WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Установлення і контроль економічних нормативів, що регламентують діяльність банків - Реферат

Установлення і контроль економічних нормативів, що регламентують діяльність банків - Реферат

застосовуються за кожним випадком порушення.
Заходи впливу за порушення економічних нормативів до комерційних банків застосовуються регіональними управліннями Національного банку України. При цьому вони обов'язково погоджуються щоразу з управлінням контролю економічних нормативів департаменту безвиїзного нагляду.
У разі неузгодження зазначеного питання між департаментом бе-звиїзного нагляду та регіональними управліннями Національного банку України остаточне рішення приймається Правлінням Національного банку України.
Для здійснення моніторингу діяльності комерційних банків Національний банк України (включаючи регіональні управління) проводить економічний аналіз їхньої діяльності. Основні дані для проведення аналізу містяться в обов'язкових формах звітності комерційних банків.
Форми звітності комерційних банків поділяються на щоденні та щомісячні.
До щоденних форм звітності, які контролюються департаментом безвиїзного нагляду та відповідними регіональними управліннями Національного банку України, належать:
- форма № 1Д-КБ - баланс комерційного банку,
- форма № 540 - звіт про відкриту валютну позицію.
Для розрахунку окремих економічних нормативів дані подаються разом із щоденним балансом (форма № 1Д-КБ ) за спеціальним файлом № 42. Це такі нормативи:
- максимального розміру ризику на одного позичальника (Н8);
- максимального розміру великих кредитних ризиків (Н9);
- максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств,
наданих одному інсайдеру (Н10);
- максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств,
наданих інсайдерам (НІ 1).
До щомісячних форм звітності, які контролюються департаментом безвиїзного нагляду та відповідними регіональними управліннями Національного банку України, належать:
- форма № 1-КБ Баланс комерційного банку (щомісячна);
- (юрма № 611 Звіт про дотримання економічних нормативів;
- (юрма № 11 Балансовий звіт комерційного банку;
- (юрма № 301 Звіт про кредитний портфель;
- норма № 341 Звіт про залишки за депозитами;
- форма № 542 Звіт про дотримання нормативів відкритої валютної позиції.
Заходи впливу за порушення комерційними банками економічних нормативів
Порушення нормативів Заходи впливу за порушення
одноразове* повторне** систематичне***
непримусові примусові
1. Капіталу банку (Н1) - програма капі-талізації рекомендоване обмеження на розподіл капіталу відкликання ліцензії на всі або окремі види банківських операцій
2. Мінімального розміру статутно го капіталу (Н2) - - - відкликання ліцензії на всі види банківських операцій
3. Платоспроможності (НЗ)
лист із зо-бов'язаннями - штраф установлення режиму фінансового оздоровлення
4. Достатності капіталу банку (Н4)
лист із зо-бов'язаннями - штраф установлення режиму фінансового оздоровлення
5. Ліквідності (Н5, Н6, Н7) письмове по-передження - штраф підвищення норми обов'язкових резервів
6. Максимального розміру ризику на одного позичальника (Н8)
- штраф штраф установлення режиму фінансового оздоровлення
7. Максимального розміру великих кредитних ризиків (Н9)
підвищення вимог до пла-тоспроможності банку підвищення вимог до пла-тоспроможності банку установлення режиму фінансового оздоровлення
8. Максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н10) - штраф штраф усунення керівництва або пере-дання справ на розгляд правоохо-ронних органів
9. Максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н11) - штраф штраф усунення керівництва або пере-дання справ до правоохоронних органів
10. Максимального розміру наданих міжбанківських позик (Н12) ЛИСТ 1З 30-
бов'язаннями - письмове попередження
відкликання ліцензій на здійс-нення операцій на міжбанківському ринку
11. Максимального розміру отриманих міжбанківських позик (Н13) ЛИСТ 1З 30-
бов'язаннями - письмове попередження
відкликання ліцензій на здійс-нення операцій на міжбанківському ринку
12. Інвестування (Н14) письмове по-передження - штраф відкликання ліцензій на право здійснення таких операцій:
1) вкладення коштів у статутні фонди інших юридичних осіб
2) випуск цінних паперів (облігацій, ощадних сертифікатів тощо);
3) купівля, продаж і зберігання платіжних документів, цінних паперів а також операції з ними;
4) купівля, продаж і зберігання державних цінних паперів, а також операції з ними
13. Відкритої валютної позиції (Н15. Н16, Н17, Н18) - штраф Підвищення норми обов'язкових резерів або зменшення нормативного значення відкритої валютної позиції відкликання ліцензій на проведення банківських операцій з валютою.
До одноразового порушення належить невиконання протягом одного місяця встановлених економічних нормативів (за нормативами, які розраховуються як середньоарифметична величина) та порушення, що сталося лише раз (за нормативами, які розраховуються за кожним випадком порушення).
До повторного порушення належить невиконання протягом двох місяців установлених економічних нормативів (за нормативами, які розраховуються як середньоарифметична величина) та протягом двох і більше разів (за нормативами, які розраховуються за кожним випадком порушення).
До систематичного порушення належить невиконання протягом трьох місяців установлених економічних нормативів (за нормативами, які розраховуються як середньоарифметична величина) та протягом місяця (за нормативами, які розраховуються за кожним випадком порушення).
При цьому повторним та систематичним порушенням економічних нормативів вважається таке, яке відбувається або кожного місяця (дня) поспіль або через певний проміжок часу.
Регіональні управління Національного банку України післяперевірки щомісячних звітних даних комерційних банків (юридичних осіб) за відповідними формами завіряють їх підписом відповідальної особи і через чотири робочі дні місяця (не пізніше 15 числа), що йде за звітним, подають департаменту безвиїзного нагляду Національного банку України.
Результати економічного аналізу діяльності кожного комерційного банку та висновки щомісячно надаються регіональними управліннями Національного банку України через чотири робочі дні місяця, що йде за звітним, департаменту безвиїзного нагляду Національного банку України - до 15 числа місяця, що йде за звітним.
Висновок має містити:
- загальну оцінку фінансового стану банку;
- оцінку дотримання банком економічних нормативів;
- відомості про суми нарахованих, стягнутих або нестягнутих
штрафів (у разі порушення банком економічних нормативів);
- відомості про наявність на розгляді регіонального управління
Національного банку України документів банку на збільшення статутного фонду;
- аргументовані пропозиції регіонального управління щодо по
дальшої діяльності банку (загальний режим роботи, режим фінансового оздоровлення, пропозиції щодо скасування режиму фінансового оздоровлення, припинення діяльності або ліквідації банку);
основні відомості про проведені перевірки діяльності банку, а
також інформацію про те, чи порушено проти банку або його керівників і основних акціонерів справи правоохоронними органами, судовими та арбітражними інстанціями.

 
 

Цікаве

Загрузка...