WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Динаміка прибутковості банківської діяльності та об’єктивні закономірності її зниження (на прикладі філії АКБ “Київ”) - Курсова робота

Динаміка прибутковості банківської діяльності та об’єктивні закономірності її зниження (на прикладі філії АКБ “Київ”) - Курсова робота

банку та в порядку, що встановлений загальними зборами його учасників [19].
Наступним кроком здійснюються відрахування в фонди економічного стимулювання банку, на добродійні і спонсорські заходи, на виплату винагород керівництву банку. З суми, що залишилася виплачуються дивіденди акціонерам (пайовикам). Якщо і після цього залишається нерозподілений прибуток, він може бути направлений на індексацію акцій (паїв) або ж на приріст капіталу банку.
Збитки банку за підсумками діяльності за рік покриваються за рахунок резервного фонду, а при його недостатності - за рахунок зменшення капіталу.
При збитковій діяльності банку акціонерами (пайовиками) або Національним банком України вирішується питання про доцільність його подальшого функціонування: збереження, реорганізація або ліквідація.
Прибуток єнайважливішим показником оцінки діяльності комерційних банків. Він використовується аналітиками для визначення рейтингів банків на основі їх балансів [16].
Прибуток - це головний показник результативності роботи банку. Кількісна і якісна оцінка прибутковості провадиться з метою з'ясовування фінансової стійкості банку. Система цієї оцінки ґрунтується на прийнятій у світовій банківської практиці моделі формування чистого прибутку. Ця модель побудована таким чином, що доходи і витрати групуються на основі якісних критеріїв, що дозволяє дати не тільки кількісну, але й якісну оцінку рівня прибутковості банку.
Саме така характеристика блоків формування чистого прибутку банку лежить в основі кількісного і якісного аналізу її рівня. Одним із підходів до оцінки рівня прибутковості банку є виявлення сформованої тенденції зростання прибутку банку.
Проте така форма аналізу прибутку можлива на основі даних за декілька років. Позитивна оцінка рівня прибутковості дається в тому випадку, якщо склалася тенденція її росту в основному за рахунок процентної маржі і непроцентних прибутків. Негативний висновок про прибутковість банку може бути зроблений, якщо позитивні тенденції зростання прибутку пов'язані в основному з прибутками від операцій на ринку цінних паперів, із непередбаченими прибутками, а також із відстрочками по сплаті податків.
Особливістю функціонування банків є те, що велика доля їхніх збитків покривається поточними доходами [23]. Тому в банках, на відміну від підприємств, платоспроможність забезпечується лише частиною власного капіталу. Банк вважається платоспроможним, доки залишається недоторканим його акціонерний (пайовий) капітал, тобто вартість активів банку дорівнює сумі його забезпечених зобов'язань плюс акціонерний (пайовий) капітал.
Різниця між доходами і витратами комерційного банку складає його фінансовий прибуток.
Саме показник фінансового прибутку (тобто без урахування сплати податків і розподілу залишкового прибутку) дає характеристику ефективності діяльності комерційного банки.
Облік прибутку банку у поточному році ведеться на рахунку №5900 "Результат поточного року". Призначенням рахунку є облік фінансових результатів (прибутку або збитку) поточного року. Якщо банк реєструє прибуток, то рахунок має кредитове сальдо. Якщо збиток, то дебетове сальдо.
За кредитом рахунку № 5900 проводяться:
а) періодичне закриття рахунків доходів;
б) перерахування в останній робочий день звітного періоду залишків рахунків доходів банку та перерахування в останній робочий день звітного року збитку на рахунок "Збитки, що очікують затвердження".
За дебетом рахунку № 5900 проводяться:
а) періодичне закриття рахунків витрат;
б) перерахування в останній робочий день звітного періоду залишків рахунків витрат банку та перерахування в останній робочий день звітного року прибутку на рахунок "Прибуток, що очікує затвердження".
РОЗДІЛ 2.
ПРИБУТКОВІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
2.1 Визначення прибутку на прикладі Мінської філії АКБ "Київ".
Визначимо склад доходів Мінської філії АКБ "Київ", що наведено у таблиці 2.1.
Аналізуючи доходи Мінської філії АКБ "Київ", можемо зробити висновок, що не всі активи банку приносять йому адекватний прибуток. Це відноситься до активів, що зазвичай не приносять доходу (наприклад, кошти в касі і на кореспондентському рахунку, резерви в НБУ і власні основні засоби), а також до таких активів, як цінні папери й інші права участі, придбані банком і нематеріальні активи, (додаток 2).
Це означає, що якість спільних проектів, придбаних цінних паперів і нематеріальних активів є вкрай невисокою.
Таблиця 2.1.
Склад доходів Мінської філії АКБ "Київ" у жовтні 2002 року.
№ п/п Рахунки бухг. Обліку Вид доходів сума Питома вага у загальній сумі, %
1 60 Процентні доходи,
У тому числі: 301 218 69,47
1.1. 602 Процентні доходи за кредитам суб'єктам господарської діяльності 290 507 67,00
1.2. 604 Процентні доходи за кредитами фізичним особам 1 544 0,36
1.3. 608 Процентні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку. 9167 2,11
2. 61 Комісійні доходи 119 914 27,66
2.1. 611 Комісійні доходи за операціями з клієнтами 119 914 27,66
3. 62 Результат від торгівельних операцій 11639 2,68
3.1. 6204 Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами 11639 2,68
4 63 Інші банківські операційні доходи 833 0,19
4.1. 6395 Доходи від оперативного лізінгу 833 0,19
Усього: 433604 100,00
Отже, доход комерційного банку залежить від норми прибутку по позичкових і інвестиційних операціях, розміру комісійних платежів, стягнутих банком за послуги, а також від суми і структури активів.
Умовою доходності банківської діяльності, безумовно, є підтримка ліквідності, управління банківськими ризиками, їхня мінімізація.
Розглянемо витрати Мінської філії АКБ "Київ" за жовтень 2002 року та їх структуру у табл. 2.2.
Таблиця 2.2.
Структура витрат Мінської філії АКБ "Київ" станом на 01.11.2002 р.
№ п/п Рахунок бухгалтерського обліку Найменування статті витрат Сума, грн Питома вага в загальному обсязі витрат, %
1. 70 Процентні витрати 205 759,00 63,69
1.1.. 703 Процентні витрати за коштами до запитання фізичних осіб 13 139,00 4,07
1.2. 703 Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України 61 040,00 18,89
1.3. 704 Процентні витрати за коштами фізичних осіб 106 438,00 32,95
1.4. 708 Процентні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку 25 142,00 7,78
2. 71 Комісійні витрати 12 860,00 3,98
2.1. 710 Комісійні витрати 11 014,00 3,41
2.2. 718 Комісійні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку 1 846,00 0,57
3. 73 Інші банківські операційні витрати 3 117,00 0,96
3.1. 739 Інші банківські операційні

 
 

Цікаве

Загрузка...