WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Перспективи розвитку платіжної системи України - Реферат

Перспективи розвитку платіжної системи України - Реферат

консолідованого кореспондентського рахунку банку та групі його установ.
Надається широкий спектр засобів керування Національним банком України кореспондентськими рахунками банків та їхніх установ, включаючи:
засоби визначення лімітів овердрафту коррахунку, які варіюються стосовно засобу виконання платіжної трансакції (у режимі
реального часу в СТП або в пакетному через СКР), до банківської
установи або групи установ, заякою закріплено кореспондентський
рахунок, тощо;
засоби інформування Національного банку України про стан
кореспондентських рахунків (у СМР) і про динаміку їхніх змін (за
інформацією як із СТП, так і з СКР);
засоби надання юридичній особі - учаснику розрахунків
можливостей керувати лімітами виконання розрахунків підпорядкованих їй банківських установ тощо.
Основні принципи організації системи (провідна роль Національного банку України, склад учасників розрахунків, їхні права та обов'язки, організація експлуатації) є продовженням принципів організації СЕП.
Функціями системи моніторингу рахунків є:
централізоване ведення кореспондентських рахунків юридич
них осіб;
відображення на кореспондентських рахунках трансакцій, які
виконуються через СТП та СКР;
централізоване ведення нормативно-довідкової інформації
платіжної системи в цілому;
надання юридичній особі можливостей керування своїми
філіями;
здійснення доступу інших підсистем та завдань до інформації, яка зберігається в СМР;
довідкові функції.
Ефективність роботи платіжної системи загалом визначається політикою НБУ щодо підтримання резервів і керування ризиком.
Система надає НБУ великий діапазон засобів централізованого ке-рування проведенням розрахунків, основні інструменти якого зосереджені в СМР. СМР приймає від уповноважених осіб і надає іншим підсистемам розрахунків керівну інформацію для організації проведення розрахунків. Всі механізми локального керування розрахунками містять в собі як одну з інформаційних компонентів інформацію, отримувану з СМР.
У ролі об'єктів моніторингу розглядаються як кореспондентські (розрахункові) рахунки, так і резервні рахунки комерційних банків. НБУ має засоби для підвищення ефективності використання обмежених сальдо при розрахунках, зокрема, існують механізми надання частини резервного фонду для виконання платежів, переміщення коштів між рахунками (субрахунками) для підтримання ліквідності тощо.
Система термінових переказів призначена для виконання платіжних трансакцій банком - відправником у режимі реального часу.
Головні завдання - виконання основної функції розрахунків за умови мінімального системного ризику, швидкість і надійність розрахунків.
Система переказів коштів у режимі реального часу виступає кінцевою розрахунковою ланкою для переказування значних сум на великих фінансових ринках, які функціонують у різноманітних валютах.
Система гарантує приймання початкової платіжної трансакції, якщо платіжне доручення відповідає вимогам законності та покривається наявним сальдо або кредитом.
Приймання/відхилення платежу у системі здійснюється залежно від такої інформації, що отримується в режимі реального часу з підсистеми СМР:
відсутність заборони на виконання початкових платіжних
трансакцій конкретним банком - відправником;
наявність достатньої суми коштів на кореспондентському
рахунку;
виконання обмежень, установлених юридичною особою -
власником коррахунку на початкові платіжні трансакції конкретно
го відправника.
Функції програмно-технічного комплексу центрального вузла:
безпосередній зв'язок у режимі реального часу з СМР для
отримання інформації про поточний стан кореспондентських ра
хунків та для відображення виконуваних трансакцій на відповідних
рахунках;
ведення баз даних трансакцій;
довідкова служба.
Функції програмно-технічного комплексу банку учасника:
- емуляція віддаленого терміналу програмного комплексу цен
трального вузла системи для підготовлення оператором початкових
платіжних трансакцій. Надання інформації, що відповідає проведеній трансакції, в ОДБ банку;
приймання з ОДБ банку початкових платіжних трансакцій
з емуляцією підтвердження для ОДБ про прийняття трансакції до
системи;
надання відповідних платіжних трансакцій, передавання їх до
ОДБ банку з емуляцією для СТП повідомлення про отримання певної трансакції банком;
надання інформації банку про поточний стан його рахунку,
виконані проведення тощо;
довідкові функції.
Система клірингових розрахунків призначена для виконання великої кількості окремих платежів за певний період часу з малою величиною питомих витрат. Більшість трансакцій не мають термінового характеру. Суми трансакцій відносно невеликі. Ця підсистема орієнтована переважно на задоволення платіжних потреб приватних осіб та фірм під час здійснення простих економічних операцій.
СКР проводить періодичний взаємозалік платіжних документів учасників із визначенням чистого сальдо. Система взаємозаліку забезпечує виконання значного обсягу платежів за відносно низького рівня ліквідності.
Для запобігання затримання платежів, а також з метою усунення необхідності резервувати великі кошти на рахунках у Національному банку України, банкам надаються засоби урівноваження між ефективністю розрахунків та ризиком. НБУ сприяє зниженню ризику для клірингової палати, забезпечуючи достатні залишки на рахунках учасників, і водночас підвищує ефективність розрахунків, надаючи учасникам тимчасові кредити. Для цього в СКР існує механізм визначення в квазіреальному часі додаткових лімітів овердрафту технічних рахунків залежно від рівня неплатоспроможності учасників розрахунків та інших обставин, як засобами власне СКР, так і засобами СМР.
Функції програмно-технічного комплексу Центральної розрахункової палати:
обмін контрольною інформацією між СМР та ЦРП;
звірка та квитовка міжобласних оборотів та контрольної ін
формації, що знаходиться в ЦРП та СМР;
організація інформаційно-пошукової системи;
довідкові функції.
Програмно-технічний комплекс регіональної розрахункової палати призначений для посеансного оброблення платіжних документів у пакетному режимі. Регіональна палата виконує розрахунки між своїми учасниками і здійснює зв'язок з іншими розрахунковими палатами.
Функції програмно-технічного комплексу регіональної розрахункової палати:
організація посеансних клірингових

 
 

Цікаве

Загрузка...