WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Обслуговування внутрішнього державного боргу - Реферат

Обслуговування внутрішнього державного боргу - Реферат

проведення торгів, кошти із субрахунку в ОПЕРУ Національного банкуУкраїни переказуються на поточний рахунок торговця цінними паперами в обслуговуючому комерційному банку. Відповідно до письмового розпорядження торговця цінними паперами ці кошти можуть не переказуватися власнику, а використовуватися для участі у подальших торгах.
У разі невчасного переказування коштів за облігаціями, придбаними на торгах з їх первинного розміщення, на підставі даних ОПЕРУ Національного банку України до порушників платіжної дисципліни застосовуються такі штрафні санкції:
а) тимчасове або повне усунення від участі у торгах з продажу
облігацій;
б) сплата пені від простроченої не переказаної суми коштів у роз
мірі, що дорівнює подвійній обліковій ставці Національного банку
України, яка існувала у період сплати пені;
в) переказування до прибуткової частини Державного бюджету
коштів, що були заблоковані перед початком проведення торгів.
У торгах облігаціями можна виділити кілька організаційних етапів: підготовчий, пов'язаний зі складанням інформаційного повідомлення щодо проведення торгів та його поширенням серед учасників ринку; власне здійснення торгів; підсумковий, що охоплює проведення платежів за результатами розміщення облігацій.
Рішення про час, місце і форму проведення торгів, обсяги та умови розміщення облігацій, що пропонуються на продаж, строк подання заявок на участь у ньому ухвалюється Міністерством фінансів України за погодженням із Національним банком України в межах загальної суми емісії, визначеної Кабінетом Міністрів України.
Міністерство фінансів України до початку проведення торгів надсилає Національному банку України погоджене з ним повідомлення про їх проведення.
При розміщенні облігацій через аукціонний продаж в інформаційному повідомленні вказується:
дата і час проведення аукціону;
кількість облігацій, що виставляється на продаж (у разі, якщо
мають місце обмеження);
термін погашення облігацій та виплати процентів за ними.
При розміщенні дисконтних облігацій дати виплати доходу не вказуються;
вимоги щодо подання заявок учасників торгів: кратність заявок, кількість знаків дробової частини у їхній ціновій частині та ін.;
дата і час переказування коштів за результатами проведення
торгів та номер рахунку в операційному управлінні Національного
банку, на якому здійснюється акумулювання коштів;
склад штрафних санкцій, що можуть бути застосовані до по
рушників платежів.
За умови розміщення облігацій за фіксованими цінами, які вста-новилися на попередньому аукціоні, в інформаційному повідомленні вказуються цінові умови продажу.
Розміщення облігацій здійснюється у вигляді електронних торгів з використанням телекомунікаційної мережі передавання даних. На підставі договору з Національним банком учасникам торгів надаються програмно-технологічні засоби системи "ЛІГА", які забезпечують формування та передавання заявок на участь у торгах та отримання даних за їхніми результатами. З використанням цієї системи учасники торгів подають до Національного банку заявки щодо придбання:
указаної в заявці кількості облігацій за фіксованими в них ці
нами. Ці пропозиції щодо придбання облігацій мають назву конку
рентних;
указаної в заявці кількості облігацій за середньозваженими
цінами, які визначаються за результатами аукціону. Ці пропозиції
мають назву неконкурентних.
Заявки на торги засвідчуються підписами (в електронній формі) уповноважених осіб їх учасників. Під час проведення аукціону заявки можуть включати необмежену кількість конкурентних і неконкурентних пропозицій.
При розміщенні облігацій за фіксованими цінами його учасники надають лише неконкурентні пропозиції. Задоволення цих пропозицій здійснюється Національним банком України за середньозваженими цінами, що були встановлені на попередньому аукціоні.
Отже, загалом повідомлення про проведення торгів та заявки учасників (комерційних банків та торговців цінними паперами) є своєрідною формою угод між Національним банком як генеральним агентом Міністерства фінансів із розміщення облігацій та юридичними особами, які беруть участь у продажу державних боргових зобов'язань. Цією "угодою" визначено порядок продажу облігацій, правила здійснення розрахунків та склад штрафних санкцій, які можуть бути застосовані до порушників платіжної дисципліни.
Проведення торгів облігаціями здійснюється за такою схемою.
У день проведення торгів у час, указаний у повідомленні, заявки, які надійшли телекомунікаційною мережею від його учасників, розкриваються, і за допомогою програмних засобів системи "ЛІГА" визначається склад учасників торгів, котрі подали пропозиції щодо придбання облігацій.
На підставі даних довідника, який відображає стан виконання учасниками торгів вимог, визначених умовами їх допуску до участі у розміщенні облігацій, формується перелік учасників, заявки яких не допускаються до участі у торгах. Заявки цих учасників програмними засобами системи "ЛІГА" вилучаються, і вони не беруть участі у розміщенні облігацій.
На базі заявок учасників торгів, допущених до них, складається аналітична інформація, яка характеризує пропозиції щодо придбання облігацій та можливі варіанти встановлення ціни відсікання під час їх продажу, тобто ціни, нижче від якої заявки учасників торгів не задовольняються. Аналітична інформація подається за наведеною нижче формою (рис. 6.3).
Аналітична інформація, а також дані про попередні торги, обсяги погашення облігацій та інші показники надаються уповноваженим особам Міністерства фінансів України. Уповноваженими особами Національного банку України можуть бути подані письмові пропозиції щодо обсягів залучення коштів та встановлення ціни відсікання виходячи з:
загального обсягу розміщення облігацій;
розрахункової дохідності облігацій;
установленої облікової ставки Національного банку України;
курсу національної грошової одиниці стосовно іноземної;
рівня ставок за депозитами комерційних банків та процент
них ставок на кредитному ринку та інших даних.
Рис. 6.3. Аналітична інформація, що характеризує можливі варіанти встановлення ціни відсікання у разі продажу облігацій
За формування аналітичних даних розрахункова ставка дохідності облігацій купонної форми випуску визначається за формулою:
Кобіг
де Д - дохідність купонної облігації, визначена у процентах у розрахунку на рік,
Цном - номінальна ціна, або ціна, за якою буде погашена облігація,
Цкуп - розмір купонної виплати,
п - кількість купонних виплат,
Цпридб - ціна придбання облігації,
Кобіг - кількість днів у обігу,
365 - кількість днів у календарному році (базовий рік).
Дохідність дисконтних облігацій розраховується за такою формулою:
З використанням аналітичної інформації остаточне рішення що-до визначення ціни відсікання приймається Міністерством

 
 

Цікаве

Загрузка...