WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Динаміка прибутковості банківської діяльності та об’єктивні закономірності її зниження (на прикладі філії АКБ “Київ”) - Курсова робота

Динаміка прибутковості банківської діяльності та об’єктивні закономірності її зниження (на прикладі філії АКБ “Київ”) - Курсова робота

06.05.1998р.
9. Базовая структура бухгалтерского учета для банковского сектора Украины в соответствии с международными принципами составления отчетности. - К.: Совет стандартов банковской отчетности Украины, 2000. - 145с.
10. Банківська справа : навчальний посібник/ За ред. Проф. Р.І. Тиркала.- Карт-бланш, 2001. - 314с.
11. Банківські операції: Підручник / За ред. А.М. Мороза.- К. : КНЕУ, 2002. - 476с.
12. Вступ до банківської справи / Под ред. М.І. Савлука - К.: Лібра, 1998. - 334с.
13. Гальчинський А.С. Теорія грошей. К., "Основи", 1996, том 2.
14. Гольцберг М.А. Акционерные общества, фондовая биржа, операции с ценными бумагами. - К., 1992. - 96 с.
15. Гроші та кредит: Підручник/ За ред. Б.С. Івасіва.-К. КНЕУ, 1999.-404с.
16. Кириченко О., Гіленко І., Ятченко А. Банківський менеджмент.- Київ.: "ОСНОВИ", 1999.-512с.
17. Ковбасюк М.Р, економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств/ навчальний посібник.- К.: Видавничий дім" Скарби", 2001,-336с.
18. Колесник В.В. Введение в рынок ценных бумаг. - К.: А.Л.Д., 1997. - 176 с.
19. Макроекономіка/ За редакцією А.Г. Савченка. К.: "Либідь", 1995.- 462с.
20. Нікбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси /Пер. с англ. - К: Глобус, 1992. - 383 с.
21. О Брайен Дж., Шривастава С. Финансовый анализ и торговля ценными бумагами: Пер с анг. - М.: Дело ЛТД, - 1995. - 208 с.
22. Омельченко А.В. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Украине. - К.: Юринком, 2001. - 288 с.
23. Положення про кредитування. К.: Банк "Брокбізнесбанк", 2000, - 62с.
24. Савлук М.І., Мороз А.М., Коряк А.М. Вступ добанківської справи /Відпов. ред. Савлук М.І. - К.: Лібра, 1998, - 602с.
25. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк. Управление и операции. - М.: ФиС, 2001, - 362с.
26. Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. - М.: Инфра-М, 1995.-285с.
ДОДАТКИ
ДОДАТОК 1.
Звіт
про виконання рівня доходів і витрат по Мінській філії АКБ "Київ"
Рахунок бухг. обліку Статті сума
ДОХОДИ
60 Процентні доходи 301218
602 Процентні доходи за кредитами суб'єктам господарської діяльності, у тому числі: 290507
6020-6026 Процентні доходи за кредитами, наданими суб'єктам господарської діяльності в поточну діяльність 181400
6027 Процентні доходи за кредитами, наданими суб'єктам господарської діяльності в інвестиційну діяльність 109107
604 Процентні доходи за кредитами, наданими фізичним особам, у тому числі: 1544
6040-6042 - процентні доходи за короткостроковими кредитами і на поточні потреби фізичним особам 1544
608 Процентні доходи за операціями з філіями і іншими установами банку 9167
6080 Процентні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку 9167
61 Комісійні доходи
У тому числі: 119914
610 Комісійні доходи за операціями з банками 0
611 Комісійні доходи за операціями з клієнтами,
У тому числі: 119 914
6110 Комісійні доходи за розрахунково-касове обслуговування клієнтів 115691
6113 Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів 0
6114 Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів 1679
6119 Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами 2544
62 Результат від торгівельних операцій.
у тому числі 11639
6201 Прибуток від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами 11639
63 Інші банківські операційні доходи 833
639 Інші банківські операційні доходи 833
6395 Доходи від операційного лізінгу 833
64 Інші небанківські операційні доходи 0
67 Зменшення резервів 0
Усього: 433604
ВИТРАТИ
70 Процентні витрати 205759
700 Процентні витрати за коштами, одержаними від Національного банку 0
701 Процентні витрати за коштами, одержаними від інших банків 0
702 Процентні витрати за коштами клієнтів банку, у тому числі: 13139,00
7021 Процентні витрати за коштами до запитання суб'єктів господарської діяльності 297
7022 Процентні витрати за строковими коштами, які отримані від суб'єктів господарської діяльності 12842
703 Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів: 61040
704 Процентні витрати за коштами фізичних осіб, у тому числі: 106438
7040 Процентні витрати за коштами до запитання фізичних осіб 1845
7041 Процентні витрати за строковими коштами, які отримані від фізичних осіб 104593
708 Процентні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку 25142
7080 - Процентні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку 25142
709 Інші процентні витрати 0
71 Комісійні витрати, у тому числі: 12860
7100 Комісійні витрати 5463
7104 Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів 5551
718 Комісійні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку 1846
7180 Комісійні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку 1846
73 Інші банківські операційні витрати, у тому числі: 3117
7390 - відрахування у фонд гарантування вкладів фізичних осіб 806
7395 Витрати на оперативний лізінг 2311
74 Інші небанківські операційні витрати 140411
740 Витрати на утримання персоналу,
У тому числі: 67909
7400 Основна і додаткова заробітна плата 47228
7401 - внески на державне соціальне страхування, з них 16256
74011 А) збір на державне соціальне страхування на випадок безробіття 1085
7403 - матеріальна допомога та інші соціальні виплати 4200
7409 - інші витрати на утримання персоналу 225
741 Сплата податків та інших обов'язкових платежів крім податку на прибуток, у тому числі 6486
7419 Сплата інших податків та обов'язкових платежів. крім податку на прибуток 6486
742 Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів 8716
7420 Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів 8716
743 Інші експлуатаційні та господарські витрати, у тому числі: 42268
7430 - витрати на комунальні послуги 2016
7430 - господарські витрати 24846
7432 - витрати на охорону 14526
7433 Інші експлуатаційні та господарські витрати 880
744 Витрати на телекомунікації, у тому числі: 14356
7440 - Витрати на СЕП 7026
7441 - витрати на інші системи банківського зв'язку 0
7442 Поштово-телефонні витрати 7330
745 Супутні небанківські операційні витрати 500
749 Інші небанківські операційні витрати,
У тому числі: 176
7499 - інші небанківські операційні витрати активів 176
77 Відрахування в резерви -39071
Усього витрат: 323076
Результат діяльності: 110528
ДОДАТОК 2.
Додаток 3.

 
 

Цікаве

Загрузка...