WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Робота з проблемними банками - Реферат

Робота з проблемними банками - Реферат

комерційним банком як обов'язкових економічних нормативів, так і орієнтовних показників. Перелік оперативних показників може бути значним, що обумовлюється різноманітністю банківських операцій та багатоваріантністю аналітичних висновків.
Негативний висновок за результатами аналізу оперативних показників може свідчити про наявність деяких проблем у діяльності комерційного банку та бути підставою для проведення інспекційної перевірки.
Включенню банку до категорії проблемних має передувати зас-тосування службою банківського нагляду комплексу попереджувальних заходів на підставі результатів безвиїзного контролю.
Банківський нагляд повинен уміти виявляти внутрішні проблеми банку. Ними можуть бути шахрайські дії, порушення законів і нормативних документів тощо. Загалом з погляду оцінки його фінансового стану основна увага має приділятися платоспроможності і ліквідності.
У разі виявлення проблем удіяльності банків органи банківського нагляду можуть прийняти рішення про застосування таких заходів:
вимагати, щоб банк терміново збільшив розмір капіталу до
рівня, який відповідає встановленим нормативам, і завдяки цьому
забезпечив повний захист коштів вкладників;
передбачити реорганізацію (придбання даного банку більш
сильним, у власність якого перейдуть всі депозитні зобов'язання).
Отже, його вкладники стануть клієнтами більш стійкого банку, не
зазнаючи при цьому втрат;
припинити діяльність банку і почати процедуру його ліквідації відповідно до чинного законодавства.
Слабкою стороною систем банківського нагляду багатьох країн є нездатність вжити термінові заходи стосовно проблемних банків після того, як під час контролю були виявлені їхні проблеми.
Причиною такої бездіяльності зазвичай є недостатні повноваження щодо застосування примусових дій, передбачених у законодавстві, або небажання з боку органів влади (іноді з політичних причин) вживати непопулярні, але необхідні заходи для захисту коштів вкладників.
На стадії радикального втручання в діяльність проблемних банків вживаються такі заходи:
- установлення режиму фінансового оздоровлення;
- припинення діяльності (відкликання ліцензії на здійснення
банківських операцій);
- ліквідація (банкрутство).
Режим фінансового оздоровлення - це система заходів, спрямованих на усунення порушень, які призвели комерційний банк до збиткової діяльності та скрутного фінансового стану, а також наслідків цих порушень, що дають право на застосування таких заходів на період, визначений Національним банком України, але не більше як на 12 місяців.
Підставою для переведення комерційного банку на режим фінансового оздоровлення є невиконання протягом трьох місяців загальновстановлених пруденційних норм та нормативів ведення банківської справи, визначених Національним банком України.
Під час переведення комерційного банку на режим фінансового оздоровлення передбачається, що керівництво банку у 10-денний термін надає розроблену програму фінансового оздоровлення відповідному регіональному управлінню Національного банку України.
Регіональне управління Національного банку України у 5-денний термін проводить експертизу програми з погляду її ефективності та подає департаменту банківського нагляду Національного банку України відповідні висновки.
Програма фінансового оздоровлення має містити:
аналіз причин, які призвели до погіршення фінансового стану
та зумовили збиткову діяльність комерційного банку;
конкретні заходи фінансового оздоровлення та розрахунок
економічного ефекту від проведення кожного заходу;
календарний графік виконання заходів фінансового оздоровлення;
прогнозні показники діяльності комерційного банку, яких
передбачено досягнути після виконання заходів фінансового оздоровлення.
Залежно від підстав, за якими комерційний банк переведений на режим фінансового оздоровлення, банк зобов'язаний передбачити такі заходи щодо поліпшення його фінансового стану:
зареєструвати у встановлений термін оголошений статутний
фонд;
сформувати власні кошти у відповідному розмірі;
сформувати резервний фонд та резерв на можливі втрати за
позиками комерційних банків у необхідних сумах;
диверсифікувати активи й пасиви в напрямі підвищення їхньої
ліквідності;
ліквідувати збиткові філії;
провести інвентаризацію заборгованості за поданими позиками та не отриманими процентами за користування позиками за
станом на перше число місяця після прийняття рішення про встановлення банку режиму фінансового оздоровлення. Безнадійні до
повернення позики слід списати з балансу за рахунок резерву на
можливі втрати за позиками комерційних банків. У разі не достатності коштів зазначеного резерву банк у встановленому порядку покриває збитки від кредитної діяльності за рахунок коштів резервного фонду, фондів економічного стимулювання, інших фондів банку, нерозподіленого прибутку тощо;
організувати роботу щодо оголошення банкрутами боржників
банку, які припинили повернення позик або виплату процентів за
користування позиками;
- погасити дебіторську заборгованість до економічно обгрунтованого розміру та повного погашення дебіторської заборгованості з
простроченими строками позивної давності;
- здійснити поповнення кореспондентського рахунку для забез-печення проведення розрахунково-касових операцій клієнтів через
обов'язковий продаж власної іноземної валюти, повернення валют
них інвестицій в Україну, реалізації цінних паперів, а також реалізації інших як дохідних, так і не дохідних активів;
- забезпечити першочергове погашення заборгованості за вкла-дами фізичних осіб, строк дії договорів яких минув;
- визначити відповідальних осіб з управління кредитними ризи-ками за рахунок раціоналізації управління банком у цілому;
вжити заходів щодо створення та подальшого інтенсивного
розвитку внутрішнього аудиту;
внести необхідні зміни в систему управління підрозділами
центрального апарату банку та його

 
 

Цікаве

Загрузка...