WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Робота з проблемними банками - Реферат

Робота з проблемними банками - Реферат

установами, запровадити прог-нозування і планування роботи щодо залучення та розміщення кредитних ресурсів, забезпечити своєчасне доведення планів і лімітів
до установ банку;
-- переорієнтувати діяльність на прибуткові види послуг;
направити прибуток, який залишився у розпорядженні банку,
до резервного фонду;
припинити нарахування та виплату дивідендів акціонерам
(учасникам);
припинити нарахування та виплату процентів за депозитами
працівників банку і членів їхніх родин.
У разі переведення комерційного банку на режим фінансового оздоровлення він проводить детальний аналіз видатків та вживаються заходи, спрямовані на скорочення таких видатків:
за послуги щодо перевезення грошово-валютних цінностей;
за послуги, пов'язані з виконанням факторингових, трастових,
лізингових операцій;
на капітальний та поточний ремонт основних виробничих
фондів, включаючи орендовані (якщо це передбачено договором
оренди), на утримання та обслуговування приміщень, амортизацію
основних виробничих фондів;
пов'язаних з експлуатацією автотранспорту, компенсацією
вартості паливно-мастильних матеріалів, ремонтом, технічним обс-луговуванням та техоглядом автотранспорту;
на рекламу в межах норм, що передбачені Міністерством фінансів України та Міністерством економіки України;
на утримання апарату управління;
на службові відрядження;
пов'язаних з виплатою надбавок і доплат до посадових окладів,
тарифних ставок, крім випадків, передбачених чинним законодавством;
пов'язаних з оплатою праці позаштатних працівників;
представницьких;
- пов'язаних з компенсацією за використання особистих авто-мобілів для службових поїздок;
- пов'язаних із упровадженням платіжно-розрахункових засобів - пластикових карток, дорожніх чеківтощо;
- на придбання дрібного інвентаря і малоцінних та швидкозно-шуваних предметів;
- на утримання та експлуатацію технічних засобів - теле і ра-діостанцій, комутаторів, телевізорів тощо.
Якщо банк переводиться на режим фінансового оздоровлення, здійснюється аналіз видатків, які фінансуються за рахунок балансового прибутку банку, та вживаються заходи щодо їх скорочення, зокрема за такими напрямами:
на модернізацію устаткування та реконструкцію основних
фондів;
на утримання власної служби охорони банку;
на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів;
на оплату робіт (послуг), не пов'язаних з банківською діяльністю, зокрема робіт з благоустрою міст і селищ, надання допомоги
сільському господарству, правоохоронним органам тощо;
на фінансування будівництва нових об'єктів, розширення і
технічне переозброєння діючих виробничих потужностей;
пов'язаних з внесками у створення підприємств і товариств
усіх видів власності;
пов'язаних з додатковою оплатою праці у вигляді премій, ви
нагород, надбавок, а також доплат, не передбачених чинним зако-нодавством;
пов'язаних з матеріальною допомогою працівникам банку, в
тому числі з внеском на житлове будівництво, на погашення кредиту, наданого на житлове будівництво, а також позичками на поліпшення житлових умов тощо та оплатою житла;
пов'язаних з оплатою путівок на відпочинок, екскурсіями,
мандрівками, заняттям спортом;
відрахувань на утримання органів управління;
пов'язаних з додатковими виплатами компенсацій на відрядження понад передбачені законодавством норми;
на благодійність;
на проведення презентацій, ювілеїв, святкових заходів;
на маркетинг і рекламу, представницьких видатків понад установлені норми й нормативи;
пов'язаних з організацією банками філій та представництв, у
тому числі за кордоном.
Комерційному банку, який переведений на режим фінансового оздоровлення, забороняється:
залучати вклади фізичних осіб, відкривати нові вкладні рахунки та поповнювати діючі;
надавати гарантії, поручительства, бланкові кредити, а також
надавати всі пільгові (збиткові для банку) кредити, у тому числі
банківським працівникам;
нараховувати та сплачувати проценти за кредитами, наданими
установами одного банку.
Національний банк України відкликає з комерційного банку, який переведений на режим фінансового оздоровлення, ліцензію на проведення операцій з касового виконання державного бюджету, в тому числі ведення бюджетних рахунків клієнтів та рахунків державних позабюджетних фондів, а також може відкликати ліцензію на здійснення окремих банківських операцій.
Якщо основні фінансові показники комерційного банку, особливо ті, на які звернув увагу Національний банк України, не поліпшились або погіршилися і не виконана програма фінансового оздоровлення протягом установленого режиму фінансового оздоровлення, Національний банк України за поданням відповідного регіонального управління НБУ ухвалює рішення про скасування режиму фінансового оздоровлення, про вжиття відповідних заходів щодо дострокового погашення стабілізаційної позики та застосовує такі додаткові дії:
з метою забезпечення інтересів клієнтів забороняє проведення
активних операцій за кореспондентським рахунком комерційного
банку, за винятком розрахунково-касових операцій клієнтів за умо
ви наявності коштів на їхніх розрахункових, поточних рахунках,
операцій із здійснення платежів до державного бюджету та виплати
заробітної плати;
усуває керівництво банку від управління;
призначає тимчасову адміністрацію для управління банком;
відкликає ліцензію на здійснення окремих чи всіх банківських
операцій;
ухвалює рішення про реорганізацію чи ліквідацію банку і виключення з Республіканської книги реєстрації банків, валютних
бірж та інших фінансово-кредитних установ.
У разі ефективного виконання заходів, передбачених програмою фінансового оздоровлення, поліпшення фінансового стану та дотримання економічних показників комерційному банку, який переведено на режим фінансового оздоровлення, відновлюється загальний режим його діяльності.

 
 

Цікаве

Загрузка...