WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Валютне регулювання та контроль - Реферат

Валютне регулювання та контроль - Реферат

Загальною підставою купівлі іноземної валюти є правильно оформлений імпортний контракт. Валютна операція проводиться на підставі заявки резидента, у якій уповноваженому банку доручається купити або продати іноземну валюту. Купівля іноземної валюти здійснюється як за умови фактичного імпорту товарів (робіт, послуг), так і на умовах попередньої оплати (авансового платежу). Можливий продаж іноземної валюти резидентам-посередникам, які здійснюють переказування валютних коштів нерезидентам за реалізовані в Україні товари на підставі договорів комісії та консигнації.
Відповідно до чинного законодавства України куплена іноземна валюта має бути використана резидентом за призначенням протягом п'яти банківських днів. У разі перевищення цього терміну придбана валюта продається уповноваженим банком на міжбанківському валютному ринку України протягом п'яти днів. При цьому позитивна курсова різниця, що може виникнути за такою операцією, щоквартально.
У зв'язку зі стрімким падінням курсу гривні НБУ восени 1998 р. увів деякі зміни до правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку. Зокрема, він обмежив здійснення безготівкових операцій із купівлі-продажу іноземних валют, віднесених до першої групи Класифікатора валют, біржовим ринком, тобто ринком Української та Кримської міжбанківських валютних бірж, а здійснення торгів обмежив двома валютами - американським доларом і німецькою маркою. НБУ визначив новий порядок оформлення документів для купівлі іноземної валюти, вніс деякі зміни до порядку розрахунків за імпортними контрактами.
Переказується до Державного бюджету України, а негативна курсова різниця відноситься на результати господарської діяльності резидента.
Валютні кошти, куплені на міжбанківському валютному ринку України і переказані на користь нерезидента, у разі повернення на рахунок платника у зв'язку з тим, що взаємні зобов'язання частково або повністю не були виконані, не можуть бути використані резидентом на інші цілі, а підлягають продажу у повному обсязі протягом п'яти банківських днів на міжбанківському валютному ринку України.
Особливе місце у розрахунках фізичних осіб за придбані товари (роботи, послуги) в Україні посідають операції з пластиковими картками міжнародних платіжних систем. Сьогодні ціла низка українських уповноважених банків є членами міжнародних платіжних систем VISA International Service Association та EUROPAY International.
Пластикові картки дають змогу банкам надавати додаткові послуги вже існуючим клієнтам і успішно залучати нову клієнтуру - окремих осіб та роздрібних торговців.
Роздрібні торговці визнали переваги пластикових карток, а їх ви-користання виявилося особливо корисним з погляду залучення покупців. Ставки дисконта, що утримуються з них банками за торговельними операціями, бувають різними залежно від виду і суми операцій, у середньому вони становлять 3, 5 %.
Кредитні пластикові картки призначені переважно для поновлю-вальних кредитів у роздрібній торгівлі. Вони не пристосовані для купівлі предметів великої вартості - автомобілів, дорогих товарів домашнього вжитку тощо, на які припадає значна частка споживчого кредиту. Кредитний ліміт у більшості карток, як правило, нижчий за такі суми. Позики на придбання дорогих товарів звичайно потребують вагомого забезпечення, при використанні ж кредитних карток до цього часу забезпечення не передбачалося.
Недоліком кредитних карток є те, що стандарти кредитного об-слуговування банку можуть не збігатися з критеріями роздрібного торговця, який погодився прийняти картку. Деякі торговці можуть бути схильними надати кредит тим покупцям, яким банк відмовив би у кредиті. Зрозуміло, деякі торговці з невеликими прибутками утримуються від операцій з пластиковими картками через відсотки, що стягуються з торговця.
Поточні неторговельні валютні операції - це операції, що не пов'язані з комерційною діяльністю підприємств, організацій, громадян, експортом та імпортом товарів (послуг), а також рухом капіталу.
Ці операції здійснюються уповноваженими банками та уповноваженими фінансово-кредитними установами як для фізичних осіб - громадян України та іноземців, так і для юридичних осіб резидентів та представництв юридичних осіб-нерезидентів (далі - представництва).
До поточних неторговельних валютних операцій, що здійснюються через уповноважені банки та уповноважені фінансово-кредитні установи, належать:
операції з обміну іноземної валюти та платіжних документів
в іноземній валюті на грошову одиницю України чи іншу іноземну
валюту;
виплата фізичним особам готівкової іноземної валюти та грошової одиниці України за чеками та пластиковими картками міжнародних платіжних систем;
продаж дорожніх чеків в іноземній валюті для вивезення їх
фізичними особами за межі України з метою здійснення розрахунків
за дорожні послуги або обмін цих чеків на національну валюту інших країн для здійснення необхідних розрахунків;
одержання фізичними особами готівкової іноземної валюти і
дорожніх чеків в іноземній валюті на витрати, пов'язані з відрядженнями;
виплата фізичним особам авторських гонорарів та інших платежів, пов'язаних з авторськими правами;
оплата праці нерезидентів, які згідно з укладеними трудовими
угодами (контрактами) працюють в Україні;
переказування коштів в іноземній валюті за межі України за
навчання, лікування, оплата патентів, послуг адвокатів, сплата мит
них платежів та членських внесків за вступ та участь у міжнародних
організаціях;
платежі за межі України у вигляді відшкодування витрат
судових, арбітражних, нотаріальних та інших правоохоронних
органів;
виплата готівкової іноземної валюти за переказами з-за кор
дону: пенсії, аліменти, заробітна плата, допомога родичів тощо;
переказування за межі України коштів в іноземній валюті:
пенсії, аліменти, допомога родичам тощо.
операції з відкриття та ведення рахунків в іноземній валюті
фізичних осіб.
Велике значення в міжнародному обміні мають соціальні та культурні послуги, до яких належать туризм, охорона здоров'я, освіта, спорт, мистецтво тощо. З огляду на те, що на території кожної країни в обігу перебуває своя національна грошова одиниця, виникає потреба здійснювати операції з обміну валют одних країн на валюту країни, доякої їдуть фізичні особи у приватних справах та у службові відрядження.
Для забезпечення зазначених та особистих потреб фізичних осіб у тій чи іншій валюті уповноважені банки та уповноважені фінансово-кредитні установи здійснюють обмінні операції з іноземними валютами, платіжними документами в іноземній валюті та в грошовій одиниці України.
Готівкова іноземна валюта - це іноземні грошові знаки у вигляді банкнот, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу.
Платіжні документи в іноземній валюті, які застосовуються при здійсненні неторговельних операцій, - це чеки та пластикові картки міжнародних платіжних систем.
Для отримання готівкової іноземної валюти за платіжними доку-ментами в іноземній валюті (чеками та пластиковими картками міжнародних платіжних систем) фізичні особи мають звертатися до каси уповноваженого банку чи уповноваженої фінансово-кредитної установи, оскільки операції виплати іноземної валюти за дорожніми та іменними чеками належать до інкасових операцій, які здійснюються уповноваженими банками.
Через мережу пунктів обміну іноземної валюти, метою яких є забезпечення

 
 

Цікаве

Загрузка...