WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Валютне регулювання та контроль - Реферат

Валютне регулювання та контроль - Реферат

необхідної Україні сировини, придбання високоліквідних цінних паперів, майна, прав інтелектуальної власності тощо.
Джерелами коштів, за рахунок яких резиденти можуть здійснювати інвестиції за кордон, можуть бути обліковані у балансі їхні
власні кошти. При цьому необхідно пам'ятати, що здійснення інвес-тицій за кордон за рахунок бюджетних коштів дозволяється лише на підставі відповідної постанови Верховної Ради України. Забороняється здійснення інвестицій за рахунок кредитів, одержаних від уповноважених та іноземних банків, інших резидентів і нерезидентів.
На здійснення інвестиції за кордон, а також на реінвестування отриманих доходів та дивідендів НБУ видає резидентам України - юридичним особам, а також фізичним особам, які зареєстровані як підприємці згідно із Законом України "Про підприємництво", разові індивідуальні ліцензії.
Усі види інвестицій у грошовій формі за кордон мають здійснюватися резидентами у безготівковій формі лише через кореспондентські рахунки уповноважених банків у банках країни інвестицій.
Усі надходження на користь резидентів в іноземній валюті, одержані від здійснення інвестиційної діяльності за межами України, зараховуються на валютні рахунки резидентів в уповноважених банках після сплати податків та інших зборів, передбачених законодавством іноземної держави. Резиденти повинні подати до уповноваженого банку та податкової адміністрації офіційне підтвердження відповідного органу країни інвестицій про суми сплачених податків та інших зборів.
Одержання резидентами за кордоном дивідендів (прибутків) у будь-якій майновій формі, а також прав інтелектуальної власності, потребує їх обов'язкового декларування згідно з установленим порядком.
Як зазначалося вище, на здійснення інвестиції за кордон резиденти мусять отримати в Національному банку України разову індивідуальну ліцензію. Однак під час розгляду у Національному банку України клопотань резидентів можуть виникнути обставини, коли НБУ має право відмовити заявнику у виданні згаданої ліцензії. Такими обставинами можуть бути:
незадовільний фінансовий стан резидента-заявника;
наявність висновку державних органів (міністерств закордон
них справ, економіки, зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі то
що) про неможливість або економічну чи геополітичну недоцільність здійснення інвестицій резидентами у конкретну країну;
відсутність у законодавстві країни інвестицій правових гарантій щодо недоторканності іноземних інвестицій, безперешкодної їх
репатріації тощо.
Відкриття резидентами рахунків за кордоном. Згідно з українським законодавством, розрахунки між суб'єктами господарської діяльності (резидентами та нерезидентами) здійснюються тільки через кореспондентські рахунки уповноважених банків.
Однак при цьому слід враховувати два важливі аспекти, які фактично є винятками із загального правила.
Законодавства окремих країн, валюта яких є "замкнутою",
тобто обмежено конвертованою, і які відчувають нестачу вільно
конвертованої валюти (насамперед це Індія, Єгипет, В'єтнам та ін. ),
передбачають особливі механізми розрахунків своїх резидентів з
нерезидентами-експортерами (у тому числі українськими). Суть
цього механізму полягає в тому, що під час поставок товарів (робіт,
послуг) до цих країн експортери зобов'язані відкрити у їхніх банках
так звані "ескроу-рахунки" лише у місцевій валюті, користуючись
якими вони можуть придбавати товари (переважно місцевого виробництва і за обмеженим переліком) та вивозити їх за межі цих країн.
При цьому конвертація цих коштів у вільно конвертовану валюту
або заборонена, або здійснюється з суттєвими обмеженнями.
Другий аспект полягає в необхідності забезпечення українськими транспортними організаціями (пароплавствами, авіакомпанія
ми, автотранспортними підприємствами тощо) своєчасних розрахунків з іноземними постачальниками в іноземних портах, аеропортах,
вантажних терміналах, куди постійно здійснюються рейси українськими перевізниками.
Це обумовлюється, по-перше, короткотерміновим перебуванням українських транспортних засобів за кордоном, по-друге, відсутністю, у деяких випадках, можливостей українських банків установити прямі кореспондентські відносини з банківськими установами тієї чи іншої країни. У зв'язку з цим і виникає необхідність відкриття транспортними організаціями власних рахунків в іноземних банках, з яких і забезпечується оплата послуг нерезидентів.
В обох випадках відкриття окремих рахунків за кордоном здійс-нюється на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку України, яка надається згідно з "Порядком надання індивідуальних ліцензій на відкриття резидентами рахунків в іноземних банках", затвердженим постановою правління НБУ від 29 грудня 1995 р.
Регулювання залучення іноземних кредитів. З метою здійснення контролю за рухом коштів, що надходять в Україну у вигляді кредитів в іноземній валюті, Національний банк України здійснює реєстрацію одержання юридичними особами-резидентами кредитів в іноземній валюті від іноземних кредиторів.
Кредити в іноземній валюті від нерезидентів отримуються резидентами в безготівковій формі для забезпечення діяльності, передбаченої їхніми статутними документами. Такі кредити залучаються резидентами як через уповноважені банки, так і через інші фінансово-кредитні установи. Одержання та погашення кредитних коштів має проводитися через систему відкритих уповноваженими банками кореспондентських рахунків у закордонних банках.
Погашення резидентами отриманих від нерезидентів кредитів здійснюється за рахунок валютних надходжень від усіх видів зов-нішньоекономічної діяльності, резиденти для погашення кредитів
можуть використовувати також іноземну валюту, придбану на між-банківському валютному ринку.
Національний банк України здійснює реєстрацію усіх кредитів в іноземній валюті, що їх резиденти отримують від нерезидентів, і видає резидентам реєстраційні свідоцтва встановленої форми. При цьому резидент-позичальник має одержати реєстраційне свідоцтво після підписання кредитної угоди з банком-кредитором, але до фактичного отримання коштів за кредитом.
Уповноважений банк у межах отриманої ним ліцензії на право здійснення операцій з валютними цінностями може залучати кредитні ресурси від іноземних банків-кореспондентів на термін до одного року (з урахуванням можливоїпролонгації кредиту) без одержання реєстраційного свідоцтва Національного банку України. Для залучення кредитних ресурсів на термін понад один рік уповноважений банк мусить одержати реєстраційне свідоцтво.
Національний банк України не здійснює реєстрацію таких операцій, як одержання резидентом від нерезидента (компанії, фірми) кредиту у формі відстрочення платежу за реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги. Вказані операції регулюються чинним законодавством України та міжнародними угодами.
2. Повноваження національного банку України у сфері валютного контролю
Політика валютного регулювання реалізується через механізм валютних обмежень і валютного контролю. Метою валютного контролю є забезпечення дотримання резидентами та нерезидентами валютного законодавства.
Основним документом, який установлює режим здійснення валютних операцій на території України, визначає загальні принципи валютного регулювання, повноваження державних органів і функції банків та інших кредитно-фінансових установ України в регулюванні валютних операцій, права й обов'язки суб'єктів валютних відносин, порядок здійснення валютного контролю,

 
 

Цікаве

Загрузка...