WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Динаміка прибутковості банківської діяльності та об’єктивні закономірності її зниження (на прикладі філії АКБ “Київ”) - Курсова робота

Динаміка прибутковості банківської діяльності та об’єктивні закономірності її зниження (на прикладі філії АКБ “Київ”) - Курсова робота

витрати 3 117,00 0,96
4. 74 Інші небанківські операційні витрати 140 411,00 43,46
4.1. 740 Витрати на утримання персоналу 67 909,00 21,02
4.2. 741 Сплата податків та інших обов'язкових платежів, за винятком податку на прибуток 6 486,00 2,01
4.3. 742 Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів 8 716,00 2,69
4.4. 743 Інші господарські та експлуатаційні витрати 42 268,00 13,08
4.5. 744 Витрати на телекомунікації 14 356,00 4,44
4.6. 745 Супутні небанківські операційні витрати 500,00 0,15
4.7. 749 Інші небанківські операційні витрати 176 0,05
5. 770 Відрахування в резерви -39071,00 -
Усього: 323 076,00 100%
Отже, на підставі даних про структуру витрат Мінської філії АКБ "Київ" можна зробити висновок, що найбільш важливими для цієї установи банку є витрати за коштами фізичних осіб (32,95%) та витрати на утримання персоналу (21,02%). При більш детальному аналізі витрат Мінській філії АКБ "Київ" за звітом про фактичне виконання планового рівня доходів та витрат за жовтень 2002 року визначаємо, що витрати, понесені покоштам фізичних осіб, в основному є витратами, понесеними за строковими коштами та коштами до запитання фізичних осіб. А витрати на утримання персоналу включають у себе основну та додаткову заробітну плату і нарахування на неї.(Додаток 3).
Таким чином, для Мінської філії АКБ "Київ" фінансовий результат на 01.11.2002 року буде оформлено наступними бухгалтерськими проводками:
1) Дт 5900 Кт рахунки 7 класу
- закриття рахунків витрат станом на 01.11.2002 р. на суму 323 076,00 грн.
2) Дт рахунків 6 класу Кт 5900:
Закриття рахунків доходів станом на 01.11.2002 р. на суму 433 604,00 грн.
3) в результаті цих операцій ми отримуємо кредитове сальдо на суму 110 528,00 грн. Що є прибутковим результатом діяльності банку у жовтні 2002 р.
Вище уже відзначалося, що прибуток комерційного банку визначається як різниця між доходами і витратами. Тому необхідно з'ясувати чинники, що вплинули на балансовий річний прибуток даного комерційного банки.
Будь-який комерційний банк залучає (акумулює) кошти і потім розміщає їх у різноманітних видах активів, одержуючи при цьому прибуток.
Існують й інші показники, що характеризують прибутковість діяльності комерційного банки. До їхнього числа відноситься співвідношення прибутку і суми доходів
комерційного банку. Цей показник відбиває питому вагу прибутку в загальній сумі доходів комерційного банки. Іншими словами, він показує, яка частина доходів комерційного банки йде на формування прибутку. Якщо відняти значення цього показника (у частках одиниці) з одиниці, то буде отриманий показник, що характеризує ту частину загальної суми прибутків, яку банк спрямовує на відшкодування своїх витрат. Зниження цього показника є вкрай небажаним для банку, оскільки означає збільшення частки доходів банку, що використовуються на покриття витрат, і одночасне зниження частки прибутку в доходах .
Для Мінської філії АКБ "Київ" показник співвідношення доходу і суми прибутку банку буде становити:
110 528,00 / 433 604,00 = 0,2549.
Тобто 25,49% доходів банку йде на формування прибутку установи банку, а 74,51% (1-0,2549) доходів йде на покриття поточних витрат установи банку.
В цілому ж прибуток банку розподіляється на:
- відрахування у резервні фонди;
- виплату дивідендів за акціями;
- за рішенням правління банку частина прибутку після сплати податків може бути залишена у розпорядженні установи банку.
2.2 Прибутковість банківської діяльності, її динаміка та чинники, які впливають на неї.
Отже, дослідивши структуру доходів конкретного банку, бачимо, що найбільшу питому вагу у доходах мають процентні платежі по кредитам, наданим суб'єктам господарської діяльності. Але процентна ставка за користування кредитом не може бути встановлена вольовим рішенням керівництва банку. В умовах конкуренції на ринку банківських послуг процентна ставка формується за законом попиту і пропозиції. Розглянемо динаміку банківської ставки по кредитам.
Таблиця 2.3
Динаміка розміру процентної ставки банківського сектору України
(% річних)
Показники
1993 1994 1995 1996 1997 1998
1999
2000
2001
Ставка рефінансування 80.00 240.00 252.00 110.00 40.00 35.00 60.00 45.00 27.00
Міжбанківська ставка кредитування - - - - - 22.05 40.41 44.98 18.34
Депозитна ставка - 148.63 208.63 70.29 33.63 18.21 22.25 20.70 13.72
Ставка кредитування - 184.25 250.28 122.70 79.88 49.12 54.50 54.95 41.53
Проаналізуємо динаміку банківських ставок з 1993 року по 2001 рік.
Рис.2.1 Динаміка банківських процентних ставок за 1999 - 2001 роки.
Як видно з Рис.2.1 у 1994-1995 роках ставки по кредитам банків були надто високими, що не дозволяло підприємствам користуватися ними, з 1994 по 1997 рік ставки швидко падають, що повинно сприяти розвитку національного виробництва. У 1998-1999 роках було невелике підвищення ставок, але у 2001 році вони знов мають тенденцію до зниження. Продовження цієї тенденції у 2002 році сприє розвитку національного виробництва. Це сприяє прибутковості банківської діяльності, адже незважаючи на зниження процентної ставки доход від кредитування росте за рахунок зростання обсягів кредитування.
Таблиця 2.4
Кошти на рахунках підприємств, організацій та населення в комерційних банках України 1992-2001 роки (Депозити)
Період Усього У національній валюті В іноземній валюті
Усього до запитання Строкові усього до запитання Строкові
% % % % % % %
1992 2 … 2 … 1 … 1 … … … … … … …
1993 20 1000 18 900 15 1500 3 300 2 … … … … …
1994 353 1765 254 1411 206 1373 48 1600 99 4950 … … … …
1995 2422 686 1401 552 1067 518 334 696 1021 1031 … … … …
1996 4287 177 2710 193 2123 199 587 176 1577 154 973 … 605 …
1997 5145 120 3583 132 2595 122 988 168 1562 99 907 93 655 108
1998 6357 124 4707 131 2981 115 1726 175 1650 106 839 93 811 124
1999
8278 130 5046 107 3203 107 1843 107 3232 196 1782 212 1451 179
2000
12156 147 6830 135 4557 142 2273 123 5326 165 3033 170 2293 158
2001
18585 153 11433 167 7987 175 3446 152 7152 134 3362 111 3790 165
Як видно із таблиці 2.4, кількість коштів на депозитах банків зростала швидкими темпами - за останні роки на 50% на рік. Це свідчить про швидке зростання банків в Україні та дає надію на їх змогу у ближній час кредитувати промисловість за помірними ставками.
Розглянемо динаміку прибутковості дослідженого банку (Див. Табл.. 2.5).
Таблиця 2.5
Динаміка показників прибутковості Мінської філії АКБ "Київ".
Роки
Показник 1998 1999 2000 2001 2002
Прибуток, тис.

 
 

Цікаве

Загрузка...