WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Динаміка прибутковості банківської діяльності та об’єктивні закономірності її зниження (на прикладі філії АКБ “Київ”) - Курсова робота

Динаміка прибутковості банківської діяльності та об’єктивні закономірності її зниження (на прикладі філії АКБ “Київ”) - Курсова робота

грн. 863,98 893,72 1527,4 1425,2 1324,8
Відношення прибутку до сумарних доходів 0,17 0,18 0,29 0,28 0,25
Графічно прибуток банку представлено на Рис. 2.2.
Рис. 2.2. Динаміка прибутку Мінської філії АКБ "Київ".
Як бачимо, після спаду прибутку в 1998-1999 роках, що був зумовлений світовою фінансовою кризою, прибуток зріс в 2000 році, після чого почався деякий спад.
Показники динаміки для прибутку та відношення прибуток/сумарні доходи представлено в Табл.. 2.6 та Табл.. 2.7.
Таблиця 2.6.
Динаміка прибутку банку.
Роки Прибуток
тис. грн. Абс. прир.
тис. грн. Відн. прир.
%
1998 863,98
1999 893,72 29,74 3%
2000 1527,4 633,68 71%
2001 1425,2 -102,2 -7%
2002 1324,8 -100,4 -7%
Таблиця 2.7
Динаміка відношення прибуток/сумарні доходи.
Роки Відношення приб.
до сумарних доход. Абс. прир.
тис. грн. Відн. прир.
%
1998 0,17
1999 0,18 0,01 6%
2000 0,29 0,11 61%
2001 0,28 -0,01 -3%
2002 0,25 -0,03 -11%
Як бачимо обидві таблиці дають один і той же результат. В 2000 році спостерігається значний ріст обох показників, які характеризують прибутковість банку:
Прибуток зріс на 71%
Відношення прибуток/сукупні доходи на 61%.
В 2001 та 2002 роках спостерігається зниження прибутковості банку. Зниження прибутковостіпояснюється об'єктивними причинами.
З однієї сторони підвищення конкуренції на ринку банківських послуг призводить до того, до зниження кредитних ставок та росту процентів по депозитах. З іншої сторони, як водно з результатів роботи останні роки росте частка вкладів фізичних осіб, що потребує формуванню додаткових резервних фондів.
Отже, можемо зробити висновок, що зниження прибутковості банківської діяльності в сучасних умовах відбувається не стільки через зниження рівня менеджменту (хоча цей чинник не можна скидати з розгляду), а в силу об'єктивних причин.
Для підвищення прибутковості необхідно розвивати розрахунково-касове обслуговування та інші види банківських послуг.
ВИСНОВОК.
Поглиблення економічної реформи, формування ринкових відносин, загострення конкуренції, зниження передбачуваності результатів, збільшення ваги економічних наслідків, викликаних управлінськими помилками, висувають зростаючі вимоги до якості управлінських рішень у всіх сферах господарської діяльності.
У першу чергу це відноситься до банків. У нинішніх умовах ця сфера є однієї з деяких областей, у якій спостерігається активний розвиток.
У цих умовах особливо гостро встає проблема удосконалювання підходів до управління фінансами комерційних банків.
Головний висновок, який можна зробити на основі викладеного вище, торкається оцінки доходів, видатків та прибутку комерційного банку загалом. Різні показники можуть бути корисні для оцінки діяльності банків і її регулювання.
Незважаючи на окремі досягнення в загальноекономічній стабілізації, вітчизняна банківська система продовжує функціонувати у несприятливому економічному середовищі.
Розвиток банківського сектора в Україні гальмується низкою чинників, переважна більшість яких формується поза банківською системою і не може бути локалізована зусиллями самих банків.
В 2001 та 2002 роках спостерігається зниження прибутковості банку. Зниження прибутковості пояснюється об'єктивними причинами.
З однієї сторони підвищення конкуренції на ринку банківських послуг призводить до того, до зниження кредитних ставок та росту процентів по депозитах. З іншої сторони, як водно з результатів роботи останні роки росте частка вкладів фізичних осіб, що потребує формуванню додаткових резервних фондів.
Отже, можемо зробити висновок, що зниження прибутковості банківської діяльності в сучасних умовах відбувається не стільки через зниження рівня менеджменту (хоча цей чинник не можна скидати з розгляду), а в силу об'єктивних причин.
Пов'язано це через те, що процентні доходи і процентні витрати складають більше половини всіх доходів і витрат досліджуваного банку (69,7% та 63.6%) відповідно. Саме через таку питому вагу даних статей прибутковість сучасного українського банку прямо залежить від рівня процентних ставок за кредитами та депозитами. Зараз спостерігається тенденція до зниження кредитної ставки та підвищення депозитної. Тобто обидва чинники "працюють" у бік зниження прибутковості банківської діяльності.
Сьогодні Україні потрібні ефективні та стабільні банки, які були б спроможні всіляко сприяти економічному зростанню шляхом збільшення обсягів кредитування реального сектора, надання широкого спектру банківських послуг.
Тому одними із основних завдань на перспективу є подальше нарощення капіталу комерційних банків, зменшення обсягів несвоєчасно повернених кредитів, підвищення рентабельності банківської системи у цілому.
В умовах ринкової економіки можливість залучення додаткових ресурсів для банків однозначно зумовлена мірою їх фінансової стійкості. Зростає зацікавленість в якості фінансового становища банку з боку його клієнтів і власників. Фінансова стабільність банку стає питанням його виживання, оскільки банкрутство в умовах ринку виступає вірогідним результатом фінансової діяльності нарівні з іншими можливостями. Надійність банку стає першочерговим запитанням на сьогоднішній момент.
Для визначення надійності комерційного банку перш за все аналізують доходи банку, його видатки та прибуток, які являються основними показниками результативності його фінансової діяльності.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
1. Про банки і банківську діяльність: Закон України №2121 ІІІ від 07.12.2000. Затверджено Президентом України 20.12.2000 // Відомості Верховної Ради України, 2001.- №1.
2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України №996-ХІV від 19.07.99. Затверджено Президентом України 18.08.99 // Галицькі контракти, 1999. -№36.
3. Про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України: Положення, затверджене постановою Правління НБУ №566 від 30.12.98 // Галицькі контракти, 1999. - №2.
4. Про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України: Положення, затверджене постановою Правління НБУ за №114 від 20.03.98. // Галицькі контракти, 1998. - №12.
5. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7грудня 2000р. "2121 - III
6. Про власність: Закон України № 697-XII від 7 лютого 1991р.
7. Положення про порядок формування та використання резерву на можливі втрати по кредитах комерційних банків, затверджене Правлінням НБУ №122 від 27.03.8 р.
8. Положення "Про порядок видачі банкам ліцензій на здійснення банківських операцій", затверджене Правлінням НБУ №181 від

 
 

Цікаве

Загрузка...