WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Прибуток і затрати комерційного банку - Реферат

Прибуток і затрати комерційного банку - Реферат

Відчизняні фахівці розробляють іх, спираючись на міжнародний досвід.
3.1 Оцінка видатків
Фахівці банків світу оцінюют ризик накладних витрат банку.
Ризик накладних витрат банку - це ризик, при якому темпи росту непроцентних витрат будуть випереджати темпи зростання доходів банку і, як результат, зниження прибутковості і рентабельності роботи банку. Банк може досягти цілі росту комерційних результатів діяльності тільки в тому випадку, якщо він здійснює суворий контроль за своїми витратами.
Стратегія банку в цьому напрямку включає:
o пошук щодо дешевих коштів на фінансових ринках;
o досягнення економії при існуючому обсязі ресурсів і рості обсягу виробництва;
o економію при збільшенні числа банківських продуктів і послуг, наданих одним банківським робітником, ріст продуктивності праці, узаемозамінність, економію на поєднанні функцій, полівалентність;
o економію як результат досвіду робітників банку. Західні експерти підтверджують, що крім освіти банкіру потрібно ще, як мінімум, 5 років, щоб стати гарним менеджером по керуванню кредитним портфелем;
o забезпечення темпів росту, що випереджають, доходів банку над темпами росту його витрат;
o проведення оптимальної політики ціноутворення на банківські продукти і послуги як результат поглибленого вивчання витрат банку і контролю за його діяльністю.
Одним із показників, використовуваних для оцінки результативності політики банку по керуванню ризиком непроцентних прибутків і витрат, є коефіцієнт продуктивності праці. Він має такий вид:
Кпр = Непроцентні витрати / Доходи банку = Непроцентні витрати / (Чистий процентний доход + Інші доходи)
Критеріальний рівень даного коефіцієнта складає біля 60%. Якщо банком управляють добре, те коефіцієнт знижується приблизно до рівня 55%, але знижувати його до 50% уже небезпечно, тому що значну долю в чисельнику формули займає заробітна плата банківських робітників. Якщо вона буде знижуватися, те, природно, банк загубить частину робітників, а слідом за цим і долю ринку.
У табл. 1 подані практичні дані по канадському Банку Монреаль. Чисті операційні витрати за відрахуванням спеціальних чинників по банку зросли на 4,4%, а прибутки банку зросли відповідно на 6,9%, що свідчить про щодо успішному розвитку банку за даними показникам у 1994 р.
Оцінка прибутковості комерційного банки включає кількісний і якісний аналіз. Кількісний аналіз заснований на застосуванні фінансових коефіцієнтів, аналізі динаміки показників, виявленні основних трендів, а також порівняльному аналізі значень показників (коефіцієнтів) даного банку в порівнянні з іншими банками. Якісний аналіз заснований на аналізі структури доходів банку, оцінці тенденцій у зміні структури і кількісної оцінці структури прибутків і витрат банку.
Непроцентні видаткі Банку Монреаль в 1997 р.
(млн канад. долл.)
Показники сума
Усього чисті непроцентні витрати 3223
- репутація (goodwill)
- спеціальні (особливі) списання (утрати банку у виняткових ситуаціях, наприклад утрати по фондових операціях)
= Операційні непроцентні витрати
- брокерські комісійні
- урядові (обов'язкові) платежі
- вплив змін валютних курсів
= Чисті операційні витрати за відрахуванням спеціальних перерахованих вище чинників 31
71
3121
177
311
50
2583
Загальні чисті непроцентні витрати
Заробітна плата і премії робітників банку Утримання будинків, споруджень і устаткування Комунікації
Загальна сума інших витрат
Репутація (goodwill)
Спеціальні (особливі) списання 1795
600
180
546
31
71
Загальна сума чистих непроцентних витрат 3223
3.2 Аналіз доходності банку.
Визначення доходності власного капіталу західного банку здійснюється за формулою:
ROE = Net income : Equity,
де ROE (return on equity) - рентабельність капіталу;
Net income - чистий прибуток;
Equity - власний капітал банку (прості акції + нерозподілений прибуток).
Це загальна оцінка діяльності банку, що дозволяє порівняти ефективність функціонування різних банків (у тому числі приналежним різним країнам).
Використовуючи факторний аналіз, ROE можна уявити у вигляді рівняння з тим, щоб визначити чинники, що впливають на його рівень
ROE=ROAoLf,
де ROA (return on assets) - чистий доход активів,
Lf (leverige factor) - фінансовий важіль, мультиплікатор капіталу (розраховується як відношення активів до капіталу банку).
Такіим чином формула для розрахунку ROE має такий вид:
ROE = ROA o Lf = (Чистий доход/ Активи) * (Активи / Капітал ) = (Чистий доход / Капітал )
Більш докладний аналіз факторів, що роблять вплив на рівень ROA, проведемо з використанням формули:
ROA =( Net income/ Total income)*( Total income/ Assets) = (Чистий прибуток/ Валовий прибуток)*( Валовий прибуток/ Активи)
Отже, ми визначили 3 основних елемента, що визначають прибуткову роботу банку. Такий підхід дозволяє аналізувати, контролювати й управляти їхнім станом і в кінцевому рахунку здійснювати найбільше ефективне керування банком із позицій доходності його діяльності. Цим же цілям слугує і відома формула Дюпона:
ROE = (Net income/ Total income)*( Total income/ Assets)*( Assets/ Equity) = (NI/ TI)*( TI/А)*(А/ Equity)
Формула Дюпона - це єфективна моддель контроля і керування діяльністю комерційного банку .
Аналіз проводиться за визначений період (наприклад, за 5 років) із тим, щоб визначити динаміку зміни значень даних факторів. По відхиленнях приймаються міри, спрямовані на підвищення ефективності діяльності банку. Результати порівняння прибутковості банків на міжнародному рівні зазначені в таблиці 2
Табл 2
Порівняння доходності банків на міжнародному рівні 1996 г.
Країна Фінансовий важіль ROA, % ROE, %
Австрія 21.51 0,31 6,67
Бельгія 29.41 0,27 7,94
Канада 17.70 0,77 13,63
Данія 12.72 -0,25 -3,18
Фінляндія 13.91 (0,06) (0,83)
Франція 39.06 0,26 10,16
Німеччина 19.31 0,49 9,46
Греція 26.53 0,57 15,12
Італія 15.97 0,70 11,18
Японія 34.13 0,18 6,14
Люксембург 31.15 0,16 4,98
Нідерланди 22.88 0,38 8,69
Норвегія 28.41 -1,04 - 29,55
Португалія 9.69 0,78 7,56
Іспанія 10.0 1,22 12,20
Швеція 60.24 (0,16) (9,64)
Швейцарія 15.77 0,40 6,31
Туреччина 21.28 2,64 56,17
Великобританія 21.41 0,34 7,28
США 17.45 0,38 6,63
Отже, основною ціллю моделювання за допомогою формули Дюпона є аналіз найважливіших факторів, що визначають прибутковість роботи конкретного банки, і порівняння отриманих результатів із даними його конкурентів. Наприклад, для банків даної країни (або регіону) середні значення показника ROE мали такий вигляд: ROE = 15% o 10% o 30 = 45%.
Це значить, що в конкретного банку є необхідна база для порівняння. Скажемо, у банку A ROE = 10% o 10% o 20 = 20%. Отримані дані свідчать про те, що банк А не використовує всі можливості позикового капіталу (фінансовий важіль банку значно нижче середнього), що позначилося також на рівні дохідного маржу:
AROE == AROA o ALf.
У

 
 

Цікаве

Загрузка...