WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Обслуговування внутрішнього державного боргу - Реферат

Обслуговування внутрішнього державного боргу - Реферат

банком функцій платіжногоагента.
Продаж облігацій на первинному ринку організовує Національний банк. Цей продаж проводиться у формах:
аукціону з оголошенням обсягу облігацій, виставлених на
продаж;
аукціону без оголошення обсягу облігацій, що пропонуються
до продажу;
продажу з оголошенням обсягу реалізації облігацій за фіксованими цінами, які встановилися на попередньому аукціоні;
продажу без оголошення обсягу реалізації за фіксованими ці
нами, які встановилися на попередньому аукціоні.
Аукціон, що проводиться з попереднім оголошенням обсягу облігацій, виставлених на продаж, вважається таким, що відбувся, у разі реалізації 20 % облігацій від їхньої загальної кількості.
Покупцями облігацій на торгах, що проводяться Національним банком України, виступають комерційні банки та їхні філії (далі -' учасники торгів). Комерційним банкам надається право на придбання облігацій за рахунок:
власних і залучених коштів за умови дотримання встановлених Національним банком економічних нормативів;
коштів клієнтів та за їхніми дорученнями.
Комерційні банки та їхні філії допускаються до участі в аукціонах за умови укладання угоди про депозитарне та інформаційне обслуговування операцій з облігаціями та набуття статусу депонента депозитарію Національного банку України.
Придбання комерційним банком облігацій за рахунок коштів та за дорученням клієнтів резидентів, а також за рахунок власних та залучених коштів з метою подальшого перепродажу проводиться за умови:
наявності дозволу уповноваженого органу на здійснення діяльності щодо випуску та обігу цінних паперів;
виконання встановлених економічних нормативів та задовільного фінансового стану;
надання комерційному банку (філії) права на ведення рахунків депозитарного обліку за облігаціями, які перебувають у власності його клієнтів;
наявності угоди з клієнтами на придбання облігацій на аукціоні, що проводиться Національним банком України.
Вихід нерезидентів на ринок облігацій потребує запровадження механізмів спільного функціонування різних сегментів фінансового ринку: валютного та державних боргових зобов'язань. Крім цього, виникає низка проблем страхування ризиків нерезидентів, пов'язаних зі зміною валютного курсу та діяльності банку, який здійснює ведення рахунків нерезидента.
Вирішення цих проблем пов'язано із введенням інституту упов-новажених банків, що дає змогу знизити ризики банку як зберігання цінних паперів, а також із запровадженням обігу валютних деривативів. Слід зауважити, що встановлений чинним законодавством механізм випуску та обігу похідних цінних паперів є недосконалим.
Це значною мірою стримує розвиток ринкових реформ в Україні.
Статус уповноважених для обслуговування операцій нерезидентів на ринку облігацій набувають банки - резиденти, які уклали відповідні угоди з Національним банком України. Ці банки за дорученням нерезидентів можуть здійснювати:
придбання облігацій на торгах, що проводяться Національним банком України, і грошові розрахунки за їхніми результатами;
операції з купівлі та продажу облігацій на вторинному ринку;
депозитарний облік облігацій, що перебувають у власності нерезидентів;
- платежі за облігаціями при їх погашенні та сплаті доходу.
На підставі угоди з уповноваженими банками Національним банком за погодженням з Міністерством фінансів України можуть бути встановлені обмеження на обсяги придбання нерезидентами облігацій. Під час визначення цих обмежень мають бути враховані потреби Міністерства фінансів для покриття дефіциту бюджету, розподіл за термінами погашення обсягів платежів за облігаціями, які придбані нерезидентами на попередніх торгах, тенденції зміни валютного курсу, обумовлені основними показниками грошово-кредитної політики Національного банку. Дані обмеження і будуть відігравати інтегрувальну роль у разі спільного функціонування ринків валюти та державних боргових зобов'язань.
Розширення кола безпосередніх учасників ринку облігацій
пов'язано з виходом на нього торговців цінними паперами, що не
належать до установ банківської системи. З метою недопущення
зловживань на ринку облігацій та його компроментації право без
посереднього виходу на цей ринок мають отримати торговці, які
мають найбільш стабільні позиції на фондовому ринку і значний
досвід у даній сфері діяльності. Такий відбір здійснюють органи
державної виконавчої влади, які безпосередньо контролюють діяльність торговців цінними паперами. На підставі рішень цих органів Національний банк України може укладати окремі угоди з
торговцями цінними паперами щодо надання їм програмно
технологічних засобів участі у торгах облігаціями та ведення де
позитарного обліку операцій з ними. Угода може бути укладена за
умови придбання програмно-технологічних засобів електронної
пошти та подання копії угоди з комерційним банком про розрахункове обслуговування. Відповідно до цієї угоди торговець цінними
паперами має право:
придбати облігації за рахунок власних коштів, а також за дорученням та за рахунок коштів клієнтів резидентів;
відкрити рахунок депозитарного обліку у депозитарії Національного банку України та окремий грошовий субрахунок у його
операційному управлінні;
отримати програмно-технологічні засоби участі у торгах облігаціями та захисту інформації від несанкціонованого доступу;
підключити програмно-технологічні засоби електронної пошти до телекомунікаційної мережі Національного банку України.
На відміну від комерційних банків - учасників торгів з первинного розміщення облігацій Національний банк України на підставі угоди з торговцем цінними паперами перед початком проведення аукціону може вимагати переказати через обслуговуючий комерційний банк на окремий субрахунок в ОПЕРУ Національного банку України кошти, обсягом не менше як 2 % від номінальної вартості облігацій, яка вказується у його заявках на придбання облігацій. За відсутності необхідних коштів заявки торговця цінними паперами не допускаються до участі у торгах. Така попередня сплата забезпечує достатні гарантії проведення торговцем цінними паперами платежів за облігаціями і, як наслідок, вчасне здійснення розрахунків Національним банком України з Головним управлінням державного казначейства.
За результатами проведення торгів його учасники через засоби телекомунікаційного зв'язку одержують повідомлення про обсяги придбання облігацій та суми платежів за ними. Отримавши таке повідомлення (за умови придбання облігацій у строки, визначені умовами розміщення), торговець цінними паперами через обслуговуючий комерційний банк виплачує необхідні кошти за відніманням тих, що перед початком проведення аукціону переказані до ОПЕРУ Національного банку України.
Якщо заявки торговця цінними паперами на придбання облігацій не задоволені, на підставі повідомлення, що робиться за результатами

 
 

Цікаве

Загрузка...