WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Перспективи розвитку платіжної системи України - Реферат

Перспективи розвитку платіжної системи України - Реферат

розрахунків;
посеансний зв'язок із СМР для відображення в СМР проведе
них розрахунків;
посеансний зв'язок із СМР для отримання інформації про об
меження, встановлені для учасників розрахунків, та поточний стан
кореспондентських рахунків;
довідкова служба.
Початкові платіжні документи надаються учасниками розрахунків до регіональної розрахункової палати згідно з місцезнаходженням учасника.
У регіональній розрахунковій палаті передбачається проводити 5 - 20 сеансів протягом банківського операційного дня. Кількість сеансів та періодичність розрахунків залежать від поточних потреб і можуть варіюватися.
Оброблення платежів виконується в порядку надходження, інших пріоритетів немає. Обмеження на приймання початкових платіжних документів від учасників визначаються на підставі інформації, переданої з СМР, і поточного залишку на технічному рахунку,який ведеться в РРП і відображає поточні операції учасника в СКР в режимі реального часу та стан кореспондентського рахунку (субрахунку) в СМР на момент останнього сеансу зв'язку з СМР.
За підсумками сеансу виконується багатосторонній взаємний залік. Чисте сальдо, визначене за підсумками сеансу для кожного учасника розрахунків, відображається в режимі реального часу в СМР.
Відповідні платіжні документи надаються учасникам розрахунків за підсумками сеансу в пакетному режимі. Пакети міжобласних платежів у такий самий спосіб транспортуються у відповідні регіональні розрахункові палати.
Створення СКР планується на основі поступового еволюційного перетворення існуючої СЕП.
Системи автоматизації внутрішньобанківської діяльності. Обмін платіжними документами між банківською установою та розрахунковою палатою СЕП спроектований та реалізований у такий спосіб, щоб забезпечити повний та прозорий контроль за проходженням документів, уникнути викривлення та підроблення платіжних документів, тобто забезпечити високий рівень надійності розрахунків. Це висуває певні вимоги до технології оброблення електронних платежів всередині банківської системи та її взаємодії з СЕП. Природно, що технологія проведення електронних платежів всередині банку має узгоджуватися з принципами функціонування СЕП та технологією оброблення платежів у ній.
За станом на 1995 р. в Україні існувало понад 200 різних систем "Операційний день банку". Мало місце використання так званих піратських (тобто викрадених) копій. Деякі розробники не приділяли належної уваги питанням інформаційної безпеки, надійності системи, дотримання технології роботи в СЕП. Після розроблення та впровадження СЕП як загальнодержавної системи міжбанківських розрахунків стало нагальною потребою підняття загального рівня систем автоматизації внутрішньобанківської діяльності, особливо щодо проведення банком електронних платежів.
Національний банк України висунув ряд вимог до програм авто-матизації роботи банку - учасника СЕП. Дотримання цих вимог має забезпечити:
систематизацію механізмів обміну платіжними документами
між банками - учасниками СЕП та СЕП;
цілісність та інформаційну безпеку стикування ОДБ з СЕП;
надійність сукупного функціонування СЕП та ОДБ;
усунення небезпеки втручання в систему електронних платежів персоналом банку;
- розширення спектра інформаційних послуг СЕП.
Вимоги до ОДБ розрізняються за такими групами:
вимоги щодо технологічної реалізації інтерфейсу ОДБ з
АРМ-3 СЕП;
вимоги щодо інформаційної безпеки підготовки міжбанківських платежів у середовищі ОДБ;
вимоги щодо внутрішньої інформаційної безпеки банку;
вимоги щодо інформаційної безпеки системи "клієнт - банк".
З 1 жовтня 1995 р. комісія департаменту інформатизації НБУ виконує експертні оцінки програмного забезпечення банків - учасників СЕП з метою встановлення відповідності вимогам Національного банку. У комісію входять розробники СЕП, фахівці з питань захисту інформації, представники служби експлуатації. Під час проведення експертної оцінки розглядається технологія оброблення платежів всередині банку, організація взаємодії ОДБ із СЕП, аналізується рівень захисту платіжних документів від несанкціонованого втручання персоналом банку тощо.
За результатами розгляду банківських систем розробникам надаються поради щодо їх удосконалення. Системи, що дістали позитивну експертну оцінку, мають свідоцтво про відповідність вимогам НБУ. У разі, коли надана на експертну оцінку система не задовольняє вимогам НБУ, розробникам надаються конкретні рекомендації щодо її виправлення, і після доопрацювання така система має пройти повторну експертну оцінку.
Виконання експертних оцінок значно підвищило загальний рівень систем автоматизації банківської діяльності в Україні, стабільність та надійність функціонування банківської системи в цілому. Позитивні наслідки цього відчувають як банки-учасники СЕП, так і Національний банк України.
Основним напрямом подальшого розвитку систем автоматизації діяльності банку є перехід від автоматизації власне бухгалтерського обліку до створення повнофункціональних систем, які охоплюють усі сфери діяльності банку, базуються на сучасних програмно-технічних засобах (професійні системи управління базами даних, засновані на архітектурі "клієнт-сервер") і мають підвищений ступінь надійності та безпеки зберігання і захисту інформації.
Система "клієнт-банк" в Україні розглядається як складова програм автоматизації банківської діяльності і, зокрема, як джерело надходження платіжних документів до загальнодержавних систем розрахунків (зокрема, СЕП). Тому до систем "клієнт-банк" висувається ряд вимог, визначених Національним банком України, щодо дотримання ними стандартів електронних платіжних документів, сумісних із СЕП, надання мінімального набору послуг, забезпечення певного рівня захисту інформації тощо.
В Україні вже існують системи "клієнт-банк", які є невід'ємною складовою програмного комплексу автоматизації бухгалтерії клієнта. Це дає змогу не тільки повністю автоматизувати бухгалтерський облік на підприємстві, а й побудувати єдину технологічну лінію виконання всіх фінансових операцій підприємства.
Архітектура кожної конкретної системи "клієнт-банк" та специфіка технології її роботи перебувають у досить широкому діапазоні. В Україні, розроблення та впровадження систем "клієнт- банк" тільки починається. Тому в найближчі роки очікується різке зростання як кількості клієнтів, що користуватимуться цим сучасним видом послуг, так і рівня програмно-технічних розробок таких систем.

 
 

Цікаве

Загрузка...