онних торгів державні боргові зобов'язання зараховуються на блокувальні рахунки депонентів депозитарію Національного банку за напрямом "заблоковано при розміщенні для наступної сплати". У день проведення розрахунків за результатами торгів для тих учасників, які повністю сплатили кошти, облігації розблокуються і зараховуються на рахунки власників у депозитарії Національного банку України. Виписки з цих рахунків надсилаються учасникам торгів. Розблокування облігацій і надання виписок із рахунків "депо" учасникам торгів, які порушили встановлені строки переказування коштів, здійснюються тільки після проведення розрахунків за придбані облігації.
Облігації, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб, можуть бути предметом укладання та реалізації цивільних правових угод, в тому числі купівлі - продажу на біржовому та позабіржовому ринках.
Загальний порядок здійснення біржових торгів облігаціями ви-значається окремими нормативними актами централізованої торговельної системи і узгоджується з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Взаємовідносини між цією системою та депозитарієм Національного банку регулюються окремою угодою.
Нею встановлюється склад рахунків депозитарного обліку, на яких обліковуються облігації, виставлені на продаж, порядок подання інформації за результатами проведення біржових торгів та грошових розрахунків, склад штрафних санкцій, які застосовуються до сторін у разі неналежного виконання ними умов угоди.
Участь у біржових торгах можуть узяти депоненти депозитарію Національного банку та їхні клієнти. Під час продажу облігацій вони засобами телекомунікаційного зв'язку подають до депозитарію Національного банку України депо - розпорядження про блокування облігацій, що виставляються на продаж. У депо - розпорядженнях указується код торговельного майданчика, на якому облігації про-понуються до продажу. Програмно-технологічним комплексом ведення депозитарного обліку облігацій ці депо - розпорядження контролюються на предмет:
правильності заповнення реквізитів;
не перевищення обсягів продажу облігацій кількості, яка за
фіксована на рахунках депонента у вільному обігу;
автентифікаціі депонента та виконання вимог технології за
хисту інформації від викривлення.
Якщо за результатами контролю дані депо - розпорядження задо-вольняють ці вимоги, то облігації блокуються у депозитарії Національного банку за напрямом "заблоковані для продажу на біржі". Виписка з блокувального рахунку засобами телекомунікаційного зв'язку дається депоненту, а інформація про блокування - біржовій системі, де здійснюються торги облігаціями.
У разі невідповідності заповнення депо - розпоряджень установ-леним вимогам або неможливості розшифрування чи автентифікаціі депонента операції з блокування облігацій депозитарієм Національного банку не проводяться. Ці депо - розпорядження в автоматизованому режимі повертаються депонентам з поясненням про відмову щодо проведення операцій.
Біржовою системою за результатами проведення торгів засобами телекомунікаційного зв'язку до депозитарію Національного банку України надсилається повідомлення про зміст укладених угод. На підставі цієї інформації облігації, за якими укладені угоди про їх продаж, блокуються у депозитарії Національного банку України за напрямом "заблоковані за результатами біржових торгів для наступної оплати". Облігації, за якими не укладені біржові, угоди, на підставі депо-розпоряджень депонентів розблоковуються і зараховуються на рахунки власників. Виписки про зарахування надаються депонентам.
На наступний день після проведення торгів та після надходження коштів від покупців біржовою системою до депозитарію Національного банку України надсилається повідомлення про склад угод з облігаціями, що сплачені. На підставі цих даних у депозитарії здійснюється розблокування облігацій за біржовими угодами, що сплачені, і перереєстрація прав власності за ними. За результатами перереєстрації прав власності учасникам угод засобами телекомунікаційного зв'язку надсилаються виписки з рахунків депозитарного обліку.
На позабіржовому ринку можуть укладатись угоди купівлі та продажу облігацій, РЕПО та кредитування під заставу облігацій.
Перереєстрація у депозитарії Національного банку України прав власності за угодами купівлі-продажу облігацій, які укладені на по-забіржовому ринку, здійснюється у такому порядку.
На підставі депо-розпоряджень про перереєстрацію прав власності, що надаються продавцями облігацій, у депозитарії Національного банку України здійснюється їх блокування за напрямом "заблоковано за угодами на позабіржовому ринку". Виписка з блокувального рахунку надається депоненту-продавцеві ОВДП, а довідка про блокування - депоненту-покупцю. Після надходження довідки покупець переказує кошти та надсилає відповідне повідомлення. Після надходження у день проведення блокувальних операцій повідомлень від покупців про

 
 

Цікаве

Загрузка...