WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Організація готівкового грошового обігу - Реферат

Організація готівкового грошового обігу - Реферат

та-
кож дані про очікувані в даному кварталі надходження передоплати готівкою; дані про видатки на виплату пенсій і допомог.
Прогнозні розрахунки касових оборотів складаються за такими джерелами надходжень і напрямами видавання готівки:
Надходження
№ символа
Надходження торговельного виторгу 02
Надходження виторгу від усіх видів транспорту 05
Надходженняквартирної плати і комунальних платежів 08
Надходження виторгу видовищних підприємств 09
Надходження виторгу підприємств побутового обслуговування 11
Надходження на рахунки колективних сільськогосподарських
підприємств 13
Надходження на рахунки за вкладами громадян 16
Надходження від підприємств зв'язку 17
Інші надходження (в тому числі повернення заробітної плати) 32
Купівля готівки комерційними банками 37
Підкріплення оборотної каси з резервних фондів 38
Видатки
Видатки на оплату праці, грошові виплати і заохочення,
інші виплати, що не входять до складу фонду оплати праці 40
Видатки на закупівлю сільськогосподарських продуктів 46
Видатки з рахунків колективних
сільськогосподарських підприємств 47
Видатки на виплату пенсій, допомог і страхових
відшкодувань 50
Видатки з рахунків за вкладами громадян 55
Видатки підкріплень підприємствам зв'язку 59
Видатки на інші цілі 61
Продаж готівки комерційними банками 72
Переказування з оборотної каси до резервних фондів 73
Емісійний результат (символи 37, 38 або символи 72,73) визначається як різниця між надходженнями і видатками готівки. У разі пе-ревищення надходжень готівки в каси банків над видатками, в прогнозних розрахунках комерційних банків передбачається символ 72, в регіональних управліннях Національного банку - 73; а якщо ви-датки більші за надходження, то навпаки: випуск грошей в обіг, що відповідає в комерційних банках символу 37, в регіональних управ-ліннях Національного банку - символу 38.
Установи банків та регіональні управління Національного банку повинні систематично порівнювати емісійний результат з фактичним, аналізувати й виявляти причини значних відхилень; вивчати територіальне розміщення грошей, шляхи та причини їх міграції, економічні пропорції між грошовими доходами й видатками населення по регіонах (республіці, областях, містах і районах).
Основним джерелом надходжень (понад 70 %) готівки в каси банків є виторг від підприємств роздрібної торгівлі, підприємств громадського харчування, а також підприємств і організацій, які не звітуються перед органами статистики з товарообороту. Він відображається в прогнозних розрахунках касових оборотів за статтею "Надходження торгової виручки".
В основу розрахунку береться прогноз роздрібного товарообороту торговельних організацій, що мають рахунки (субрахунки для зарахування виторгу) в даній установі банку і, крім того, враховується товарооборот підприємств, які не звітуються перед органами статистики з товарообороту, а також передоплата за періодичні видання майбутнього періоду, що надходить у даному кварталі готівкою.
Із одержаної суми відраховуються суми виторгу, що не інкасуються.
За відношенням інкасованої суми до роздрібного товарообороту установи банків визначають процент інкасації виторгу.
До загальної суми надходження виторгу вносяться поправки на різницю у перехідному виторгу на початок і кінець кварталу (місяця), а також на перехідний виторг між районами, містами, областями.
Після цього визначається сума виторгу, що здається підприємствам зв'язку для переказування в банк; у каси банків готівкою; що надходить у банк розрахунковими чеками і переказами від населення в оплату за товари.
Визначаючи суму виторгу, що надходить через пошту, слід вра-ховувати оборот торговельних організацій, які здають виторг на пошту, а також фактичний розмір цих надходжень за попередній період, зростання обороту торговельної мережі в сільській місцевості в періоді, що прогнозується.
Суми виторгу, що надходять розрахунковими чеками і безготівковими переказами з рахунків вкладників в оплату за товари, визначаються з урахуванням даних за попередні періоди і здійснюваних заходів щодо розвитку цих форм розрахунків.
Видатки готівки на виплату заробітної плати становлять майже 50 % усієї видаткової частини прогнозних розрахунків касових оборотів.
Розмір видатків на оплату праці, що прогнозується, визначається:
- установами банків на підставі даних касових заявок, що отри
мані від підприємств, організацій та установ;
- регіональними управліннями НБУ, виходячи з прогнозних
розрахунків установ банків із урахуванням даних про склад фонду
оплати праці в цілому по республіці, області.
Розрахований регіональними управліннями НБУ прогнозний фонд оплати праці звіряється з обсягом фонду, який передбачено прогнозним балансом грошових доходів і витрат населення.
Для визначення прогнозного обсягу видатків готівки з кас банків на заробітну плату та інші види оплати праці установи банків:
- віднімають від загальної суми фонду заробітної плати під
приємств, організацій та установ, що розташовані на території
району, міста, області, республіки, суми безготівкових переказів та
утримань;
- додають суму податків, що утримуються під час виплати до
помоги за тимчасовою непрацездатністю, і суму депонованої заро
бітної плати.
До одержаної суми видатків готівки на виплату заробітної плати (разом з премією) додають видатки на інші види оплати праці, що не входять у фонд заробітної плати. Крім того, вносять корективи на виплату заробітної плати за вихідні дні за строками, що припадають на інші квартали.
Під час складання прогнозних розрахунків касових оборотів за іншими статтями надходжень і видатків установами банків використовується динаміка фактичних касових оборотів з урахуванням можливих змін як за джерелами надходжень, так і видатків.
Установи НБУ розподіл квартальних прогнозів касових оборотів за місяцями проводять з урахуванням:
- кількості днів кожного місяця та інших особливостей;
- можливих змін за місяцями обсягу роздрібного товарооборо
ту, коштів, що надходять на заробітну плату, закупівлю сільського
сподарської продукції і продуктів її перероблення (залежно від се
зонності роботи окремих галузей промисловості, сільського
господарства, будівництва, впливу свят тощо);
- строків сплати населенням податків, зборів та інших плате
жів; часу масових відпусток

 
 

Цікаве

Загрузка...