WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Визначення рейтингової оцінки діяльності банків - Реферат

Визначення рейтингової оцінки діяльності банків - Реферат


Реферат на тему:
Визначення рейтингової оцінки діяльності банків
Визначення узагальнювалюної оцінки фінансового стану комерційного банку. Основним завданням економічного аналізу діяльності комерційного банку є підготовка обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності діяльності банку і виконання економічних нормативів, установлених центральним банком.
Управління будь-якою динамічною системою (в цьому разі - комерційним банком) з погляду сучасної теорії управління полягає у визначенні її поточного і бажаного станів та управлінських заходів, які мають перевести систему з поточного стану в бажаний.
Стан банківської діяльності як об'єкта управління визначається:
видами активних операцій (напрями розміщення коштів банку) та їхньою структурою.
видами пасивних операцій (джерел коштів банку) та їхньою структурою;
показниками достатності капіталу і платоспроможності;
показниками ліквідності балансу банку;
прибутковістю банку;
рівнем адміністративно-господарського управління (менеджменту).
Необхідно зазначити, що діяльність комерційних банків пов'язана із загальним станом національної економіки, діяльністю людей і здійснюється в умовах коливань рівня пропозиції та попиту на банківські послуги, конкуренції, наявності різноманітних ризиків тощо. У зв'язку з цим рекомендації щодо управлінських рішень мають базуватися на узагальненій оцінці всебічного аналізу діяльності комерційного банку.
Під час проведення узагальнювальної оцінки (рейтингу) банку необхідно використовувати стандартизовану систему, за допомогою якої аналізуються основні показники фінансового стану банку. Такою є загальновідома система "CAMEL", на базі якої (з урахуванням специфічних особливостей національної банківської системи) визначається рейтинг комерційних банків України.
Рейтингове оцінювання за системою "CAMEL" здійснюють суто наглядові органи. В Україні вони представлені департаментами безвиїзного нагляду та інспектування Національного банку України, а також відповідними структурними підрозділами регіональних управлінь Національного банку України.
При цьому система рейтингової оцінки для кожного комерційного банку складається з таких етапів:
"попередній" рейтинг;
"кінцевий рейтинг".
Рейтинг на "попередньому" етапі здійснює департамент безвиїзного нагляду за наявними формами звітності комерційних банків. За результатами цього рейтингу банку встановлюється відповідна рейтингова оцінка (методи встановлення рейтингової оцінки наведено нижче). Якщо рейтингова оцінка банку становить "З", "4" або "5" і при цьому банк не перебуває в режимі фінансового оздоровлення, ліквідації, банкрутства або припинення діяльності, він підлягає терміновому інспектуванню. Якщо банк перебуває в одному з наведених вище проблемних режимів, він потребує особливого нагляду Національного банку України, який здійснюється департаментом з питань роботи з проблемними банками та відповідними підрозділами регіональних управлінь НБУ.
Департамент інспектування разом з відповідними структурами регіональних управлінь під час детальної перевірки на місці визначає "кінцеву" рейтингову оцінку банку, тим більше, що рейтингову оцінку рівня менеджменту легше здійснювати безпосередньо в банку, при цьому можна уточнити і показники інших оцінок для сукупного рейтингу.
Система рейтингу банків включає визначення таких понять:
якість капіталу - оцінка розміру капіталу банку щодо його
достатності для захисту інтересів вкладників та підтримання пла-тоспроможності;
якість активів - можливість забезпечення повернення активів;
якість управління (менеджменту) - оцінка методів управління банком з погляду ефективності його діяльності, розпорядку
праці, методів контролю за дотриманням нормативних актів та чинного законодавства;
дохідність - достатність доходів банку для його подальшого
розвитку;
ліквідність - можливості банку щодо виконання ним як звичних, так і не передбачуваних зобов'язань.
Сукупний рейтинг банку визначається так:
за кожним із зазначених вище пунктів нараховуються бали від
1 (сильний) - до 5 (незадовільний);
бали підсумовуються і діляться на п'ять для визначення сукупної рейтингової оцінки;
сукупний рейтинг характеризує загальний фінансовий стан банку: сильний, задовільний, посередній, граничний чи незадовільний.
Приклад (дані умовні):
якість капіталу = 2 бали,
якість активів = 2 бали,
якість управління = 3 бали,
дохідність = 3 бали,
ліквідність = 1 бал.
Разом =11.
Рейтингова оцінка = - = 2,2.
Визначення рейтингової оцінки потребує округлення результату до цілих, тобто
1 - 1,4 до 1. Рейтингова оцінка сильного банку. 1,5 - 2,4 до 2. Рейтингова оцінка задовільного банку. 2,5 - 3,4 до 3. Рейтингова оцінка посереднього банку. 3,5 - 4,4 до 4. Рейтингова оцінка граничного банку. 4,5 - 5,0 до 5. Рейтингова оцінка незадовільного банку.
Банки, які за сукупним рейтингом визначені як "сильні" (1), мають такі характеристики:
фінансовий стан є надійним за всіма аспектами;
виявлені проблеми незначні і можуть бути розв'язані у повсякденній діяльності;
- фінансовий стан стійкий до змін, що відбуваються в економіці
і в банківській системі;
- фінансовий стан не викликає сумнівів у органів нагляду.
Банки, які за сукупним рейтингом визначені як "задовільні" (2),
мають такі характеристики:
- в основному їхній фінансовий стан є задовільним;
- виявлені проблеми незначні і можуть бути врегульовані керів-ництвом банку;
- фінансовий стан банку є по суті стабільним, отже, він може
бути пристосованим до умов економічної кон'юнктури і роботи банківського сектора;
- органи нагляду турбує лише те, щоб недоліки, виявлені під
час перевірки на місцях чи аналізу звітності, були виправлені керівництвом банку.
Банки, які за сукупним рейтингом визначені як "посередні" (3), мають такі характеристики:
банк дещо слабкий фінансово і щодо операційних функцій, а
також припустився порушень законів і нормативних актів;
фінансовий стан банку має тенденцію до подальшого погіршення, якщо умови в економіці та банківському секторі будуть розвиватися за несприятливим сценарієм;
фінансовий стан вірогідно погіршиться, якщо негайно не будуть вжиті заходи щодо виправлення ситуації або ці заходи не будуть досить ефективними;
стан банку викликає занепокоєння в органів нагляду.
Банки, які за сукупним рейтингом визначені як "граничні" (4), мають такі характеристики:
є недоліки в їхній фінансовій діяльності;
спостерігаються ознаки нестабільності, які не усуваються

 
 

Цікаве

Загрузка...