WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Операції комерційних банків з рахунково-касового обслуговування платіжного обороту клієнтів - Реферат

Операції комерційних банків з рахунково-касового обслуговування платіжного обороту клієнтів - Реферат

послуг зв'язку населенню, прогнозні розрахунки реалізації друкованих видань за раніше сплаченою передплатою, а також дані про очікувані у кварталі надходження передплати готівкою;
- дані про витрати на виплату пенсій і допомог.
Комерційні банки для визначення потреб у готівкових коштах за необхідності можуть використовувати методику прогнозних розрахунків за наведеними виїде статтями, що застосовується обласними управліннями НБУ.
Обласні управління НБУ здійснюють прогнози касових оборотів на майбутній квартал з розподілом за місяцями з урахуванням:
- кількості днів кожного місяця;
- можливих змін за місяцями обсягу роздрібного товарообігу, фонду оплати праці, обсягу закупівлі продукції і продуктів її переробки (залежно від сезонності роботи окремих галузей промисловості, сільського господарства);
- строків сплати населенням податків, зборів та інших платежів, часу масових відпусток робітників і службовців.
Підготовлені прогнози касових оборотів обласні управління НБУ надсилають Національномубанку України електронними засобами зв'язку за 10 робочих днів до початку кварталу. В свою чергу Департамент готівково-грошового обігу Національного банку України складає квартальні прогнози касових оборотів зі щомісячним розподілом вже в цілому по країні, Автономній Республіці Крим та областях.
Відповідно до чинного порядку ведення касових операцій в Україні усі підприємства незалежно від форм власності зобов'язані зберігати свої кошти в установах банків. Разом з тим для забезпечення поточних потреб у готівкових коштах підприємства можуть тримати певну суму готівкових грошей у власній касі в межах встановленого ліміту залишку готівки в касі.
Ліміт залишку готівки в касі встановлюється для кожного підприємства комерційними банками за місцем відкриття поточного рахунка щорічно протягом першого кварталу кожного року з урахуванням режиму і специфіки роботи підприємства, його віддаленості від установи банку, обсягу касових оборотів, встановлених строків і порядку здавання до банку касової виручки. Наприклад, для підприємств торгівлі й сфери обслуговування населення, які мають постійну готівкову виручку зі строком здавання її в банк щоденно наприкінці робочого дня (при наявності у банку вечірньої каси), ліміт залишку готівки встановлюється в розмірах, необхідних для забезпечення нормальної роботи ранком наступного дня; для таких же підприємств, але зі строком здавання виручки наступного дня, ліміт буде встановлено в межах середньоденної виручки.
Ліміт залишку готівки в касі не встановлюється селянським (фермерським) господарствам, які займаються виключно виробництвом, переробкою й реалізацією сільгосппродукції, та індивідуальним підприємцям. Також не встановлюється ліміт розташованим на території України іноземним дипломатичним, консульським, торговельним та іншим офіційним представництвам, міжнародним організаціям та їх філіям, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, а також тим представництвам інших іноземних організацій і фірм, які не здійснюють підприємницької діяльності.
Для новостворених підприємств, які тільки розпочинають свою діяльність і вже одразу здійснюють операції з готівкою, ліміти залишку готівки в касі мають встановлюватись на перший місяць їхньої роботи обслуговуючими банками у п'ятиденний термін після відкриття поточного рахунка, виходячи з поданих підприємствами розрахунків. Зазначені ліміти уточнюються цими підприємствами за фактичними показниками своєї діяльності за місяць з подальшим їх перезатвердженням (протягом 10 днів після завершення першого місяця роботи підприємства) у встановленому порядку банківськими установами на підставі відповідних заявок-розрахунків, що обов'язково мають подаватися цими під-приємствами банкам.
Усю готівку понад встановлені ліміти залишку готівки в касі підприємства зобов'язані здавати у порядку і в строки, встановлені банківською установою, для зарахування на їхні рахунки. Якщо підприємство не подає у визначені строки обслуговуючому банку вказаної заявки-розрахунку ліміту залишку готівки в касі, то він в односторонньому порядку встановлює такому підприємству ліміт залишку готівки в касі розміром в один неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
При встановленні лімітів залишку готівки у касі банки обов'язково враховують, що підприємства мають право зберігати протягом 3 робочих днів понад встановлений ліміт у касах готівку, що одержана у банку для виплати заробітної плати, заохочень, допомог усіх видів, компенсацій, пенсій, стипендій, відряджень, дивідендів; колективні сільгосппідприємства, підприємства залізничного транспорту та морські порти - для проведення таких виплат працівникам віддалених підрозділів, а виконавчі органи сільських рад - протягом 5 робочих днів, включаючи день одержання готівки у банку.
Підприємства, незалежно від форм власності, можуть проводити розрахунки з іншими підприємствами та фізичними особами як у безготівковій, так і в готівковій формі. Національний банк України, залежно від стану грошового ринку, може накладати відповідні обмеження на розмір та види господарських операцій, що здійснюються з використанням готівки (станом на 1 вересня 1999 р. сума платежу готівкою одного підприємства іншому підприємству не повинна була перевищувати 3 тис. грн. протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами).
Усі готівкові розрахунки підприємств між собою, а також з громадянами проводяться як за рахунок коштів, одержаних у касі банку, так і безпосередньо за рахунок готівкової виручки, отриманої від реалізації товарів (робіт, послуг) та інших касових надходжень. Таким чином, готівкова виручка підприємств від реалізації товарів (робіт, послуг) та інші касові надходження можуть не здаватись до кас банків, а використовуватись ними в необхідних розмірах для фінансування господарських витрат, у тому числі й на виплати, пов'язані з оплатою праці і виплатою дивідендів. При цьому підприємства, що здійснюють такі розрахунки, мають забезпечувати систематичну і повну сплату податків та внесення обов'язкових платежів до державних цільових фондів у порядку і строки, визначені чинним законодавством.
Якщо ж такі підприємства мають податкову заборгованість, усі розрахунки з іншими підприємствами вони повинні здійснювати тільки в безготівковому порядку.
Національним банком України покладено обов'язки па комерційні банки щодо контролю за здійсненням готівкових операцій їхніми клієнтами. Так, установи банків повинні не менше ніж один раз на 2 роки перевіряти дотримання касової дисципліни на всіх підприємствах-клієнтах, незалежно під форм власності, та одержувати від них дані про їхні касові обороти за джерелами надходжень і цільовим призначенням витрачання грошей.
Основними напрямками

 
 

Цікаве

Загрузка...