WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Система електронних платежів національного банку України - Реферат

Система електронних платежів національного банку України - Реферат


Реферат на тему:
Система електронних платежів національного банку України
Система електронних платежів Національного банку України - це загальнодержавна платіжна система, яка забезпечує здійснення розрахунків у електронній формі між банківськими установами (та їхніми філіями) як за дорученнями клієнтів банків, так і за зобов 'язаннями банків один перед одним на території України.
Основними завданнями системи є:
задоволення потреб економіки, що реформується і розвивається;
удосконалення кредитно-монетарної політики, яку проводить
НБУ, через отримання оперативної та точної інформації про переміщення грошових коштів і стан кореспондентських рахунків;
виконання міжбанківського етапу всіх видів безготівкових
розрахунків;
мінімізація часу на виконання міжбанківських розрахунків та
на обіг грошових коштів;
високий рівень безпеки міжбанківських розрахунків;
надання широкого спектру послуг для користувачів;
високий рівень внутрішнього бухгалтерського обліку та
контролю;
мінімізація вартості банківського посередництва через оптимізацію платіжних засобів і раціоналізацію систем.
Система електронних платежів НБУ виконує такі функції:
здійснення розрахунків між банками України в національній
валюті України та в низці іноземних валют;
ефективне використання тимчасово вільних ресурсів банків;
забезпечення контрольних функцій Національного банку за
станом кореспондентських рахунків комерційних банків;
надання інформаційних послуг учасникам розрахунків;
обмін екстреною інформацією стосовно проведення розрахунків;
забезпечення надійності розрахунків;
багатоступеневий контроль достовірності даних на всіх стаді
ях розрахунків;
багаторівневий захист інформації від несанкціонованого дос
тупу, використання, викривлення та фальсифікації на всіх стадіях
оброблення;
- створення механізму впливу НБУ на порушників чинного за
конодавства та норм банківської діяльності методом обмеження їх
обслуговування в СЕП.
Розрахунки за допомогою СЕП регламентуються відповідними документами Національного банку України. Це:
"Положення про міжбанківські розрахунки в Україні", за
тверджене постановою Правління Національного банку України від
21 березня 1996 р.
"Інструкція № 7 про безготівкові розрахунки в господарсько
му обороті України", затверджена постановою Правління Національного банку України від 2 серпня 1996 р.
Порядок виконання міжбанківських розрахунків через внутрішньобанківські платіжні системи регулюється нормативними доку-ментами банків.
СЕП побудована як деревоподібно-мережна структура. На її нижньому рівні містяться банки - учасники електронних розрахунків. Середній рівень СЕП представлений мережею регіональних розрахункових палат (РРП). Це підрозділ регіонального управління Національного банку, який обслуговує банки, що є учасниками СЕП відповідного регіону.
На найвищому рівні СЕП розташована Центральна розрахункова палата (ЦРП), яка організовує функціонування СЕП у цілому та керує діяльністю регіональних розрахункових палат.
Банки - учасники СЕП Києва та області обслуговуються в Цен-тральній розрахунковій палаті, тобто вони не мають окремої розрахункової палати.
Складові СЕП. Система електронних платежів складається з:
прикладного програмного забезпечення;
телекомунікаційного середовища;
засобів захисту інформації.
У свою чергу, до прикладного програмного забезпечення входять:
програмно-технічні комплекси автоматизованих робочих
місць (АРМ) СЕП, призначені для виконання власне розрахунків;
системи резервування роботи СЕП, призначені для забезпечення поновлення її роботи у разі збоїв, відмов обладнання або ін
ших надзвичайних ситуацій;
інформаційно-пошукова система, призначена для одержання
довідкової інформації про проходження платежів.
Програмно-технічні комплекси СЕП відповідають трьом рівням структури СЕП.
Рівень Центральної розрахункової палати. На цьому рівні за-стосовується програмно-технічний комплекс АРМ-1. Він призначений для керування роботою РРП у масштабах України. АРМ-1 виконує:
- перевірку правильності та узгодженості функціонування РРП;
синхронізацію роботи СЕП, тобто визначає час виконання
учасниками основних операцій;
контроль та балансування міжрегіональних оборотів;
захист системи від несанкціонованого втручання;
надання звітної інформації в цілому по системі;
виявлення аварійних ситуацій та спроб несанкціонованого
доступу.
Рівень регіональних розрахункових палат. На даному рівні викори-стовується програмно-технічний комплекс АРМ-2. Це - комплекс програмних та технічних засобів, призначений для обслуговування банків регіону та організації взаємодії з іншими розрахунковими палатами. АРМ-2 здійснює:
обмін електронними розрахунковими документами та технологічною інформацією між РРП і банками цього регіону - учасниками СЕП;
ведення технічних кореспондентських (субкореспондентських) рахунків банків регіону;
обмін електронними розрахунковими документами з АРМ-2
інших РРП;
синхронізацію роботи учасників СЕП у межах регіону;
бухгалтерський та технологічний контроль за проходженням
платежів;
захист електронних розрахункових документів від несанкціонованого втручання;
застосування санкцій до порушників технології;
передавання результатів розрахунків на кінець робочого
дня до ОДБ регіонального управління Національного банку для
відображення проходження коштів через СЕП на реальних коррахунках;
обмін з АРМ-1 ЦРП інформацією контрольного, технологічного та звітного характеру;
надання звітних документів за підсумками проходження платежів на рівні АРМ-1, АРМ-2, АРМ-3;
довідкові функції.
Рівень банків -учасників СЕП. На цьому рівні використовується програмно-технічний комплекс АРМ-3. Це - комплекс програмних і технічних засобів, призначений для передавання, приймання та перевірки файлів СЕП між банком - учасником розрахунків і регіональною розрахунковою палатою. АРМ-3 виконує:
перевірку коректності пакетів електронних розрахункових
документів, підготовлених банком;
обмін пакетами платіжних документів та службовою (технологічною) інформацією з РРП;
передавання електронних розрахункових документів від/до
ОДБ банку;
захист документів від несанкціонованого втручання;
довідкові функції.
Електронні платіжні документи, що приймаються в СЕП, готуються в ОДБ банківської установи. ОДБ має забезпечувати коректне формування і захист електронних розрахункових документів та службових повідомлень СЕП відповідно до вимог Національного банку.
Компоненти системи (програмне забезпечення АРМ СЕП, програмні та апаратні засоби захисту, програмні засоби електронної пошти НБУ) надаються учасникам СЕП відповідними РРП. РРП і ЦРП отримують їхвід структурних підрозділів Національного банку, у функції яких входить розроблення і впровадження нових версій компонентів системи.
З метою підвищення надійності та ефективності роботи СЕП Національний банк може змінювати технологічну структуру системи та шляхи програмно-технічної реалізації її компонентів і вимагати від учасників відповідної адаптації їх програмно-технічних засобів ОДБ та технології роботи

 
 

Цікаве

Загрузка...