WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Виїзне інспектування банків - Реферат

Виїзне інспектування банків - Реферат

повноважень
внутрішнього контролю;
- достовірності дозволів, отриманих працівниками, на проведення таких операцій, як надання кредиту, підписання чеків, банківських документів, внутрішніх проведень, доручень та інших юридичних та бухгалтерських документів для того, аби переконатися в
тому, що немає жодних відхилень від положень.
Начальник аудиторського відділу та працівники цього відділу мають бути незалежними від операційних працівників банку. Начальник аудиторського відділу має звітувати безпосередньо Правлінню.
З метою оцінки загальної достатності системи внутрішнього аудиту мають бутивизначені:
досвідченість та навички начальника аудиторського відділу
та працівників цього відділу;
достатність розробленої системи аудиту;
критерії, що використовуються для оцінки достатності системи внутрішнього контролю;
графік проведення аудиторських перевірок за певний період;
охоплення аудиторськими перевірками.
Крім того, банк наймає зовнішніх аудиторів переважно для перевірки річних звітів банку. Однак ці аудитори здебільшого виконують і певну частку тестування системи внутрішнього контролю залежно від розмірів та обсягів охоплення банку внутрішнім аудитом та від рівня системи внутрішнього контролю.
Звіти, що подаються вищому керівництву та Правлінню банку, слугують для контролю механізму управління ризиком. Здебільшого такі звіти охоплюють дані про:
діяльність банку за поточний період за основними категорія
ми активів та пасивів балансу, тобто дані про обсяги наданих нових
позик, зміни в депозитах, кредитах внутрішнім особам тощо;
індикатори ризику, тобто звіти про правопорушення, що стосуються заборгованості внаслідок несплати, паспорта класифікації
внутрішніх позик, аудиторських звітів тощо;
тенденції (за триваліший період) змін за основними категоріями активів та пасивів та індикаторами ризику;
кадрові зміни (дані щодо підвищення кваліфікації);
значні події чи зміни, що відбулися протягом поточного періоду.
Виїзне інспектування банків базується на умові, що всі комерційні банки підлягають щорічному проведенню виїзного інспектування. Але кількість банків (та їхніх філій), які підлягають інспектуванню, звичайно набагато перевищує можливості департаменту інспектування та відповідних підрозділів регіональних управлінь Національного банку України. З огляду на це під час складання графіка проведення інспектування на рік пріоритет надається:
"великим банкам" (за обсягом валюти балансу, капіталу та за
кількістю філій);
банкам, які за попереднім рейтингом за системою "CAMEL"
мають оцінки "З", "4" та "5";
банкам, які перебувають під особливим контролем департаменту з питань роботи з проблемними банками й управління ран
нього реагування та упереджувальних заходів;
банкам, які мали порушення встановлених економічних нормативів;
за даними "Паспорта нагляду" банку.
Межі охоплення банків виїзними інспекціями визначаються на основі "Паспорта нагляду" банку. Це дає змогу департаменту зосередити зусилля на тих сферах, що становлять найвищий ризик для української банківської системи. Отже, кожне інспектування має бути спрямоване на досягнення поточних цілей нагляду щодо діяльності як кожного окремого банку, так і всіх банків, які розташовані на території України. "Паспорт нагляду" розробляється з метою визначення обсягу та природи наглядової діяльності щодо кожної банківської установи. Такий паспорт дає інформацію про загальний розмір та обсяги діяльності, власність, управління, поточні умови та фінансовий стан установи, а також інформацію про рівень ризику (ів) установи.
Паспорт також визначає стратегію нагляду за установою. Стратегія нагляду стосується частоти та обсягу виїзних інспекцій та зосередженості безвиїзного контролю. Наприклад, інспектування банків з оцінками "4" чи "5" вимагатиме поглибленої перевірки, зокрема можливе застосування аудиторських процедур чи реальної оцінки активів.
Додаткові матеріали, крім того, містять коментарі, що занотовують результати будь-яких безвиїзних спостережень і перевірок та інших заходів, проведених після останнього перегляду "Паспорта ризику банку". Якщо безвиїзний контроль засвідчує значні зміни у профілі ризику банку, то стратегія нагляду за ним має бути переглянута з метою оцінки необхідності внесення до неї певних змін.
"Паспорт нагляду" з описом інформації, що в ньому міститься, можна подати за такою формою.
ПАСПОРТ НАГЛЯДУ
Назва банку:
Адреса:
Оцінка за "CAMEL":
Дата останнього запису: Причина:
ПЕРЕДУМОВИ
(описуються історія банку, форма власності, територіальне розташування, розмір та обсяги діяльності, стратегія, якої дотримується банк).
У цій секції дається інформація щодо дати створення банку, передба-чених обсягів операцій, структури власності, управління. Значущі події (відкриття чи закриття філії, розширення операцій, зміни в керівництві чи засновниках) мають бути виділені окремо.
Далі подається інформація щодо поточної структури управління, вла-сності, обсягу операцій та відносного місця на ринку.
Наприкінці має бути деталізована інформація про майбутню страте-гію банку.
Стан та умови банку
(описуються стан та умови банку з погляду достатності капіталу, якості активів, управління, надходжень та ліквідності та обґрунтовується кожна з поточних оцінок за "CAMEL").
У цій секції дається інформація про стан та умови банку, виявлені під час проведення останнього виїзного інспектування. Крім того, вона має містити підсумкові висновки щодо всіх безвиїзних перевірок, проведених після останнього інспектування, насамперед будь-які значні зміни (позитивні та негативні) у стані та умовах банку.
Стратегія нагляду
(висвітлюються заплановані дії наглядових органів на наступний рік).
У цій секції викладаються всі специфічні заходи, проведення яких від банку вимагає департамент банківського нагляду. Висвітлюються запла-новані на наступний рік дії наглядових органів, що зосереджуються на сферах із найбільшим ризиком. Крім того, виділяються специфічні сфери уваги для безвиїзного контролю.
Інші значущі події
(деталізуються всі інші значущі події, що мали місце з моменту остан-нього перегляду "Паспорта нагляду").
У цій секції містяться дані про події, що мали місце, є значущими нині, але не

 
 

Цікаве

Загрузка...