WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Валютне регулювання та контроль - Реферат

Валютне регулювання та контроль - Реферат


Реферат на тему
Валютне регулювання та контроль
План
1. Регулювання НБУ валютних операцій, пов'язаних з рухом капіталу
2. Повноваження національного банку України у сфері валютного контролю
1. Регулювання НБУ валютних операцій, пов'язаних з рухом капіталу
В Україні досі відсутнє спеціальне законодавство, що регулює здійснення резидентами капітальних операцій за кордоном (на відміну від здійснення нерезидентами інвестицій в Україну, що регулюється Законом України "Про режим іноземного інвестування" від 25 березня 1996 р. ). Також у законодавчих актах України не дається визначення самого поняття "операції, пов'язані з рухом капіталу".
За відсутності законодавчих актів прямої дії, Національний банк України своїми нормативними документами встановив, що до валютних операцій, пов'язаних з рухом капіталу, належать:
а) здійснення прямих інвестицій у вигляді валютних цінностей
нерезидентами в Україну або резидентами за кордон, включаючи
участь в акціонерному капіталі, реінвестування доходів, інші форми
довгострокового (на строк понад один рік) та короткострокового (на
строк не більше від одного року) вкладення капіталу, пов'язані з на
буттям контролю над підприємствами чи компаніями або придбанням права власності на будівлі, споруди, природні ресурси та інше
нерухоме майно;
б) здійснення портфельних інвестицій нерезидентами в Україну
або резидентами за кордон;
в) розміщення резидентами валютних цінностей на рахунках і
вкладах за межами України;
г) одержання резидентами фінансових кредитів від іноземних
міжнародних фінансових організацій та інших кредиторів.
Оскільки в Україні існує режим валютного контролю, окремі операції, зазначені у цьому переліку, можуть відбутися за наявності індивідуальної ліцензії Національного банку України. Не потребують одержання ліцензій НБУ інвестиції нерезидентів в Україну, що здійснюються відповідно до Закону України "Про режим іноземного інвестування". Операції резидентів, зазначені у пункті г), потребують не одержання індивідуальної ліцензії, а реєстрації у Національному банку України кредитів, отриманих від іноземних кредиторів з видачею відповідного реєстраційного свідоцтва.
Операції резидентів, зазначені у пунктах а), б), в), потребують попереднього одержання разових індивідуальних ліцензій Національного банку України.
Для з'ясування політики Національного банку України під час регулювання капітальних операцій розглянемо зміст цих операцій.
Інвестиції нерезидентів в Україну. Одним із пріоритетних напрямів загальнодержавної політики є сприяння залученню в Україну іноземних інвестицій. За даними експертів ООН, потреба України в іноземних капіталовкладеннях становить близько 40 млрд дол. США за річної потреби 7-8 млрд дол. США. За обсягами залучення інвестицій у розрахунку на душу населення Україна посідає одне з останніх місць серед країн з перехідною економікою - 28 дол. США, водночас в Угорщині цей показник дорівнює 1107 дол., в Чеській Республіці - 575 дол., в Естонії - 420 дол., Латвії - 227 дол., в Словенії- 132 дол.
Для поліпшення ситуації в Україні здійснюється комплекс заходів, спрямованих на створення іноземним інвесторам сприятливого інвестиційного клімату. Зокрема, створення при Президентові України Консультативної Ради з питань іноземних інвестицій, до складу якої входять керівники української держави та представники всесвітньо відомих міжнародних банків та корпорацій.
З метою запобігання спорам між іноземними інвесторами та органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, сприяння їх оперативному позасудовому врегулюванню при Президентові України також створена Палата незалежних експертів з іноземних інвестицій.
Національний банк України відповідно до своїх функцій регулює приплив іноземних інвестицій у банківську систему України. Основним нормативним документом з цього питання є "Положення про порядок видачі ліцензій на створення комерційних банків за участю іноземних юридичних та фізичних осіб", затверджене постановою Правління НБУ від 7 лютого 1994 р. (відповідні зміни та доповнення внесені постановами Правління НБУ від 17 червня 1995 р. та від 20 червня 1997 р. ). Цими документами передбачено, що в Україні можуть створюватися комерційні банки як із 100-відсотковою участю іноземного капіталу, так і з частковою участю іноземних юридичних та фізичних осіб.
Засновниками банків за участю іноземного капіталу можуть бути суб'єкти підприємництва (за винятком офшорних компаній і банків). Іноземні засновники новостворених банків мусять сплатити свою частку статутного фонду у вільно конвертованій валюті.
Під час розгляду установчих документів засновників (учасників) комерційного банку за участю іноземного капіталу Національний банк України керується "Принципами нагляду за іноземними філіями банків", розробленими у 1992 р. Базельським комітетом з банківського нагляду, серед яких обов'язковими є:
наявність попередньої згоди центрального банку країни, де
зареєстрований іноземний учасник або звідки залучається іноземний
капітал, на відкриття банків з українським капіталом;
повна "прозорість" усіх засновників іноземних банків чи банків за участю іноземного капіталу з погляду їхньої фінансової надійності, ділової репутації та запобігання можливим спробам відмивання "брудних грошей";
- наявність повідомлення керівництва центрального банку іно-земної держави або його уповноваженого органу про належний контроль за діяльністю своїх комерційних банків-засновників (акціонерів) українського банку за участю іноземного капіталу.
Національний банк України видає ліцензію на створення банку за участю іноземного капіталу, враховуючи:
фінансове становище засновників та результати їхньої фінансово-економічної діяльності протягом останніх п'яти років;
наявність в іноземних засновників гарантій відносно їхньої
платоспроможності;
наявність угод між Національним банком України та центральними банками інших держав щодо можливості здійснення банківського нагляду;
участь громадян України в керівних органах банку та його
підрозділів.
Станом на 1 серпня 1998 р. в Україні функціонували 27 комерційних банків з участю іноземного капіталу.
Нормативними документами Національного банку України регу-люються також і питання придбання нерезидентами цінних паперів, що емітовані в Україні (зокрема, облігацій внутрішньої державної позики - ОВДП). Операції з ОВДП на договірній основі з нерезидентами проводять тільки уповноважені банки-резиденти, які уклали відповідні договори з Національним банком України. Уповноважені банки за дорученням нерезидентів можуть здійснювати:
придбання облігацій на аукціонах, що проводяться Національним банком України, і грошові розрахунки за їхніми результатами;
операції з купівлі та продажу облігацій на вторинному ринку;
депозитарний облік облігацій, що перебувають у власності
нерезидентів;
- платежі за облігаціями під час їх погашення та виплати доходу.
Ведення реєстрів нерезидентів, які проводять операції на ринку
облігацій, здійснюється Національним банком України.
Інвестиції резидентів за кордоном. Слід наголосити, що такі операції потребують підвищеного контролю з боку НБУ, нагляду за ефективним використанням коштів.
Традиційно метою інвестицій резидентів за кордоном є створення спільних підприємств чи підприємств, що повністю належать українським резидентам, участь у розробленні та експлуатації за кордоном сировинних родовищ для одержання

 
 

Цікаве

Загрузка...