WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Операції комерційних банків з рахунково-касового обслуговування платіжного обороту клієнтів - Реферат

Операції комерційних банків з рахунково-касового обслуговування платіжного обороту клієнтів - Реферат

контрагента, подає до комерційного банку, де відкрито його поточний рахунок, платіжне доручення (блок 1).
Банк, отримавши доручення, формує власний розрахунковий документ та надсилає його до своєї РРП у вигляді електронного платіжного повідомлення про перерахування коштів на коррахунок банку, де відкрито поточний рахунок одержувача коштів (блок 2). У разі, якщо банк одержувача обслуговується тією ж РРП, що і банк платника, РРП здійснює одночасне списання коштів з коррахунка банку платника та зарахування їх на коррахунок банку одержувача шляхом відповідної зміни залишків на цих рахунках (блоки 3, 4). Банк одержувача після надходження коштів зараховує їх на поточний рахунок одержувача (блок 8).
У тому разі, якщо банки платника та одержувача розташовані в різних областях України, РРП, яка обслуговує банкплатника, надсилає до ЦРП повідомлення про перерахування коштів до РРП, що обслуговує банк одержувача (блок 5). ЦРП, отримавши це повідомлення, списує кошти з рахунка РРП банку платника (блок 6). РРП, яка обслуговує банк одержувача, зараховує одержані кошти на його кореспондентський рахунок). У свою чергу банк, в якому відкрито поточний рахунок одержувача, здійснює зарахування одержаних коштів на цей рахунок.
Діюча сьогодні система електронних міжбанківських розрахунків була розроблена Національним банком України і впроваджена в банківську практику з 1994 р. Введення в дію цієї системи значною мірою сприяло процесу фінансової стабілізації в Україні, оскільки зробило практично неможливим неконтрольоване створення комерційними банками кредитних засобів обігу та ліквідувало механізм надання банківських кредитів розмірами, що перевищували реальні залишки грошових коштів па кореспондентських рахунках банків (так зване "червоне сальдо"). Слід також зазначити, що система електронних платежів НБУ не має аналогів і є незаперечним лідером за швидкістю здійснення розрахунків (в режимі реального часу) та за рівнем інформаційпо-програмного захисту не тільки серед країн СНД, але й серед багатьох країн з розвиненою ринковою економікою.
?
3. Організація готівково-грошового обігу в банківських установах
Специфіка здійснення українськими комерційними банками операцій з розрахункового обслуговування клієнтів полягає в тому, що, незважаючи на інтенсивний розвиток сучасних платіжних технологій та форм безготівкових розрахунків, левова частка в грошовому забезпеченні господарського обороту суб'єктів підприємницької діяльності продовжує припадати на готівкові кошти. У цьому зв'язку банки, що прагнуть надавати комплексні банківські послуги, повинні забезпечити якісне виконання всіх необхідних операцій з касового обслуговування фізичних та юридичних осіб.
Касове обслуговування - це сукупність банківських операцій з прийняття готівкових коштів від клієнтів і зарахування їх на відповідні банківські рахунки та видачі з клієнтських рахунків через касу банку готівкових коштів згідно з розпорядженням клієнтів на цілі, передбачені чинним законодавством.
Для здійснення операцій з касового обслуговування клієнтів комерційні байки зобов'язані виконати відповідні спеціальні вимоги. Так, побудова та обладнання касового вузла банку мають відповідати відомчим будівельним нормам "Проектування банків та банківських сховищ", затвердженим постановою Правління НБУ від 29 серпня 1995 р. № 216. Обов'язковою є наявність в штаті банку касових працівників, професійна підготовка яких відповідає вимогам, викладеним в Інструкції з організації емісійно-касової роботи в установах банків № 1, затвердженій постановою Правління НБУ від 7 липня 1994 р. № 129. Якщо ж банківська установа досягла щоденного обсягу зберігання готівкових коштів розміром 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, система її охорони повинна бути організована у точній відповідності з Інструкцією з охорони установ банків України підрозділами міліції при органах внутрішніх справ, затвердженою спільним наказом МВС України та НБУ від 12 червня 1991 р. № 372 ДСК/32 ДСК.
Операції з обслуговування готівково-грошового обороту клієнтів здійснюються через операційні каси банків.
До складу операційних кас включаються приходні та видаткові каси. Приходні каси організують прийом готівкових коштів від клієнтів, що здійснюється за такими документами, як об'ява на внесення готівки та прибутковий касовий ордер. У цих приходних документах обов'язково зазначається характер внесення готівки (торговельна виручка, повернення невиплаченої зарплати, надходження на вкладні рахунки тощо). Приходні каси, у свою чергу, можуть поділятись на денні та вечірні. Денні каси працюють на прийом готівкових коштів протягом операційного дня банку. Ці кошти того ж дня повніші бути зараховані банком на рахунки клієнтів. Для обслуговування клієнтів, які здійснюють готівкові розрахунки у більш пізні вечірні часи, банки відкривають вечірні каси, які приймають готівкові кошти від клієнтів після закінчення операційного дня. Кошти, що надходять до вечірніх кас, повинні бути зараховані па рахунки клієнтів наступного дня..
Касові обороти банків па період, що прогнозується, визначаються на підставі аналізу фактичних даних щодо находжень та видач готівки за минулий час з тим, щоб забезпечити максимальне залучення до кас банків готівкових коштів і економію у витрачанні готівки підприємствами.
Прогнози касових оборотів складаються на регіональному рівні обласними управліннями НБУ на підставі показників економічного і соціального розвитку регіону з урахуванням основних напрямів державної грошово-кредитної політики. Для обґрунтування прогнозних розрахунків обласні управління НБУ щоквартально здійснюють аналіз стану готівкового обігу в регіоні за такими показниками:
- структура обігу і тенденції її зміни;
- джерела надходжень готівки в каси банків та напрями видачі її з кас банків;
- швидкість повернення готівки в каси банків;
- зміни в тенденціях економічного розвитку в регіоні;
- динаміка індексу споживчих цін;
- рівень інкасації готівкової виручки у сфері споживчого ринку;
- зміни в напрямах використання грошових доходів населення та джерел їх формування.
Прогноз касових оборотів складається за відповідними джерелами надходжень і напрямами видачі готівкових коштів, наведеними у табл. 5.1.
Обласні управління НБУ для складання прогнозів касових оборотів одержують від республіканських та обласних органів виконавчої влади такі звітні та прогнозні матеріали:
- розрахунки роздрібного товарообігу і дані про обсяги продажу товарів за безготівковим розрахунком;
- розрахунки доходів за окремими видами платних послуг населенню;
- розрахунки про надходження страхових платежів і виплати страхових відшкодувань;
- фонд оплати праці;
- дані про обсяги реалізації

 
 

Цікаве

Загрузка...