WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Установлення і контроль економічних нормативів, що регламентують діяльність банків - Реферат

Установлення і контроль економічних нормативів, що регламентують діяльність банків - Реферат


Реферат на тему
Установлення і контроль економічних нормативів, що регламентують діяльність банків
З метою забезпечення економічних умов стійкого функціонування національної банківської системи, захисту інтересів вкладників та кредиторів комерційних банків та відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" Національний банк України встановлює для всіх комерційних банків такі обов'язкові економічні нормативи:
- капітал банку (НІ);
- мінімальний розмір статутного капіталу (Н2);
- платоспроможність (НЗ);
- достатність капіталу банку (Н4);
- миттєва ліквідність (Н5);
- загальна ліквідність (Н6);
- співвідношення високоліквідних активів до робочих активів
банку (Н7);
- максимальний розмір ризику на одного позичальника (Н8);
- максимальний розмір великих кредитних ризиків (Н9);
- максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств,
наданих одному інсайдеру (Н10);
- максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (НІ 1);
- максимальний розмір наданих міжбанківських позик (Н12);
- норматив отриманих міжбанківських позик (Н13);
- інвестування (НІ4);
- загальна відкрита валютна позиція банку (НІ5);
- довга (коротка) відкрита валютна позиція у вільно конвертованій валюті (НІ6);
- довга (коротка) відкрита валютна позиція у неконвертованій
валюті (НІ 7);
- довга (коротка) відкрита валютна позиція у всіх банківських
металах (НІ 8).
Дію зазначених економічних нормативів регламентує Інструкція "Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків". Вона побудована на основі останніх вимог Базельського комітету, що включають 25 базових принципів, якими необхідно керуватися для ефективної роботи системи банківського нагляду. Ці принципи згруповані за такими розділами:
- Передумови ефективного банківського нагляду (Принцип 1).
- Ліцензування і структурування (Принципи 2-5).
- Пруденційні вимоги і регулятивні заходи (Принципи 6-15).
- Методи постійного банківського нагляду (Принципи 16-20).
- Інформаційні вимоги (Принцип 21).
- Повноваження органів банківського нагляду (Принцип 22).
- Міжнародна банківська справа (Принципи 23-25).
Принципи Базельського комітету є мінімальними вимоги до організації банківського нагляду, а тому в багатьох випадках існує необхідність доповнення їх іншими заходами, розробленими для конкретних умов і ризиків, властивих фінансовим системам окремих країн.
Для посилення контрольних функцій Національного банку України під час нагляду за діяльністю комерційних банків, забезпечення їхньої фінансової надійності, захисту інтересів їхніх вкладників та акціонерів тощо необхідно розширювати перелік економічних нормативів, які регулюють діяльність комерційних банків.
Контроль за дотриманням комерційними банками встановлених економічних нормативів здійснюється щоденно (за щоденними формами звітності) та щомісячно (на підставі форм звітності за 1 число місяця).
Обов'язкові економічні нормативи регулювання діяльності комерційних банків
Нормативи капіталу
Це - найважливіші нормативи, оскільки вони характеризують фінансову стійкість банку, його здатність виконувати більшість економічних нормативів.
Норматив капіталу комерційного банку (НІ). Капітал банку складається із суми основного капіталу (капітал 1-го рівня) та додаткового капіталу {капітал 2-го рівня) за мінусом відвернень з урахуванням основних засобів.
Під час розрахунку загальної суми капіталу, не відкоригованої на основні засоби (Кі) розмір додаткового капіталу не повинен перевищувати розміру основного капіталу.
Норматив капіталу встановлюється для функціонуючих та но-востворюваних банків, зареєстрованих Національним банком України до 1 січня 1997 р. у сумі, еквівалентній 1 млн екю (євро), з поступовим нарощенням до 5 млн екю до 1 січня 2005 р.
Для забезпечення реальної капіталізації банківської системи України встановлюється, що залежно від розміру капітал банків поділяється на три категорії.
До 1 категорії належать банки, які:
- порушують, починаючи з 1 квітня 1998 р., норматив НІ;
- порушили протягом кварталу хоча б один із нормативів НЗ, Н4;
- не дотримуються порядку і строків формування загального та
спеціального резерву на відшкодування можливих втрат відповідно
до положення "Про порядок формування і використання резерву для
відшкодування можливих втрат за позиками комерційних банків",
затвердженого постановою Правління Національного банку України
від 27 березня 1998 р.
До 2 категорії належать банки, які:
- не належать до категорії 1;
- мають від'ємну різницю між сумою доходів та витрат у по
точному кварталі, що дорівнює значенню технічного рахунку 5999.
До 3 категорії належать усі банки, що не входять до категорії 1 і 2.
Комерційним банкам відповідно до встановленої їм категорії капіталу Національним банком України рекомендується ліміт розподілу капіталу.
Категорія капіталу банку визначається комерційними банками щоквартально.
У разі порушення комерційними банками нормативного розміру капіталу Національний банк України розглядає питання щодо відкликання таких пунктів ліцензії на виконання банківських операцій, як:
- ведення валютних рахунків клієнтів,
- здійснення неторговельних операцій банків;
- установлення кореспондентських відносин з іноземними
банками;
- робота через кореспондентські рахунки Головного управління
Національного банку України або через кореспондентські рахунки
уповноваженого банку;
- здійснення операції за міжнародними торговельними розрахунками;
- операції з торгівлі іноземною валютою на внутрішньому валютному ринку,
- відкриття філій на території і за межами України.
Відповідно до встановленої категорії капіталу Національний
банк України рекомендує такі обмеження:
1. Банкам, капітал яких віднесено до категорії 1, не рекомендується у будь-якій формі проводити виплату дивідендів (крім виплати
дивідендів власними акціями) та викуповувати власні акції (частки
учасників у статутному капіталі).
2. Банкам, капітал яких віднесено до категорії 2, НБУ рекомендує
обмежити виплату дивідендів (крім виплати дивідендів власними акціями) сумою, що не перевищує 50 % понаднормативного капіталу.
3. Банки, капітал яких віднесено до категорії З, виплату дивідендів можуть проводити без обмежень.
Банкам, капітал яких належить до категорії 2 та З, рекомендується проводити викуп власних акцій (часток учасників у статутному капіталі) тільки у межах зазначеного ліміту і тільки за умови, що такий викуп не призведе до порушення банком мінімального розміру статутного капіталу.
Мінімальний розмір статутного капіталу (Н2). Контролюється тільки при реєстрації комерційного банку. Його мінімальний розмір не повинен бути меншим за суму,еквівалентну 1 млн екю (євро).
Мінімальний розмір статутного капіталу новоствореного банку за участю іноземного капіталу за умови, що частка іноземного капіталу у статутному капіталі банку становить до 50 %, має бути не меншим за суму, еквівалентну 5 млн екю (євро) на день підписання установчого договору за офіційним курсом Національного банку України.
Якщо частка іноземного капіталу у

 
 

Цікаве

Загрузка...