WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська система України. Правові основи банківського кредитування - Курсова робота

Банківська система України. Правові основи банківського кредитування - Курсова робота

складу:
Для визначення впливу на приріст середньої тривалості користування кредитом зміни питомої ваги одноденного обороту по погашенню окремих частин сукупності в загальному його розмірі визначають індекс структурних зрушень:
Абсолютний приріст середньої тривалості кредитом за рахунок окремих чинників:
а) за рахунок індивідуальних значень тривалості кредиту
б) за рахунок структурних зрушень в одноденному обігу по погашенню
Загальний абсолютний приріст середньої тривалості користування кредитом можна визначити:
Його розмір повинен збігатися з алгебраїчною сумою відхилень за рахунок окремих чинників:
Для побудови індексів швидкості оборотності кредиту за даними про тривалість користування ним, використовується зворотне співвідношення показників, тобто базисні показники поділяються на звітні.
Індекси середнього числа обігів визначаються:
Індекс перемінного складу:
Індекс постійного складу:
Індекс структурних зрушень:
Середній залишок кредиту (розмір кредитних вкладень) = тривалість користування позикою (визначається за даними обігу на видачі) * розмір одноденного обігу по видачі.
На підставі цього зв'язку можна записати систему взаємозалежних індексів:
Індекс середнього залишку кредиту дорівнює множенню індексу тривалості користування кредитом, обчисленому за даними його обігу по видачі.
Різниця чисельника і знаменника дає абсолютний приріст середнього залишку кредиту, обумовленого зміною тривалості користування позикою; різниця чисельника і знаменника визначає абсолютний приріст середнього залишку кредиту, обумовленого зміною одноденного обігу по видачі.
Обіг по погашенню кредиту = число обігів * середній залишок кредиту.
Абсолютний приріст розміру обігу по погашенню за рахунок зміни числа обігів позичок =
Таким чином, банківська система України організовує й обслуговує рух позикового капіталу, забезпечує його залучення, акумуляцію і перерозподіл у сфери виробництва й обігу.
ВИСНОВОК
Отже, з урахуванням закономірностей функціонування грошей і грошового ринку, банків, банківської системи формується економічна політика держави взагалі і грошово-кредитна політика центрального банку зокрема, здійснюється державне регулювання всіх сфер економічного життя суспільства.
Кредит - явище руху, який здійснюється у різних напрямах і на різних рівнях. Рух кредиту у зв'язку з його участю у відтворювальному процесі проходить п'ять етапів:
- формування вільної вартості;
- розміщення вільної вартості в позички;
- використання позиченої вартості на потреби позичальника;
- вивільнення позиченої вартості з обороту позичальника;
- повернення вивільненої вартості кредитору і сплата процентів.
Рух кредиту здійснюється за певними закономірностями, які зумовлюються особливою сутністю кредиту. Ці закономірності є визначальними чинниками в організації управління кредитними відносинами. На їх підставі формуються принципи кредитування.
Під видом кредиту слід розуміти конкретний прояв окремих елементів кредиту як економічного явища. Види кредиту можуть виокремлюватися в межах його форм і розглядатися як складові елементи системи, якого є кредит.
Банківська система - це не проста сукупність окремих банків, а свідомо побудована на законодавчій основі їх єдність з чітким визначенням місця, субординації та взаємозв'язків окремих її елементів та ланок.
Основою розвитку грошово-кредитних відносин в Україні є постійне удосконалення банківської системи. Життєво необхідним є розташування банків по території країни відповідно до концентрації грошових потоків, забезпечення їх високої капіталізації та ліквідності, захист прав фінансово-кредитних установ на безумовне повернення виданих кредитів.
Необхідно щорічно розробляти стратегії розвитку банківської системи і підвищення її ролі в економіці країни. Вони повинні бути комплексними, тобто формуватись не тільки Національним банком, а й Урядом України. Важливо, щоб трикутник "економіка-держава-банки" запрацював на повну потужність в інтересах українського народу.
