WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Перспективи розвитку платіжної системи України - Реферат

Перспективи розвитку платіжної системи України - Реферат


Реферат на тему:
на тему
Перспективи розвитку платіжної системи України
Система електронних міжбанківських розрахунків Національного банку України (СЕП) експлуатується з 1993 р. і на сьогодні в цілому задовольняє вимоги та потреби банківської системи України. Однак ця система розроблена на основі технічного та системного програмного забезпечення, що не відповідає сучасним світовим стандартам для систем подібного класу, а відтак вона не може забезпечити в майбутньому достатню надійність, гнучкість, продуктивність та належний рівень захисту інформації.
З огляду на це невідкладним завданням є розроблення проекту нового покоління платіжної системи України, який має враховувати потреби банківської сфери країни, кількісні та якісні перспективи розвитку міжбанківських розрахунків, світовий досвід створення таких систем тощо.
Проект нової платіжної системи має забезпечити єдність, централізованість та комплексність у підході до розв'язання відповідних завдань, цілеспрямованість дій та концентрацію зусиль для досягнення поставленої мети, врахування зарубіжного досвіду та вимог, що зумовлені інтеграцією України до світової ринкової економіки. Проект розроблений у межах загальної стратегії Національного банку України у сфері інформатизації, яка:
є централізованою, комплексною і єдиною для всього комплексу завдань інформатизації банківської справи України;
передбачає інтеграцію всіх ключових напрямів завдань інформатизації та автоматизації банківської діяльності;
заснована на кращих зразках світового досвіду, на сучасному
технічному обладнанні та засобах розроблення програмного забезпечення;
передбачає постійну реструктуризацію та ускладнення інформаційної моделі банківської справи України, кількісне та якісне
зростання та зміну семантичного навантаження інформаційних по
токів у ній;
розрахована на досить тривалий період часу.
Система електронних міжбанківських розрахунків України - цілісна система, що базується на архітектурі "клієнт - сервер", призначена для виконання міжбанківських розрахунків у найзручнішій для конкретного користувача формі (on-line режим, кліринг тощо) та для моніторингу кореспондентських рахунків банківських установ України.
Основними завданнями системи є:
удосконалення монетарної політики, яку провадить НБУ, зав
дяки отриманню оперативної та точної інформації про переміщення
грошових коштів і стан кореспондентських рахунків;
забезпечення виконання міжбанківського етапу всіх видів
безготівкових розрахунків, передбачених "Інструкцією про безготівкові розрахунки в господарському обороті України";
усунення необхідності вести кореспондентські рахунки банківських установ у кожному регіональному управлінні НБУ;
скорочення витрат часу на виконання міжбанківських розрахунків;
різке прискорення обертання грошових коштів;
підвищення рівня безпеки системи міжбанківських розрахунків;
задоволення потреб економіки, що реформується і розвивається;
розширення спектра послуг для користувачів;
удосконалення і посилення процедур внутрішнього бухгалтерського обліку та контролю;
зменшення вартості банківського посередництва через оптимізацію платіжних засобів і раціоналізацію систем;
організація взаємодії платіжної системи з процесинговими центрами системи масових електронних платежів, із системою обігу
цінних паперів, з іншими платіжними системами (наприклад,
SWIFT) тощо.
Система складається з таких компонентів:
- система моніторингу рахунків (СМР) - підсистема, яка при
значена для централізованого ведення і моніторингу кореспондентських рахунків комерційних банків у Національному банку України;
система термінових переказів (СТП) - підсистема для об
слуговування платежів великими сумами і термінових платежів у
режимі реального часу;
система клірингових розрахунків (СКР) - підсистема для
здійснення платежів малими сумами в пакетному режимі.
Особливостями цієї системи як програмно-технічного продукту є:
великі обсяги інформації, що обробляється і зберігається, її
централізоване розміщення;
організація інтерфейсу між СМР, СТП та СКР у режимі ре
ального часу;
організація інтерфейсу між банками - учасниками та підсистемами як у режимі реального часу (для СТП), так і в пакетному ре
жимі (для СКР);
високорозвинена мережева телекомунікаційна структура;
підвищені вимоги до надійності та інформаційної безпеки
програмно-технічного забезпечення і засобів зберігання інформації;
забезпечення захисту інформації, що обробляється і зберігається, а також захищених інтерфейсів між підсистемами та банками - учасниками як у режимі реального часу (для СТП), так і в пакетно
му режимі (для СКР) за допомогою вбудованих апаратних та програмних засобів захисту інформації;
експлуатація протягом значного періоду часу (не менше, ніж
10 років);
підвищені вимоги до гнучкості, можливості надбудови та модифікації системи з урахуванням потреб банківської системи України в цілому і Національного банку України зокрема, які постійно
змінюються і зростають, удосконалення механізмів та способів між
банківських розрахунків.
Основними факторами, що визначають потрібні кількісні та якісні показники системи, є:
поточна завантаженість СЕП;
перспективи економічного розвитку України;
можливість інфляції;
тенденція переходу від готівкових форм розрахунків до без
готівкових;
оцінка досвіду інших країн, що розвиваються, щодо динаміки
розвитку міжбанківських розрахунків.
Основними орієнтовними кількісними показниками системи є:
кількість кореспондентських рахунків в СМР 3 000
кількість абонентів у СТП 1 000
кількість абонентів у СКР 3 000
кількість трансакцій у день у СТП 100 000
кількість трансакцій у день у СКР 1 000 000
Система виконує оброблення всіх видів платіжних документів, міжбанківський обмін якими автоматизований.
Існують обмеження на види платіжних документів, які приймаються до системи від різних категорій користувачів. Ці обмеження мають на меті забезпечення ліквідності та мінімізацію системного ризику.
В основу бухгалтерської моделі покладено принципи:
централізованого ведення кореспондентських рахунків банків
та їхніх установ;
здійснення початкових платіжних трансакцій в межах поточного залишку коштів на кореспондентському рахунку;
надання різноманітних моделей обслуговування

 
 

Цікаве

Загрузка...