WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Система електронних платежів національного банку України - Реферат

Система електронних платежів національного банку України - Реферат

наслідок, НБУ повністю відповідає за збереження та достовірність інформації на дільниці "філія - РРП" (на відміну від схеми роботи з ВПС, де відповідальність за збереження та достовірність платежу на дільниці від філії до розрахункового центру ВПС несе ВПС, і тільки на дільниці "головний банк - РРП" - СЕП).
У регіональному управлінні НБУ відкривається один консолідований коррахунок - для головного банку. Але і головний банк, і кожна філія мають окремі технічні коррахунки в РРП. На цих технічних коррахунках відображаються розрахунки кожної філії окремо.
Основним обмеженням є те, що і головний банк, і філії мають обслуговуватися в одному і тому самому АРМ-2 СЕП.
Взаємодія головного банку та філій складається з таких механізмів:
1. Ведення технічних коррахунків головного банку та філій.
Значення технічного коррахунку філії на початок кожного бан-ківського дня вважається рівним 0, а протягом банківського дня відображає денний залишок (тобто різницю відповідних та початкових оборотів) цієї філії.
Стан технічного коррахунку для головного банку - це стан його реального коррахунку на початок дня з урахуванням денних залишків банку та всіх його філій за цей банківський день.
Приймання платіжних документів від банків та отримання ними платежів негайно й одночасно відображаються на технічному коррахунку головного банку та на технічному коррахунку тієї філії, яка надіслала/отримала ці платежі. Головний банк за підсумками кожного сеансу АРМ-2 отримує допоміжний технологічний файл "Р" із розширенням "Т"+"номер сеансу", який містить перелік усіх підпорядкованих йому філій та значень їхніх технічних коррахунків. Відтак одночасно відстежуються:
реальна сума залишку на консолідованому коррахунку;
реальний внесок кожної з філій у змінення консолідованого
коррахунку протягом банківського дня.
Наприкінці банківського дня для відображення на реальному консолідованому коррахунку підсумовуються результати розрахунків як головного банку, так і всіх його філій.
2. Інформування головного банку про роботу філій.
Головний банк отримує контрольну інформацію про роботу філій. У файлах "К" він отримує, крім інформації про свої пакети платіжних документів, також інформацію про пакети платіжних документів філій. У файлі "V" він отримує як власні платіжні документи, так і платіжні документи філій. Отже, він відображає залишки на субрахунках філій протягом банківського дня і приблизний зміст платіжних документів філій за підсумками дня.
3. Керування філіями за допомогою механізму лімітів.
Головний банк може виконувати платежі в межах значення свого
(тобто всього консолідованого) коррахунку.
Головний банк визначає межі, в яких філії можуть виконувати платежі, за допомогою механізму розподілу лімітів.
"Ліміт" - це величина, яка визначає обмеження на максимальну суму початкових платежів, що їх філія може виконати в конкретний момент. Обмеження діє у такий спосіб:
філія може відправити в СЕП пакет початкових платежів
на суму, що не перевищує значення свого технічного коррахунку, до якого додана величина ліміту. При цьому сума пакета не
повинна перевищувати поточного значення консолідованого коррахунку;
головний банк установлює величину ліміту для кожної своєї
філії окремо.
Механізм розподілу лімітів складається з двох частин.
Протягом банківського дня головний банк може, виходячи зі своїх потреб та планів, неодноразово змінювати ліміти своїм філіям, надсилаючи до РРП допоміжний технологічний файла "Р" з розширенням "L"+"номер". Цей файл є завданням для РРП установити для філій нові значення лімітів. У момент оброблення цього файла на АРМ-2 значення лімітів для філій, що вказані в цьому файлі, змінюються.
На початку банківського дня ліміти для філій установлюються на АРМ-2 автоматично одним із перелічених нижче способів за вибором головного банку:
повна заборона роботи філій до надходження інформації з
головного банку про встановлення лімітів на поточний банківський день;
установлення значення ліміту, що дорівнює нулю (тобто доз
віл філії виконувати початкові платежі тільки на суму прийнятих
цього дня відповідних платежів);
перенесення на новий банківський день значення ліміту,
встановленого для згаданої філії за станом на кінець попереднього
банківського дня;
робота філії без ліміту (тобто повне право користуватися всім
залишком на коррахунку головного банку);
автоматичне коригування ліміту таким чином, щоб платоспроможність філії на початок нового банківського дня не змінювала
ся порівняно зі станом на кінець попереднього дня.
Спосіб установлення лімітів обирається головним банком.
Безумовна заборонаприймання початкових платежів ("блокування" банку в СЕП) може бути встановлена незалежно як для головного банку, так і для будь-якої з його філій.
Моделі обслуговування консолідованого коррахунку.
Перша модель.
Головний банк та філії розташовані в одному адміністративному регіоні України.
Головний банк та філії є прямими учасниками СЕП. Головний банк керує роботою філій у СЕП за допомогою механізму лімітів.
Ця модель є найпростішою. Вона вимагає від банків лише незначного доопрацювання програмно-технічних комплексів ОДБ для головних банків. її найістотнішим недоліком є те, що сфера дії обмежена одним адміністративним регіоном України.
Друга модель.
Головний банк та філії розташовані в одному регіоні України.
Головний банк має внутрішньобанківську платіжну систему
для організації обслуговування філій.
Ця модель дає змогу головному банку повністю керувати платіжними трансакціями філій у межах регіону. Так само, як і для першої моделі, сфера її дії обмежується одним адміністративним регіоном України. Однак друга модель потребує наявності власної ВПС, до функцій та умов експлуатації якої НБУ висуває ряд певних вимог.
Третя модель.
Третя модель є територіальним розширенням другої моделі. Сферою її дії є територія всієї України. До основних її переваг слід віднести наявність єдиного коррахунку в межах всієї України та повний (прозорий) контроль головного банку над усіма міжбанківськими розрахунками філій. Однак третя модель вимагає наявності повнофункціональної внутрішньобанківської платіжної системи, до функцій та умов експлуатації якої НБУ висуває досить жорсткі умови.
Четверта модель.
Ця модель є територіальним розширенням першої моделі. Сферою її дії є територія всієї України. До основної переваги першої моделі - простоти та зручності експлуатації для банків - додається можливість злиття кореспондентських рахунків усіх філій, незалежно від місця їх розташування, керування філіями в масштабах всієї України. До недоліків цієї моделі слід віднести недостатнє керування головним банком початковими платежами філій, яке здійснюється лише методом обмеження загальних сум платежів, але не конкретним санкціонуванням головним банком кожної трансакції. Із зростанням кількості філій ускладнюється централізоване керування їхніми кредитними ресурсами, зростає потреба в збільшенні часу, необхідного головному банку на опрацювання інформації, що надається, та зворотного зв'язку з його боку у вигляді керівної інформа-ції. Тому четверту модель доцільно застосовувати для дрібних та середніх банків із кількістю філій не більше

 
 

Цікаве

Загрузка...