Додатки
Таблиця 1
Окремі параметри грошово-кредитної системи України
( рн.. рн.. на кінець періоду)
Показники Роки
1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
(ІІІ кв)
Готівка в обігу (МО) 5 793 2623 4041 6132 7158 9583 11541
Гроші на розрахункових і поточних рахунках у національній валюті 16 1967 2059 2275 2918 3174 4511 6412
Грошова маса (М1) 21 1860 4682 6315 9050 10331 14094 17953
Строкові депозити та інші кошти 4 1358 2164 2708 3398 5100 7620 10123
Грошова маса (М2)
25 3216 6846 90023 12448 15432 21714 28076
Грошова маса (М3) - - 6930 9364 12541 15705 22070 28975
Кредити комерційних банків державі ( рн..) 24 1199 3029 4102 5195 5102 5715 9392
Депозити в іноземній валюті 100 1021 1578 1562 1650 3232 5326 6897
Статутний капітал діючихкомерційних банків 0,5 87 541 1098 1638 2103 2910 3421
Результати аукціонів з розміщення ОВДП - - 28 285 591 539 141 78
Джерела: Статистичний щорічник України за 1999 р. К., 2000, с. 76-77; "Бюлетень НБУ" №11, 2000, с.64, 105.
Таблиця 2
Кредитна система України
Установи Форми власності
І. Національний банк України Державна
ІІ. Банківська система:
- спеціалізовані універсальні банки на акціонерній основі (Промінвестбанк, Укрсоцбанк, Агропромбанк "Україна")
- спеціалізовані комерційні банки на державні основі (Ексімбанк України, Ощадний банк)
- інші комерційні банки
ІІІ. Небанківські фінансово-кредитні установи
Спеціалізовані інститути
- інвестиційні компанії та фонди
- фінансові трастові компанії
- лізингові компанії
- клірингові центри
- фондова та валютні біржі
- кредитні спілки
- ломбарди
- каси взаємодопомоги Акціонерна
IV. Страхові установи та інші фонди
- страхові компанії
- пенсійні фонди Акціонерна кооперативна
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Тенденції української економіки. Вересень. 2000. К., 2000. с.58.
2. Фінансово-кредитний механізм економічного розвитку. К., ІЕ НАНУ, 1999, с.57-59.
3. Дешевые деньги. "Бизнес" №13, 2000. с. 15.
4. "Урядовий кур'єр" від 21 листопада, 1998 р., с. 3.
5. Закон України "Про банки і банківську діяльність" №2121 - ІІІ від 07.12.2000.
6. Положення НБУ "Про кредитування", затверджене постановою НБУ №246 від 28.09.1995.
7. Аванесова І.А. Оцінка кредитної діяльності банку //Фінанси України. №6. - 2005. - с. 103-112.
8. Біленчук П.Д., Д??? О.Г. Банківське право: українське та європейське: Навч. посіб. - К.: Атака, 1999. - 400 с.
9. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Посібник. - К.: Вид-чий центр "Академія", 2001. - 320 с.
10. Величко О. Становлення і розвиток грошово-кредитної системи України // Фінанси. Податки. Кредит. - 2001. - №15. ст. 8-13.
11. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М.І. Савлука. - К.:КНЕУ, 2002. - 598 с.
12. Косточенко А.О. Банківське право. - К.: А.С.К., 2001. - 576 с.
13. Луців Б. Грошово-кредитна політика держави та інвестиційна діяльність банків // Фінанси. Податки. Кредит. - №10. - 2001. - ст. 20-25.
14. Матвієнко П.В. Розвиток грошово-кредитних відносин у трансформаційній економіці України. - К.: Наук. думка, 2004. - 256 с.
15. Орлюк О.П. Банківське право. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - ст. 376.
16. Петровська І.О., Клиновий Д.В. Фінанси. Навч. Посібник. - К.: ЦУЛ. - 2002. - 300 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...