WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Методологія платіжного балансу України - Реферат

Методологія платіжного балансу України - Реферат

оздоровлювальних програм, послуги, пов'язані з навчанням чи лікуванням за кордоном.
Урядові послуги - зовнішньоторговельні операції посольств, консульств, військових представництв, які вони проводять із резидентами тієї країни, де розташовані.
Інші ділові послуги - різноманітні види ділових, професійних, технічних та пов'язаних із науково-дослідною діяльністю послуг, які не увійшли до наведених вище категорій послуг. Це, зокрема:
а) перероблення давальницької сировини;
б) операційний лізинг - оренда обладнання без персоналу, здавання в оренду (чартер) морських і повітряних суден та іншого
транспортного обладнання без команди та екіпажу;
в) послуги з підготовки документів, консалтинг у сфері бухгалтерського обліку, аудиту й податкового законодавства, надання оперативної допомоги фірмам;
г) послуги в галузі реклами та маркетингу, проведення виставок
та торговельних ярмарків;
д) наукові дослідження та дослідно-конструкторські розроблення, виконані резидентами для нерезидентів, і навпаки;
ж) архітектурні, інженерні та інші технічні послуги, геологічна розвідка, перевірка та сертифікація якості продукції, технічний
контроль;
з) послуги в галузі сільського господарства, видобування корисних копалин, переробленняна місцях тієї продукції, яка надійшла за
імпортом і не підлягає реекспорту, і навпаки (наприклад, перероблення ядерних відходів);
к) послуги з добору кадрів (наприклад, екіпажів суден), письмового та усного перекладу, оплата будівельних матеріалів компаніями-не-резидентами, що ведуть будівельні роботи на території даної країни.
л) агентські послуги - оплата компаніями послуг їхніх закордонних агентів, у тому числі представництв.
До статті "Доходи" поточного рахунку входять компенсації працівникам, доходи від інвестицій (доходи від прямих інвестицій та інші дивіденди і проценти). Ця стаття відображає взаємозв'язок між доходами і капітальним рахунком, а також між платіжним балансом і балансом зарубіжних інвестицій.
Основні види доходів, що відображаються на поточному рахунку:
Оплата праці - заробітна плата та інші виплати, отримані робітниками та службовцями за межами країни, резидентами якої вони є.
Доходи від прямих інвестицій:
а) дохід від пайової участі в капіталі компаній - дивіденди, роз
поділений та нерозподілений прибуток закордонних відділень, реінвестований прибуток;
б) проценти за борговими зобов'язаннями - це проценти, які
сплачує прямому інвестору підприємство прямого інвестування, і
навпаки.
Дохід від портфельних інвестицій являє собою рух коштів між резидентами і нерезидентами, що виникає внаслідок володіння акціями, облігаціями, довгостроковими цінними паперами, інструментами грошового ринку. До нього належать:
а) дохід від пайової участі в капіталі компаній (дивіденди);
б) дохід за борговими зобов'язаннями (проценти).
Дохід від інших інвестицій:
а) проценти за довгостроковими кредитами (гарантованими або
негарантованими);
б) інший дохід від інших інвестицій - проценти за іншими фінансовими вимогами/зобов'язаннями (міжбанківськими кредитами,
позиками, депозитами, за користування залишками коштів на коррахунку та ін.).
Стаття "Поточні трансферти" відображає операції, проведені на безоплатних засадах. Ця група операцій збільшує доходи та споживання країни-одержувача за рахунок доходів та споживання країни-постачальника. Поточні трансферти включають грошові трансферти урядам для фінансування видатків, гуманітарної допомоги, щорічних або регулярних внесків у міжнародні організації, оплати урядом або міжнародними організаціями витрат (у тому числі і заробітної плати співробітникам) на надання технічної допомоги.
Сектор державного управління - гуманітарна допомога, внески державних органів до фондів міжнародних організацій, податки і штрафи, сплачені нерезидентами державним органам України.
Інші сектори:
а) грошові перекази осіб, які працюють за кордоном, - безоплатні грошові перекази сім'ям;
б) інші трансферти - дарування, спадок; аліменти та інші ви
плати на утримання дітей; пенсії та інші виплати в межах програм
соціального забезпечення, що виплачуються недержавними організаціями; приватні перекази, що надходять резидентам від нерезидентів, або навпаки; періодичні відрахування (включаючи членські
внески) в благодійні, релігійні, наукові і культурні організації; сплата мита і штрафів, якщо вона проводиться резидентами України на
користь державних органів інших країн.
II. Рахунок операцій із капіталом та фінансових операцій.
Цей рахунок поділяється на рахунок операцій із капіталом та рахунок фінансових операцій.
У рахунку операцій із капіталом відображаються всі виплати за капітальними трансфертами і за придбання/розміщення нематеріальних, не фінансових активів. Капітальні трансферти можуть бути в грошовій і матеріальній формах. Грошові капітальні трансферти призначені для придбання/розміщення основних фондів. Капітальні
трансферти в матеріальній формі є відображенням зміни права власності на основні фонди, списання дебіторської заборгованості.
У рахунку фінансових операцій показуються всі операції, пов'язані зі зміною права власності на іноземні фінансові активи або пасиви країни. Насамперед це операції, що полягають у пред'явленні та погашенні фінансових вимог однієї країни до інших країн, і навпаки.
Основним компонентом рахунків операцій з капіталами та фінансових операцій є капітальні трансферти. Трансферт вважається капітальним, коли має місце передача права власності на основний капітал або анулювання боргу кредитором, коли одна із сторін не отримує вартісного еквівалента.
Капітальні трансферти сектора державного управління - це " державні трансферти на інвестиційні цілі, тобто капітальні трансферти державних органів на користь організацій-нерезидентів. Вони призначені для повного або часткового покриття видатків на придбання основного капіталу (наприклад на фінансування великомасштабних будівельних проектів). Формою капітальних трансфертів сектора державного управління є також податок на спадок.
Капітальні трансферти інших секторів - це інвестиційні субсидії, передача права власності на основний капітал, спадок на користь некомерційних організацій-нерезидентів з метою фінансування валового накопичення основного капіталу (наприклад, на будівництво приміщення бібліотеки); грошові перекази мігрантів (перекази у зв'язку з виїздом на постійне місце проживання); податки на спадок у формі

 
 

Цікаве

Загрузка...